Dziś jest: 26-09-2020, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Obsługa programu Płatnik 10.02.002 - warsztaty komputerowe od podstaw (20 godzin - 3 spotkania)

Planowany termin szkolenia: 
- trwa nabór do nowej grupy 
siedziba ISEP-Opole, ul. Ozimska 48 (II piętro)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z obsługą programu PŁATNIK jak również aktualizacja wiedzy w tym zakresie.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla osób, które chcą nauczyć się szybkiego i poprawnego sposobu rozliczania się z ZUS-em. Z uwagi na to, że obecne przepisy dążą do tego, żeby wszyscy płatnicy kontaktowali się z Zakładem tylko drogą elektroniczną, znajomość obsługi Płatnika staje się nieodzowna w pracy komórek finansowo-kadrowych wszystkich, w tym małych i średnich przedsiębiorców. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy połączony z pracą na stanowiskach komputerowych.

W programie również informacje jak uniknąć zakupu podpisu elektronicznego i wysyłać dokumenty do ZUS bez dodatkowych kosztów.

Program

1. Instalacja najnowszego Programu Płatnik: - na nowym komputerze (właściwy wybór typu bazy danych), - na komputerze na którym jest już zainstalowany Płatnik (konwersja bazy danych). 2. Konfigurowanie podstawowych ustawień programu Płatnik: - Wprowadzenie parametrów wyliczeniowych, - Dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb użytkownika. 3. Certyfikaty i ich obsługa w programie Płatnik: - Rodzaje certyfikatów obsługiwanych w programie: - Rejestracja certyfikatów, - Obsługa list CRL, - Obsługa certyfikatów kwalifikowanych. 4. Operacje na danych płatnika Rejestr Płatników: - Wprowadzenie nowego kontekstu płatnika do rejestru, - Aktualizacja/Edycja danych płatnika w Rejestrze, - Omówienie zasad podlegania ubezpieczeniom oraz zgłaszania/wyrejestrowania osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących - Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek. 5. Obsługa Rejestru Ubezpieczonych: - Wprowadzenie nowego ubezpieczonego do rejestru, - Aktualizacja/Edycja danych ubezpieczonego, - Aktualizacja statusu ubezpieczonych, - Tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych w tym omówienie zasad podlegania oraz zgłaszania/wyrejestrowania pracowników, zleceniobiorców, członków rodziny osób ubezpieczonych, - Nowy dokument ubezpieczeniowy ZSWA. Omówienie zasad tworzenia i składania dokumentu do ZUS, - Weryfikacja danych identyfikacyjnych udostępnionych przez ZUS w wyciągu z CRU z danymi zawartymi w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik. 6. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych z omówieniem zasad ustalania podstawy wymiaru a także rozliczanie składek na poszczególne ubezpieczenia. 7. Omówienie zasad wypełniania dokumentów rozliczeniowych z uwzględnieniem przerw w zatrudnieniu, a także wypłacanych świadczeń dla pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim, macierzyńskim lub ojcowskim, a także na urlopie wychowawczym. 8. Zasady przekazania dokumentów do ZUS: - tworzenie zestawów zawierających wcześniej przygotowane dokumenty, - obsługa zestawów - dodawanie i odłączanie dokumentów do zestawu, - Weryfikacja i przekazanie zestawu dokumentów na serwer ZUS oraz uzyskanie potwierdzenia przekazania dokumentów z ZUS, - Drukowanie treści potwierdzenia i wysłanych dokumentów. 9. Kreator tworzenia dokumentów RMUA na podstawie wysłanych dokumentów rozliczeniowych. 10. Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych: - Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek, - Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych z omówieniem zmiany/korekty danych identyfikacyjnych, danych ewidencyjnych i adresowych oraz kodu tytułu ubezpieczenia, - usuwanie nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowych, - Wczytywanie pozyskanych dokumentów z ZUS w postaci plików KEDU w celu dokonania korekty. 11. Przygotowanie dokumentów płatniczych (tworzenie przelewu składek do ZUS): - Tworzenie nowych dokumentów płatniczych, - Kreator dokumentów płatniczych (tworzenie przelewu na podstawie deklaracji), - Drukowanie dokumentów płatniczych. 12. Archiwizacja danych programu płatnik: - Tworzenie bazy archiwum, - Archiwizacja wysłanych zestawów dokumentów, - Odczytywanie zestawów dokumentów z archiwum, - Tworzenie kopii bezpieczeństwa - archiwizacja baz danych na inny nośnik, - Podłączenie programu płatnik do kopii bezpieczeństwa, - Transfer danych pomiędzy bazami danych. 13. Administracja programu: - Zmiana danych administratora programu, - Tworzenie kont dla użytkowników programu, - Przeglądanie dziennika operacji w programie. 14. Podsumowanie, dyskusja, pytanie oraz ciekawostki dotyczące programu Płatnik.

Prowadzący:              
Specjalista z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Forma realizacji kursu i materiały szkoleniowe:

 • W trakcie tego szkolenia słuchacze odbywają zajęcia na komputerach. Po wcześniejszej instalacji programu PŁATNIK analizują w formie warsztatów omawiany zakres tematyczny
 • Stosowane metody mają na celu nabycie określonej umiejętności, wprawy w wykonywaniu zadań zawodowych czy utrwalenia wiedzy.
 • Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców.
 • Po zakończeniu realizacji kursu uczestnicy wypełniają kwestionariusz, badający opinie i odczucia osób biorących udział w szkoleniu na temat zrealizowanego programu szkoleniowego.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

 • poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie zagadnień związanych z programem PŁATNIK
 • podatkowych,umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia:

 • Czynny udział w zajęciach 
 • Zaliczenie testu - zaliczeniem jest ocena pozytywna, którą uzyskuje się po zdobyciu co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia,
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują  zaświadczenia ukończenia kursu. 

Czas trwania kursu:

 • Liczba godzin zajęć na kursie wynosi 20 godz. lekcyjnych (3 spotkania)

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 600,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:738,00,-zł od osoby).
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.


Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 77453-60-09;  fax: 77545 3457; e-mail: