Szkolenia zamknięte

Wszystkie tematy szkoleń otwartych mogą być realizowane również w formie szkoleń zamkniętych poprzez dostosowanie tematyki szkolenia do specyfiki firmy i potrzeb pracowników.

Tematyka szkoleń zamkniętych

• Podatki VAT, CIT i PIT.
• Rachunkowość finansowa, zarządcza, budżetowanie i kontrola kosztów.
• Controlling.
• Finanse firmy.
• Analiza ekonomiczno-finansowa.
• Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
• Kontrola i audyt wewnętrzny
• Działalność socjalna.
• Prawo Pracy.
• Czas pracy służby zdrowia.
• Prawo celne.
• Ubezpieczenia społeczne.
• Zamówienia publiczne.
• Gospodarka magazynowa i logistyka.
• BHP – szkolenia wstępne i okresowe.
• Kodeks Spółek Handlowych.
• Szkolenia dla Rad Nadzorczych i Zarządów Spółek.
• Zarządzanie zasobami ludzkimi.
• Kultura i psychologia obsługi klienta.
• Doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
• Techniki sprzedaży.

Lista tematów dla kadry zarządzającej

 • Kierowanie zespołem.
 • Analiza transakcyjna w zarządzaniu – optymalny styl kierowania.
 • Porozmawiajmy o trudnych sprawach – komunikacja menedżera.
 • Zarządzanie sytuacyjne.
 • Kierowanie zespołem w zmianie.
 • Szef wobec konfliktów.
 • Asertywność dla menedżerów.
 • Trening, coaching i mentoring.
 • Kierowanie pracownikami Y.
 • Etyczna perswazja i praca na postawach pracownika.
 • Prowadzenie rozmów oceniająco-rozwojowych.
 • Motywowanie pracowników.
 • Najczęstsze błędy szefów.
 • Sztuka prezentacji.
 • Wejść w rolę szefa – wczoraj kolega, dziś przełożony.
 • Wyznaczanie celów i delegowanie zadań.

Tematy szkoleń sprzedażowych

 • Sprzedaż bez technik.
 • Negocjacje.
 • Negocjacje dla zaawansowanych.
 • Analiza transakcyjna dla handlowców.
 • Nie każdy klient jest inny – dostosowanie się do typu klienta.
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji handlowych.
 • Reklamacja to nagroda.
 • Wizyta handlowa i techniki sprzedaży.
 • Sprzedaż telefoniczna.
 • Telefoniczna obsługa klienta.
 • Przygotowanie i prowadzenie prezentacji handlowych
 • Asertywność dla handlowców.
 • Najczęstsze błędy handlowców.

Tematy warsztatów rozwojowych dla pracowników

 • Asertywność.
 • Rozmawiajmy a nie komunikujmy się.
 • Zrozumieć i oswoić stres.
 • Konflikt jest szansą.
 • ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTRE – Trening Profesjonalnego Asesora
NEWSLETTER

Zapisując się do newslettera otrzymasz:

 • Informacje dotyczące szkoleń
 • Promocje i zniżki na nowe szkolenia
 • Bezpłatne materiały