Dziś jest: 22-09-2020, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Nowy JPK VAT, matryca stawek oraz pozostałe zmiany w przepisach VAT,CIT,PIT

Termin szkolenia:
21 wrzesień 2020 - godz. 9.00 
- zapisy na listę rezerwową !

Centrum Rozrywki Kubatura Opole ul. Oleska 102 
Cena promocyjna: 350,-zł netto/os.*/430,50,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze zmianami przepisów podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Szkolenie będzie uwzględniało zmiany przepisów obowiązujących w 2020 r.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

PROGRAM

1.         Zmiany wynikające z Tarczy Antykryzysowej w zakresie podatku VAT

2.         Omówienie zmian w zakresie ewidencji VDEK – zmiany od 01.10.2020

 • zmiany w ewidencji VAT,
 • zmiany w deklaracjach, koniec okresu składania deklaracji VAT 7/VAT 7K
 • rozporządzenie w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK
 • wiele nowych informacji przekazywanych w ramach ewidencji VAT – po stronie sprzedaży – konieczność szczegółowej identyfikacji sprzedawanych towarów i usług, po stronie sprzedaży i zakupów nowy system oznaczania dokumentów w ewidencji VAT
 • wiele kodów na jednej fakturze – jak wprowadzać dane do JPK/VDEK
 • kiedy wprowadzać dane o transakcjach między podmiotami powiązanymi
 • kiedy wprowadzać adnotacje MPP
 • co w przypadku rozbieżności między kodami po stronie sprzedaży a kupującego
 • nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów
 • likwidacja załączników do deklaracji,
 • zmiany w sankcjach za błędy w JPK
 • nowe terminy na korygowanie danych zawartych w JPK/VDEK
 • przewinienia i sankcje – czyli kto i za co odpowiada w przypadku błędów w JPK /VDEK
 • terminy korygowania ewidencji JPK i VDEK
 • korygowanie „starych” JPK
 • Nowy wzór JPK FA (wersja 3)

3. NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA DOSTAWY W RAMACH WDT

– nowe zasady dokumentowania dostaw w ramach WDT – na podstawie rozporządzenia unijnego i zmienionych przepisów art.42 ustawy VAT, magazyn typu call-off stock

 • nowa definicja dostawy w ramach transakcji łańcuchowej
 • nowe definicje i zasady działania magazynu typu call off stock
 • wyjaśnienia na stronie Ministerstwa Finansów

4.  PRZEMIESZCZENIE TOWARÓW W SYSTEMIE MAGAZYNU TYPU CALL-OFF STOCK

5.         FAKTURA DO PARAGONU Z NIP!

Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane – 01.01.2020

 • zmiany w przepisach o fakturowaniu
 • dla kogo sankcje
 • kogo nie dotyka zmiana
 • jak zaewidencjonować sprzedaż na kasie, która nie ma możliwości wprowadzania numeru NIP podatnika
 • faktura do paragonu dla osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej
 • przepis przejściowy
 • rozwiązania praktyczne
 • Paragon z numerem NIP do 450 PLN brutto a definicja faktury – ułatwienie czy jednak utrudnienie?

6.        Kasy fiskalne 2020– nowe terminy, nowe rozporządzenie.

7.    Uchwalone zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej i nowej matrycy stawek VAT – wejście w życie 01.11.2019/01.07.2020

 • wiążąca informacja stawkowa WIS – jak przygotować i jak działa, czy chroni podatnika
 • opłata za WIS
 • możliwe działania ze strony organów skarbowych
 • nowa matryca stawek VAT – czyli jak się przygotować do wielu zmienionych stawek, jak czytać nową matryce
 • które towary „zyskają a które „stracą”
 • konieczność zmian w kasach fiskalnych i programach magazynowych
 • PKWIU a CN, przypisywanie towaru i usługi do danego kodu
 • reguły interpretacji kodu nomenklatury scalonej
 • sankcje związane z błędnym przypisaniem kodu CN.
 • problemy praktyczne

8.        Sygnalizacja zmian w podatku PIT i CIT w 2020 roku

 • problematyka ulgi na złe długi
 • biała lista i mechanizm podzielonej płatności po zmianach z 01.07.2020
 • inne zmiany wynikające z ustaw „tarczowych”.

9. Panel dyskusyjny.

Prowadzący:
Anna Kędzierska - Adamczyk - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji, która sprzyja wypracowaniu właściwej praktyki podatkowej uczestników szkolenia.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 •  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 350,-zł  netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:430,50,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Miejsce szkolenia: dokładny adres miejsca szkolenia zostanie podany najpóźniej na 3 dniu przed planowanym spotkaniem
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. /77/ 453-60-09, faks: 775453457; e-mail: biuro@isepszkolenia.pl