Dziś jest: 27-11-2020, imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatki dochodowe 2020/2021 – estoński CIT, spółki komandytowe, zmiany w ryczałtach i rozliczenie dotacji z “Tarcz”

Termin szkolenia
1 grudzień 2020 - godz. 9.30 - 14.30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os.*/393,60,-brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze zmianami przepisów w podatkach dochodowych. Szkolenie będzie uwzględniało zmiany przepisów obowiązujących w 2020 roku.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane dla księgowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych,  doradców podatkowych, radców prawnych oraz do wszystkich osób zajmujących się i interesujących się tematyką podatkową.

PROGRAM:

•    Tarcza  - wszystkie ustawy i ich wpływ na przepisy podatkowe:

o    Opodatkowanie świadczeń z „tarczy” – zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe, dofinansowanie kosztów działalności, dofinansowanie kosztów wynagrodzeń, pożyczka i jej umorzenie, subwencja z PFR – co jest opodatkowane a co nie? W którym momencie rozpoznać przychód

o    Koszty uzyskania przychodów – wydatki sfinansowane z dotacji, subwencji – czy są kosztem podatkowym?

o    Jakie wydatki mogą być pokryte z pożyczki, dofinansowania i subwencji, jak dokumentować wydatki aby uniknąć kłopotów?

o    Umorzenie składek ZUS przedsiębiorcy i pracowników – skutki podatkowe, jaka część wynagrodzenia jest kosztem podatkowym, odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

o    Zmiany w ustawach PIT i CIT – odroczenie terminu wpłaty PIT4, nowe zasady odliczania darowizn, nowe zasady rozliczania straty z działalności gospodarczej za rok 2020, zmiany w terminach składania zeznań i podpisywania sprawozdań, zmiany w zwolnieniach podatkowych ( ZFŚS, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zapomogi), zmiany terminów na sporządzanie dokumentacji TP, zmiany w uldze na złe długi, zmiany w terminach składania dokumentu ZAW NR.

o    Zmiany w podatku VAT wynikające z przepisów „tarczy” – projektowane zmiany w terminach instalacji kas fiskalnych , przesunięcie terminów na wdrożenie VDEK, przesunięcie terminów nowej matrycy stawek VAT, paragony elektroniczne.

•    Czy paragon z NIP jest fakturą i kiedy? – najnowsze objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów
o    zmiany w zakresie fakturowania – czy mają wpływ na podatki dochodowe?
o    czy z perspektywy podatków dochodowych paragon z nim jest fakturą?
o    usystematyzowanie wiedzy na temat dokumentów księgowych w kosztach
•    Czy paragon z NIP-em do 450 PLN w podatkach dochodowych jest fakturą?

•    Sygnalizacja zmian wynikających z projektu dotyczącego nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych i jawnych od 01.01.2021 lub od 01.05.2021 roku oraz innych zmian w podatkach dochodowych

•    Których spółek dotkną zmiany?
•    Możliwość odliczenia zapłaconego przez spółkę podatku od podatku komandytariuszy – warunki zwolnienia
•    Możliwość odliczenia zapłaconego przez spółkę podatku od podatku komplementariusza – warunki zwolnienia
•    Wyłączenia z powyższych zwolnień
•    Zasady rozliczania straty podatkowej
•    Zasady rozliczania spółki nieruchomościowej                                                                                                                                                               
•    Likwidacja w praktyce ulgi abolicyjnej

•    Zwiększenie limitu przychodów dla 9% stawki CIT

•    Znaczące zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – zwiększenie limitów, zwiększenie zakresu działalności podmiotów mogących skorzystać z ryczałtu – 15%.

•    Nałożenie na podmioty o przychodach przekraczających 50 000 000 euro obowiązku sporządzania sprawozdań o strategii podatkowej

•    Propozycja wprowadzenia estońskiego CIT – zgodnie z projektem ustawy

•    Warunki stosowania „estońskiego” CIT

•    Które podmioty będą mogły skorzystać z tego rozwiązania

•    Jakie warunki będą musiały spełnić

•    Jaki będzie minimalny wymagany poziom inwestycji

•    4-ro letni okres obowiązywania możliwości korzystania z „estońskiego” CIT

•    Biała lista podatników i jej konsekwencje w podatkach dochodowych od 01.01.2020r. Uchwalone zmiany ( Dziennik ustaw 1018/2019), z uwzględnieniem uchwalonych zmian od 07/2020 roku, z mocą od 01/2020.
o    biała lista podatników
o    zakres danych wykazanych na „białej liście”
o    obowiązek zgłaszania rachunku „firmowego”
o    dopuszczalność korzystania z rachunku osobistego
o    konsekwencje funkcjonowania „białej listy” w podatku VAT

•    Obowiązkowy Split payment – zmiany od 1.11.2019 – dziennik ustaw 1751/2019
o    Split payment obowiązkowy – dla kogo, kiedy, jak udokumentować
•    Konsekwencje działania “białej listy” i mechanizmu podzielonej płatności w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej od  01.01.2020r, z uwzględnieniem uchwalonych  zmian od 01.07.2020 roku – z mocą od 01.01.2020.
•    pojęcie transakcji o której mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców – teoria a praktyka
•    zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT – ustalanie kosztów uzyskania przychodów i obowiązek ich korygowania
•    możliwość wyłączenia sankcji za zapłatę na inny niż zgłoszony rachunek – informacja do naczelnika urzędu skarbowego
•    zmiany w odpowiedzialności solidarnej podatników – odpowiedzialność solidarna nabywcy ze zbywcą
•    możliwość wyłączenia odpowiedzialności solidarnej z ordynacji podatkowej
•    zawartość „donosu” do urzędu skarbowego
•    wpływ płatności w procedurze split payment na koszty uzyskania przychodów i odpowiedzialność solidarną z ordynacji podatkowej
•    przepisy przejściowe

•    Ulga za złe długi w podatkach dochodowych – uchwalone zmiany, wejście w życie od 01.01.2020 roku, problemy praktyczne, zmiany związane z Covid-19
•    zmiany z ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych
•    warunki stosowania ulgi na złe długi u wierzyciela i u dłużnika
•    dokumentowanie ulgi
•    termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności
•    nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym
•    nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania przy ustalaniu wysokości zaliczki na PIT/CIT
•    wpływ ulgi na złe długi na zasady rozliczania straty i na rozliczenia w latach następnych
•    ulga na złe długi w podatku zryczałtowanym
•    ulga na złe długi a zmiana formy opodatkowania
•    przepisy przejściowe
Zmiany w ordynacji podatkowej – od 01.01.2020 i od 01.07.2020.
Mikrorachunek podatnika – w wersji 01.07.2020.
Zmiany w podatkach dochodowych wynikające z „tarczy antykryzysowej”

•    zmiany limitów zwolnień z podatków
•    zmiany terminów składania zeznań i wpłat zaliczek
•    zmiany zasad rozliczania straty za 2020
•    zmiany w odliczeniach darowizn
•    zmiany zasad wpłat zaliczek uproszczonych 
Pytania i odpowiedzi – podatki dochodowe w 2020 roku.

Harmonogram wykładu online - czas trwania szkolenia:
Od godz. 9:00 rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
09:30 - 11:00: Wykład cz I
11:00 - 11:15 przerwa
11:15 - 12:45 Wykład cz II
12:45 - 13:15 przerwa
13:15 - 14:30  - Wykład cz III, odpowiedzi na pytania z 'chata'
14:30  Zakończenie szkolenia

Anna Kędzierska - Adamczyk - Doradca podatkowy z ponad 17 letnim stażem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków – współpracuje z kilkunastoma firmami szkoleniowymi na terenie całego kraju.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach kadrowo-płacowych jak również podatkowych . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>