Dziś jest: 27-05-2020, imieniny: Amandy, Jana, Juliana
tarcza PP 28.05_strona.png
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Specustawa w praktyce - tarcza antykryzysowa i jej wpływ na prawo pracy.

Termin szkolenia
28 maj 2020 - godz. 9.00 - 13.15 - szkolenie online - termin potwierdzony !
Cena promocyjna: 220,-zł netto/os.*/270,60,-brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mailbiuro@isepszkolenia.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w prawie pracy w 2020  w obliczu koronowirusa i wpływu nowej sytuacji na relacje w firmie. Szkolenie ma na celu zapoznanie pracodawcy i osób decydujących o organizacji pracy z uprawnieniami jakie posiadają i jakie obowiązki nadal spoczywają na pracownikach.  Na szkoleniu będą omawiane aktualne rządowe propozycje wsparcia dla firm. Wykładowca jest byłym Inspektorem Pracy oraz byłym pracownikiem Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Adresaci szkolenia
Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

PROGRAM:

Część I

COVID 19 – a prawo pracy

1) Wymogi sanitarne oraz bhp podczas wykonywania pracy

 • jakie obowiazki spoczywają na pracodawcy w zakresie wymagań sanitarnych
 • zakres obowiazków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – wymogi pomieszczeń i środków sanitarnych
 • wymagania nałożone na pracodowaców w przypadku objęcia zakąłdu obowiazkiem kwarantanny
 • zmiany w zakresie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy

2) Uprawnienia pracodawcy i obowiązki pracowników

 • możliwość odmowy wykonywanaia pracy określone w Kodeksie Pracy
 • pozostałe obowiązki pracownika wobec pracodawcy
 • uprawnienia pracownika

3) Uprawnienia pracowników w zakresie opieki

 • uprawnienia dot. opieki nad dziećmi
 • możliwość opieki nad innymi członkami rodziny
 • sposoby udokumentowywania opieki i znaczenie decyzji organów publicznych w tym zakresie

4) Zagadnienia dotyczące powrotów z delegacji pracowników przebywajacych w strefach zagrożenia

 • obowiązek wykonania podróży służbowych
 • możliwości odmowy wyjazdów służbowych, w tym przeciwdziałanie nadużywaniom tego uprawnienia

5) Możliwości i ograniczenia pracowników przy wykonywaniu pracy zdalnej lub bez obowiązku osobistego stawiania się do pracy

 • praca zdalna
 • jak wprowadzić telepracę?
 • planowanie i rozliczanie pracy zdalnej
 • wymogi formalne przy pracy zdalnej np. : ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa, mienie powierzone, itd.

6) Procedura składania i realizacji świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świdczeń Pracowniczych

 • wniosek o środki pomocowe,
 • tryb składania i realizacji wniosków z FGŚP

7) Wynagrodzania pracownicze - proponowane rozwiązania z zakresu opłacania przez rząd wynagrodzenia za postój

Część II

Wykonywanie uprawnień pracodawcy

8) Obowiązki pracodawców w zakresie nowej sytuacji w zakresie przepisów wewnątrzzakładowych

 • wprowadzanie zmian w regulaminach pracy
 • możliwość stosowania zarządzeń pracodawcy
 • formy zawiadamiania pracowników o zmianach
 • zakres uprawnień jakie mają pracodawcy w okresie kwarantanny lub okresów zminiejszenia zamówień i postojów w pracy

9) Urlopy – zasady udzielania lub odmowy udzielnia urlopu

 • urlopy wypoczynkowe
 • wymagania przy urlopach bezpłatnych,
 • możliwe formy składania wniosków o urlopy
 • możliwość odwołania pracownika z urlopu lub nieudzielenie urlopu

10) Rejestracja czas pracy, a praca zdalna

 • jak wprowadzić pracę zdalną
 • jak ewidencjonować czas pracy pracowników wykonujących pracę zdalną
 • wprowadzanie dyżurów lub innych form gotowości do wykonywania pracy przez pracowników pozostających w domu

11) Zatrudnianie cudzoziemców w dobie ograniczeń w ich możliwościach wjazdu na teren RP

 • co zrobić w przypadku, gdyby cudozziemcy nie mogli się stawić do pracy z przyczyn formalnych,
 • jakie mozliwości posiada pracodawca w przypadku trwania procedur zwiażanych z legalizacja pobytu i zapewniania legalności zatrudnienia,
 • konsekwencje naruszenia przepisów

12) Zmiany w firmie w kontekście współdziałania z partnerami społecznymi takimi jak np. związki zawodowe

 • uprawnienia i obowiązki pracodawcy i związków zawodowych podczas zagrożenia związanego z koronowirusem
 • jakie są możliwości współpracy, a jakie obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi w przypadku objęcia zakładu wymogami kwarantanny
 • kiedy należy ustalać przepisy wenątrzzakładowe, a kiedy można/należy wprowadzić unormowania z pominięciem przedstwicieli społecznych,

13) Karanie pracowników w przypadku nieprawidłowego świadczenia pracy lub nadużywania uprawnień związanych z ochroną pracowników

 • kary porządkowe wobec pracowników nadużywajacych zaufania pracodawcy
 • sposoby dokumentownaia stanów faktycznych wymaganych do ukarania pracownika
 • względy formalne przy karaniu pracowników
 • zgłaszanie nieprawidłowości do ZUS lub innych organów publicznych

Harmonogram wykładu online - czas trwania szkolenia:
08:45 - rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest "poczekalnia" która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
9:00 - Wykład cz I
10:30 - Przerwa 15 min
10:45 - 12:15 Wykład cz II
 12:15 - Przerwa 15 min
12:30 - 13:15 Wykład - dyskusja, odpowiedzi na pytania cz III
13:15 - Zakończenie szkolenia,

Prowadzący:

Daniel Pałyga -  Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 220,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:270,60-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>