Dziś jest: 18-01-2020, imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

FAKTURY 2020 – zasady wystawiania i konsekwencje jakie wywołują faktury w obrocie gospodarczym

Termin szkolenia
7 luty 2020 - godz. 9:00 - termin potwierdzony ! 
Cena za osobę: 395,-zł netto*/485,85,-brutto
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro sala 60)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668  e-mail

Formularz zgłoszeniowy.......>>

Cel szkolenia
Przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT, podstawowych zasad fakturowania, korygowania oraz refakturowania jak również zapoznanie uczestników z odpowiedzialnością karnoskarbową za nieprawidłowe wystawienie faktury lub posługiwanie się fakturą wystawioną nieprawidłowo. Na szkoleniu szczegółowo zostaną także omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla osób, które zajmują się technicznymi aspektami fakturowania, jak również dla osób zajmujących się w służbach finansowo księgowych kwestiami związanymi z fakturami VAT.

W ramach szkolenia, pod okiem doświadczonego wykładowcy – praktyka, uzyskasz kompleksową wiedzę z zakresu:

 • aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie fakturowania
 • przepisów dotyczących wystawiania, korygowania i anulowania faktur,
 • konsekwencji błędnego wystawienia faktury,
 • odliczenia podatku naliczonego,
 • prawidłowej dokumentacji wybranych czynności w podatku VAT,
 • odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu błędnego wystawienia faktury,
 • bieżącego orzecznictwa i stanowiska organów podatkowych w zakresie wystawiania faktur VAT r.

Program 

1) Faktury – wprowadzenie

- definicja faktury,

- znaczenie faktury w rozliczeniu podatku VAT,

- przepisy ustawy o VAT regulujące zasady wystawiania faktur,

- różnica między fakturą „papierową” a „elektroniczną” 

2) Zasady i terminy wystawiania faktur

- kto jest zobowiązany do wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,

- faktura wystawiana przez nabywcę (autofakturowanie),

- faktury dokumentujące sprzedaż rozliczaną w ramach „odwrotnego obciążenia”,

- w jakich sytuacjach czynność dokumentowana jest fakturą, a w jakich notą księgową,

- „pusta faktura” i jej skutki, 

- sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,

-„faktury wewnętrzne”, „faktury uproszczone”, faktury „VAT-RR”, faktury metoda kasowa,

- „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie),

- elementy jakie winna zawierać faktura,

- faktury dokumentujące otrzymaną zaliczkę, zadatek, przedpłatę,

- dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca, WNT oraz świadczeń nabytych w ramach odwrotnego obciążenia,

- elementy jakie winna zawierać faktura – omówienie,

- terminy wystawiania faktur, (zasady ogólne, sprzedaż wydawnictw, usługi drukowania wydawnictw, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, dostawa „mediów”,

- sposoby i terminy korygowania wystawionych faktur,

- faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania, 

-duplikat faktury – w jakich sytuacjach podmiot jest zobowiązany do jego wystawienia i elementy które winien zawierać,

- faktury wystawiane w walucie obcej – zasady stosowania kursów walut,

- faktury w wersji elektronicznej (e-faktury), zasady przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,

- zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym i skarbowym,

- okres, przez który należy przechowywać faktury, faktura papierowa przechowywana w wersji elektronicznej i odwrotnie,

3) Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego

- określenie daty powstania obowiązku podatkowego,

- co należy rozumieć pod pojęciem daty wykonania czynność podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT,

- data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,  

- w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,

4) Jednolity plik kontrolny

5) Faktura jako źródło podatku naliczonego

- terminy w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

- błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,

- w jakich sytuacjach nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty odliczonego podatku naliczonego,

- przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia VAT,

6) Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą

- Kodeks karny – jakie nieprawidłowości związane z wystawionymi fakturami są penalizowane, kto ponosi konsekwencje karne i finansowe, w jakich przypadkach można uniknąć odpowiedzialności lub obniżyć wysokość kary,

- Kodeks karny skarbowy – różnica między fakturą nierzetelną a fakturą wadliwą, zakres odpowiedzialności dla osób wystawiających i posługujących się takimi fakturami,

7) Dyskusja – pytania słuchaczy.

Prowadzący:
Dariusz Polakowski
 - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące  interpretacje podatkowe związane przede wszystkim z prawidłowym fakturowaniem.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 •  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) + przerwy

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>