Dziś jest: 16-11-2019, imieniny: Edmunda, Marii, Marka
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatki dochodowe w działalności firmy CIT/PIT - przychody, koszty, zmiany 2019-2020r

Termin szkolenia:
2 grudzień 2019 r.  - termin potwierdzony !
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro) 

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian w podatkach dochodowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. oraz aktualnie obowiązujących przepisów.   Zmiany mają przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu podatkowego.  W szczególności zmiany dotykają takich kwestii jak optymalizacja z wykorzystaniem podatkowej grupy kapitałowej, podział przychodów, na źródła przychodów, możliwości zaliczenia kosztu zakupu usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

PROGRAM

 • Przychody i koszty w poszczególnych źródłach podatku PIT oraz CIT
  • Metodyka kalkulacji podatku w oparciu o źródła dochodów i źródła podatku;
  • Zmiany dot. rozliczenia podatku CIT w związku z metodą źródeł ü Kategorie przychodów i moment ich rozliczenia na przykładach;
  • Koszty w poszczególnych źródłach
  • Moment rozliczenia kosztu – koszty pośrednie i bezpośrednie;
  • Korekta przychodu oraz kosztu a korekta w podatku VAT;
  • Koszty gotówkowe – aktualna praktyka organów podatkowych.
 • Wybrane zagadnienia dot. kosztów podatkowych
  • Amortyzacja na zasadach ogólnych oraz indywidualne stawki amortyzacji;
  • Podstawa amortyzacji – metody ustalania
  • Opłaty sankcyjne (odszkodowania, kary umowne) jako koszty podatkowe;
 • Rozliczenie członków zarządu spółek kapitałowych
   
  • Kategorie cywilnoprawne, w ramach których może być wypłacane wynagrodzenie członkom zarządu;
  • Umowa o prace z członkiem zarządu – na co zwrócić uwagę;
  • Kontrakt menedżerski – zasady opodatkowania podatkami dochodowymi i podatkiem VAT;
  • Powołanie – rozliczenie w przepisach podatkowych i składkach na ZUS;
  • Mieszane metody wynagrodzeń członków zarządu
  • Zmiana kosztów przy rozliczaniu wynagrodzenia członków zarządu w IV kwartale 2019 roku.
 • Zmiany w przepisach o podatku dochodowym w 2019 oraz 2020r.
   
  • Opodatkowanie osób do 26-tego roku życia;
  • Nowe zasady naliczania kosztów tzw. pracowniczych od 1-go października 2019 roku;
  • Nowa skala podatkowy dla 2020 roku oraz przepisy przejściowe dla 2019 roku;
  • Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów od stycznia 2020 roku;
  • Korekta przychodu i kosztu w podatkach dochodowych od stycznia 2020 roku;

Prowadzący
Krzysztof Biernacki - praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi własną kancelarię podatkową, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków. Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i innych.    

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,

2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.                                   

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 420,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:516,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax. 775 453 457 e-mail: 

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>