Dziś jest: 22-09-2020, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP w 2020 r.

Termin szkolenia
7 październik 2020 r. - godz. 9:00 - termin potwierdzony !
Cena promocyjna: 350,-zł netto/os.*/430,50,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę dotyczącą opodatkowania i ubezpieczania pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Na szkoleniu uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z PIP, organami podatkowymi i ZUS. Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Adresaci
Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

PROGRAM

1. Pracownik z zagranicy
•         Cudzoziemcy
•         Obywatelstwo a miejsce zamieszkania
 
2. Wybór prawodawstwa z uwzględnieniem dyrektywy 2018/957/UE
•         Prawo wyboru prawa pracy 
•         Regulacje nieobjęte prawem wyboru
•         Obowiązek zapewnienia wynagrodzenia w wysokości przewidzianej dla danej branży w danej części państwa przyjmującego
•         Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu oddelegowania, z możliwością wydłużenia do 18 miesięcy, po przekroczeniu którego pracodawca będzie zobligowany stosować niemal wszystkie przepisy zawarte w systemie prawnym państwa oddelegowania
•         Konieczność  stosowania przepisów dotyczących podróży służbowej w państwie oddelegowania,
•         Poszerzone obowiązki związane z delegowaniem pracowników tymczasowych
 
3. Delegowanie do Polski
•         Zakres podmiotowy regulacji
•         Obowiązki związane z delegowaniem
•         Konieczność zapewnienia polskich standardów prawa pracy
•         Solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenie
 
4. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
•         Dostęp do polskiego rynku pracy
•         Legalizacja pobytu
•         Legalizacja zatrudnienia 
•         Zezwolenia na pracę (w tym zezwolenia sezonowe) – zmiany 2018-219
•         Zatrudnianie na oświadczenie – nowe zasady 2018 oraz spodziewane zmiany 2019
•         Centralny rejestr oświadczeń
•         Możliwości zatrudnienia bez zezwolenia
•         Zasady wydawania zezwoleń i składania oświadczeń
•         Rejestracja pobytu cudzoziemców unijnych
•         NIP/PESEL
 
5. Zatrudnienie cudzoziemca za granicą
•         Swoboda ustalania zasad zatrudniania cudzoziemców za granicą 
•         Konieczność wypełnienia warunków lokalnego prawa
 
6. Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom
•         Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
•         Podział na rezydentów i nierezydentów podatkowych
•         Zaliczka a zryczałtowany podatek dochodowy – nowe wykładnie Dyrektora KIS
•         Rola certyfikatu rezydencji według Dyrektora KIS
•         Zatrudnianie cudzoziemców za granicą a obowiązki podatkowe
•         Metody unikania podwójnego opodatkowania
•         Składki ubezpieczeniowe
•         Opłacanie składek w Polsce i za granicą
•         Umowa o samodzielne opłacanie składek przez pracownika
 
7. Delegacja a oddelegowanie
•         Rodzaje wyjazdów pracowniczych
•         Wyjazdy w ramach obowiązków pracowniczych
•         Cechy podróży służbowych
•         Oddelegowanie
•         Podróże szkoleniowe
•         Stałe zatrudnienie za granicą
•         Zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe
•         Czy noclegi i przejazdy są przychodem
•         A1 i EKUZ
Nowe zasady delegowania pracowników (od 30.07.2020 r.)
 Konieczność zapewnienia lokalnych standardów prawa pracy (w tym przede wszystkim czas oddelegowania)
 Nowe zasady dotyczące okresów oddelegowania

Prowadzący:

Paweł Ziółkowski - Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy (działalność prowadzona jest pod firmą Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego). Autor ponad 14.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1600 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace (GWSH w Katowicach oraz UTH w Warszawie) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Ekspert BDO. Stały współpracownik Universe Properties Group. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Specjalista w zakresie wdrażania PPK i ZFŚS.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkolenia:     

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 350,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 430,50-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax. 775 453 457 e-mail: biuro@isepszkolenia.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>