Dziś jest: 14-08-2020, imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Akademia Księgi przychodów i rozchodów od A do Z (32 godz. - 4 spotkania)

Planowany termin szkolenia
1, 2, 12 i 13 październik 2020  - termin potwierdzony !
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnych i nadchodzących zmian i problemów podatkowych,  z zakresu rozliczeń podatkowych prowadzonych w mikro i małych firmach.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

Program szkolenia

 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – zasady prowadzenia i obowiązki z tym związane.

1. Podstawy prawne i zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów:
- metody i zasady prowadzenia,
- inne formy opodatkowania.
2. Koszty i przychody w rozumieniu prawa o podatkach.
3. Środki trwałe w firmie:
- pojęcie i definicja,
- amortyzacja i metody jej wyliczania,
- ewidencje środków trwałych i wyposażenia,
- ćwiczenia.
4. Pracownik w firmie:
- obowiązki wobec ZUS-u,
- obowiązki wobec US,
- wynagrodzenie pracownika,
- umowa cywilno-prawna,
- świadczenia.
5. Pozostałe koszty związane z działalnością firmy:
- podróże służbowe,
- reprezentacja i reklama,
- pozostałe koszty działalności.
6. Działalność gospodarcza: 
- przychody ze sprzedaży - inne przychody,
- ustalenie zobowiązania podatkowego i wyniku finansowego.
7. Podatek VAT:
- ewidencja podatku naliczonego i należnego,
- rozliczenie podatku z US.
8. Systemy informatyczne a prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów w formie elektronicznej.

Prowadzący:

Anna Ćwikłowska - Specjalista z zakresu zagadnień kadrowo płacowych jak również wieloletni praktyk w zakresie rozliczeń księgowo - podatkowych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających zagadnienia związane z ksiegowością prowadzona na KPiR.
 • W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  aktualne przepisy oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
32 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy (4 spotkania)

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 800,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio 984,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax. 775 453 457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>