Dziś jest: 15-11-2019, imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA - prawo pracy, czas pracy, wynagrodzenia w 2019 roku

Termin szkolenia

27 - 29 listopad 2019 - Zakopane - Hotel Stamary **** - www.stamary.pl
Cena: 2100,-zł /netto (2583,00-zł/brutto) - termin potwierdzony !
- przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy cena za osobę wyniesie 1950,-zł netto

W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych w co najmniej 70% do ceny netto nie doliczamy VAT (faktura VAT zw.)
UWAGA!  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowania do niniejszego szkolenia poprzez 
Bazę Usług Rozwojowych
- nasza oferta na BUR - kliknij tutaj.....


Cel szkolenia: praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy, dokumentacją pracowniczą, naliczaniem wynagrodzeń, zmian w podatku PIT, czy też Pracowniczych Programów Kapitałowych.  Program szkolenia zawiera zagadnienia począwszy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem czasu pracy oraz  najnowszych zmian przepisów związanych ze zmianami w PIT, które weszły w trakcie roku i wprowadziły sporo zamieszania w bieżących rozliczeniach. Dodatkowo w trakcie szkolenia są omawiane trudne i skomplikowane sytuacje związane z naliczaniem wynagrodzeń i zasiłków ZUS w oparciu o najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Na szkoleniu zostaną omówione również przepisy związane z  wprowadzaniem PPE i PPK oraz zmiany przepisów podatkowych oraz w prawie pracy na rok 2020. 

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac, w działach hr, pracowników biur rachunkowych, osób zarządzających oraz właścicieli firm

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

RAMOWY ROGRAM SZKOLENIA - w miesiącu październiku program zostanie zaktualizowany i dostosowany do najnowszych zmian.

DZIEŃ 1
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019/2020 r.

1.   Czas pracy – zasady ogólne – omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy, m. in. określenie pory rozpoczęcia i zakończenia pracy, doba pracownicza, niedziela, dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy, tydzień.
2.   Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy
3.   Normy czasu pracy
4.   Dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy
5.   Ustalenie wymiaru czasu pracy
6.   Ustalanie wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu
7.   Dni wolne od pracy – dopuszczalność pracy w niedziele i święta
8.   Choroba pracownika w dniu wolnym od pracy a rozliczenie czasu pracy
9.   Odpoczynek dobowy i tygodniowy
10. Systemy czasu pracy – jak wybrać najkorzystniejszy system czasu pracy?
11. Indywidualny rozkład czasu pracy
12. Okres rozliczeniowy – wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych. Jak wprowadzić w życie regulacje związane z wydłużeniem okresu rozliczeniowego?
13. Ruchomy czas pracy – zalety i wady
14. Prawidłowe ustalenie harmonogramów czasu pracy z praktycznymi przykładami
15. Czy można zmienić harmonogram?
16. Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
17. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy z praktycznymi przykładami
18. Praca w godzinach nadliczbowych
19. Praca w porze nocnej
20. Odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień
21. Nieusprawiedliwione nieobecności w pracy
22. Jak prowadzić listy obecności?
23. Praktyczne przykłady rozliczania czasu pracy

DZIEŃ 2
Cześć I: PRAWO PRACY W 2019r. z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN NA 2020 R.- WYBRANE ZAGADNIENIA

1. Nowy katalog danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia - zmiany od 01 stycznia 2019 r.

 • jakich danych osobowych możemy żądać od kandydata do pracy i samego pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy
 • doprecyzowanie udostępniania danych osobowych w celach prowadzonego ZFŚS

2. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej - zmiany od 01 stycznia 2019 r.

 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej
  • akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
  • możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym
  • poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)
  • co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (szczegółowy katalog dokumentacji obowiązujący od 01 stycznia 2019 r.)
  • okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów
 • Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej
  • zasady doręczania zawiadomienia o odbiorze dokumentacji pracowniczej
  • warunki niemożności odbioru zawiadomienia
  • wydanie dokumentacji pracowniczej również dla osób upoważnionych
  • zasady odbioru dokumentacji pracowniczej
 • Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
  • dokumentacja przechowywana w postaci papierowej i elektronicznej
  • wniosek i termin na wydanie dokumentacji
  • wniosek w aktach osobowych

3. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

 • Nowe obowiązki pracodawcy od 01 stycznia 2019 r. - zmiany w ustawie Kodeks Pracy 
  • prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej 
  • zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  • odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu
  • nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej 
  • nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy
  • obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji
  • ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza
  • obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej
  • obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej

4. Planowane zmiany w prawie pracy na 2020 rok

5. Nowe obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych - zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

 • skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty ZUS OSW RIA
 • terminy na złożenie raportu ZUS RIA
 • dane w raporcie informacyjnym ZUS RIA
 • skutki nieprzekazania raportów informacyjnych
 • nowy formularz ZUS RPA
 • obowiązki pracodawcy wobec pracowników po złożeniu raportu ZUS RIA
 • zmiany w Programie Płatnik i ePłatnik oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Dzień 2 Część II :

 1. Opodatkowanie wynagrodzeń i należności z umów cywilnoprawnych - usystematyzowanie wiedzy
 • zasady opodatkowania wynagrodzeń - przychód, koszty, skala podatkowa, ulgi, zwolnienia, dokumentacja, planowane zmiany
 • zmiana art. 32 ustawy o PIT od 01.01.2020
 • umowy zlecenia w podatku PIT - zasady opodatkowania
 • umowa zlecenia do 200 PLN  - ryczałt czy zasady ogólne - usystematyzowanie wiedzy
 1. Zmiana od 01.08.2019 roku w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów osób do ukończenia 26 roku życia
 • zasady stosowania zwolnienia
 • źródła przychodów do których zwolnienie ma zastosowanie
 • zwolnienie z opodatkowania w kontekście Płatnika – oświadczenia w 2019 i w 2020 roku
 • zasady stosowania zwolnienia w 2019 i odmienne zasady w 2020 roku
 • limit dochodu zwolnionego z podatku w 2019 i w 2020 roku
 • inne problemy praktyczne
 • odliczanie zus i składki zdrowotnej
 • ograniczenie pobierania składki zdrowotnej
 • konieczne zmiany w informacji PIT 11
 • problemy właściwej klasyfikacji przychodu w zeznaniu rocznym za 2019 rok  
 • przepisy przejściowe   
 1. Planowane zmiany w zakresie skali podatkowej i kosztów uzyskania przychodów - 01.01.2020 - sygnalizacja kierunku zmian ( zgodnie z bieżącym stanem prac legislacyjnych)
 2. Najnowsze stanowiska i najnowsze przepisy z zakresu podlegania składkom ZUS i składce zdrowotnej - problemy praktyczne
 • zus osoby prowadzącej działalność gospodarczą - wiele możliwości, konsekwencje i zagrożenia
 • osoba współpracująca
 • przedsiębiorca czy właściciel spółki zoo - najnowsze obszary poszukiwań składek
 • zbieg tytułów do ubezpieczeń - nieustanne wątpliwości
 • umowa „zlecenia” z własnym pracownikiem - praktyczne konsekwencje
 • zarząd czy rada nadzorcza? a może kontrakt menedżerski? - problemy praktyczne
 • czy zostanie ograniczenie trzydziestokrotności ?
 • e -zwolnienia w praktyce
 • Zus RPA i Zus RIA - czyli jak sobie radzimy z nowymi dokumentami ZUS
 1. Zmiany w zakładowym funduszu świadczeń pracowniczych w 2019 roku

DZIEŃ 3

 1. Formy  oszczędzania na emeryturę w Polsce - rewolucja czyli co nas czeka w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych
 2. Pracownicze Plany Kapitałowe -główne założenia uchwalonej ustawy, w wersji po nowelizacji
 • PPK obowiązkowe czy dobrowolne?
 • Dla kogo jest to alternatywny sposób gromadzenia środków na emeryturę?
 • Założenia teoretyczne a ich praktyczne konsekwencje
 • Środki zgromadzone w PPK czy stanowią własność uczestnika?
 • Ogólne zasady PPK
 • Umowy zawierane w ramach PPK
  • umowa o zarządzanie
  • umowa o prowadzenie PPK
 • Kto i w jakiej wysokości zasila PPK?
  • wpłata uczestnika
  • dopłata pracodawcy
  • opłata powitalna
  • dopłata roczna
 • Podstawowe i dodatkowe składki ze strony uczestnika i Zakładu Pracy
 • Podstawa wymiaru składek do PPK
 • Dziedziczenie środków z PPK
 • Kto będzie objęty PPK (krąg uczestników)?
 • W jaki sposób uczestnik może skorzystać ze zgromadzonych środków?
 • PPK – obowiązki pracodawcy:
 • Procedura tworzenia PPK – terminy przewidziane ustawą
 • Kolejne obciążenie budżetu pracodawcy
 • Zasady i kolejność obejmowania obowiązkiem tworzenia PPK przez kolejnych pracodawców – według stanu „zatrudnienia”
 • Jak wybrać właściwą i najlepszą Instytucję Finansową?
 • Obowiązek konsultacji z załogą przy wyborze Instytucji Finansowej
 • Obowiązki informacyjne i administracyjne dla pracodawcy – szereg nowych obowiązków dla działów płacowych, jak się przygotować, jak przygotować wzory oświadczeń i dokumentów
 • PPK z punktu widzenia podatków, możliwe zwolnienia, konsekwencje negatywne
 • PPK z punktu widzenia składek ZUS
 • nowy wzór deklaracji ZUS
 • Terminy wymagane prawem
 • Przekazywanie danych do Instytucji Finansowej
 • PPK – prawa i obowiązki pracownika
 • Jak się zapisać i jak wystąpić z PPK i jak często można zmienić zdanie?
 • Zmiana pracodawcy a PPK
 • Rozwód i dziedziczenie w PPK
 • Rozporządzenie środkami z PPK
 • Obowiązki informacyjne
 • Koszty prowadzenia PPK
 • Odpowiedzialność karna podmiotów zatrudniających i innych osób
 • Portal PPK
 • PPK – pytania i odpowiedzi

3. Panel dyskusyjny - podatki, wynagrodzenia, ZUS, zasiłki

 Prowadzący:                                                             

Pracownik z instytucji kontrolnej  zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Anna Kędzierska - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współwłaściciel biura rachunkowego, Doradca podatkowy z 20 letnim stażem ( nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce. W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:
 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami przykładów zawierających bieżące informacje na temat przepisów kadrowo-płacowych. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  aktual nie obowiązujące przepisy oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 3 dni szkolenia po 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelu o  wysokim standardzie, pełne wyżywienie oraz imprezy regionalne, pokój 1-osobowy za dopłatą (ilość ograniczona).
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez internet najpóźniej na 10 dni przed datą szkolenia.
 • Szczegółowy program zajęć prześlemy do firmy na nazwisko uczestnika na 7 dni przed datą szkolenia.
 • Pisemną rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie nieobecność nie zwalnia od zapłaty należności.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia.
 • Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu lub hotelu na równorzędny standardem.
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania - tutaj
 • Płatność na podstawie faktury. Faktury wysyłamy przed szkoleniem lub przekazujemy uczestnikom w trakcie szkolenia. 

Dla osób które chcą uczestniczyć jedynie w zajęciach (bez noclegu i wyżywienia) - cena razem z materiałami szkoleniowymi wynosi 500zł netto za jeden dzień szkoleniowy. Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranym dniu szkolenia.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 77 4536009, faks.77 5453457, e-mail: