Dziś jest: 24-10-2020, imieniny: Arety, Marty, Marcina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA 2020/2021

Termin szkolenia

UWAGA !!!! zmiana terminu szkolenia z 25-27.11.2020 na 28 - 30 wrzesień 2020 
- Zakopane - Hotel Stamary ****
-
www.stamary.pl
Cena: 2100,-zł /netto (2583,00-zł/brutto) - termin potwierdzony !
(przyjazd do hotelu w dniu 27 wrzesień 2020 po godz.16.00)
- przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy na szkolenie o tej samej tematyce cena za osobę wyniesie 1950,-zł netto

W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych w co najmniej 70% do ceny netto nie doliczamy VAT (faktura VAT zw.)
UWAGA!  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowania do niniejszego szkolenia poprzez 
Bazę Usług Rozwojowych - nasza oferta na BUR - kliknij tutaj.....
 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>


Cel szkolenia: praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy, dokumentacją pracowniczą, naliczaniem wynagrodzeń, zmian w podatku PIT, czy też Pracowniczych Programów Kapitałowych.  Program szkolenia zawiera zagadnienia począwszy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem czasu pracy oraz  najnowszych zmian przepisów związanych ze zmianami w PIT, które weszły w trakcie roku i wprowadziły sporo zamieszania w bieżących rozliczeniach. Dodatkowo w trakcie szkolenia są omawiane trudne i skomplikowane sytuacje związane z naliczaniem wynagrodzeń i zasiłków ZUS w oparciu o najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Na szkoleniu zostaną omówione również przepisy związane z  wprowadzaniem PPE i PPK oraz zmiany przepisów podatkowych oraz w prawie pracy na rok 2020. 

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac, w działach hr, pracowników biur rachunkowych, osób zarządzających oraz właścicieli firm

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

PROGRAM

DZIEŃ I : Czas pracy w praktyce w kryzysie 2020. Jak wprowadzić rozwiązania najkorzystniejsze dla pracodawcy?

 1. Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy – jak wprowadzić.
 2. Optymalizacja czasu pracy i wynagrodzeń w 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
 3. Nierównomierne rozkłady czasu pracy w długim okresie rozliczeniowym.
 4. Jak prawidłowo naliczać wynagrodzenia przy długim okresie rozliczeniowym.
 5. Udzielanie urlopów wypoczynkowych przy nierównomiernych rozkładach czasu pracy.
 6. Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy podczas trwania długiego okresu rozliczeniowego. Rozliczenie czasu pracy i wynagrodzenia tej sytuacji.
 7. Niepełny wymiar czasu pracy i jego rozliczenie w długim okresie rozliczeniowym.
 8. Dopracowanie czasu pracy do pełnego wymiaru.
 9. Zasady rekompensowania godzin ponadwymiarowych. Różnice w stosunku do godzin nadliczbowych.
 10. Przestój zasady stosowania, sposób powiadamia pracowników i zasady ewidencjonowania.
 11. Norma czasu pracy.
 12.  Święta w soboty w długim okresie rozliczeniowym i możliwość elastycznego obniżania wymiaru.
 13.  Wymiar czasu pracy.
 14. Zasady tworzenia harmonogramów w długim okresie rozliczeniowym.
 15. Podawania harmonogramów do wiadomości pracownika.
 16. Co trzeba zrobić, by pracodawca mógł dokonać zmiany harmonogramu podczas trwającego okresu rozliczeniowego.
 17. Bankowanie godzin.
 18.  Wprowadzenie najbardziej elastycznych rozwiązań systemowych z zakresu czasu pracy.
 19. Równoważny system czasu pracy, praca zmianowa.
 20. Elastyczny i ruchomy czas pracy.
 21.  Praca w dobowych godzinach nadliczbowych i jej rekompensata.
 22.  Praca w tygodniowych godzinach nadliczbowych i ich rekompensata.
 23. Dopuszczalność pracy w niedzielę.
 24.  Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
 25. Dobowy i tygodniowy odpoczynek.
 26. Tarcza i dopuszczalność skracania odpoczynku dobowego do 8 godzin oraz tygodniowego do 32 godzin w czasie kryzysu.
 27. Dopuszczalność naruszania doby pracowniczej.
 28.  Dokumentowanie czasu pracy, formalne aspekty ewidencji czasu pracy.
 29. Zasady i okresy przechowywania grafików i ewidencji czasu pracy.
 30. Praca zdalna i zasady ewidencjonowania czasu pracy.
 31. Praktyczne przykłady rozliczania czasu pracy.
 32. Ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych.
 33. Zasady wypłaty wynagrodzenia przy nierównomiernych rozkładach czasu pracy.

DZIEŃ 2 cz I: PRAWO PRACY W PRAKTYCE W II POŁOWIE 2020 ROK:

 1. Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej po uchyleniu przepisu we wrześniu 2020 roku.
 2. Dane osobowe w prawie pracy, modyfikacja w związku z sytuacją kryzysową.
 3. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika w związku z koronawirusem.
 4. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie pozyskania informacji o miejscu prywatnego pobytu pracownika w związku z koronawirusem.
 5. Praca z domu w przypadku zagrożenia koronawirusem.
 6. Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i dyskryminacji.
 7. Zmiany kodeksu pracy dotyczące mobbingu.
 8. Obniżone wymiary czasu pracy w okresie tarczy, a wydawanie świadectwa pracy.
 9. Urlop w obniżonym wymiarze czasu pracy a zapisy w świadectwie pracy.
 10. Przestój kodeksowy a przestój ekonomiczny.
 11. Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Kryteria doboru
  w przyczynie wypowiedzenia.
 12. Zmiany w zakresie badań lekarskich w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
 13. Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.
 14. Rozszerzenie szkoleń bhp w formie online.
 15. Zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy oraz terminu na jego sprostowanie.
 16. Skreślenie przepisu dotyczącego wydawania odpisów świadectwa pracy. Co w zamian?
 17. Nowe brzmienie przepisu w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu niewydania lub nieterminowego wydania świadectwa pracy.
 18. Nowe zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych.
 19. Ograniczenie w wypłacaniu odpraw z przyczyn ekonomicznych.
 20. Możliwość zwolnienia się z umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
 21. Zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń – podwyższanie kwoty o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny.
 22. Możliwość zawieszenia wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy i niewypłacanie świadczeń – art. 9(1) kp.
 23. Możliwość zawieszenia postanowień umów o pracę, obniżenie etatu, obniżenie wynagrodzenia – art. 23(1a) kp.;
 24. Przestój w zakładzie pracy – jak ustalić wynagrodzenie i w jaki sposób informować pracowników o przestoju.
 25. Jakie wynagrodzenie płaci pracodawca, gdy sam podejmie decyzję o niedopuszczeniu pracownika do pracy w związku z podejrzeniem stanu zdrowia?
 26. Rekomendacje w zakresie czasu pracy w okresie epidemii. Jakie rozwiązania przyjąć i jak je wprowadzać – równoważny system czasu pracy, okres rozliczeniowy wydłużony do 12 miesięcy, ruchomy i elastyczny czas pracy, ustalanie harmonogramów czasu pracy, by zaoszczędzić godziny na czas po epidemii.
 27. Czy pracodawca może jednostronnie polecić pracę z domu lub z innego miejsca.
 28. Zawieszenie postanowień regulaminu pracy i wynagradzania na czas kryzysu.
 29. Jednostronne wysyłanie pracownika na urlop podczas kryzysu!!!!!
 30. Co zrobić, by pracownik wykorzystał urlop bieżący!!!!
 31. Zmiany w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych.
 32. Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności.

Dzień 2 cz. II i DZIEŃ 3 : ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ OTRZYMANYCH W RAMACH POMOCY Z TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH. LISTA PŁAC TRUDNE PRZYPADKI. ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ I BENEFITÓW PRACOWNICZYCH W 2020 R.  PPK W PRAKTYCE.

1.    Rozliczanie świadczeń otrzymanych w ramach pomocy z tarcz antykryzysowych
- otrzymane świadczenia
- opodatkowanie, zwolnienie czy jeszcze inne sposoby potraktowania otrzymanych świadczeń
- zestawienie
- czy wynagrodzenie wypłacone netto jest kosztem – czyli jak rozliczać wynagrodzenia z uwzględnieniem ulg?

2.    Lista płac trudne przypadki – nadpłaty, potrącenia, zasiłki po zmianie etatu.

3.    Podstawowe zasady opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń ze stosunku pracy w 2020 roku – usystematyzowanie wiedzy po pakiecie zmian z 2019 roku 
    Przychód
    Nieodpłatne świadczenia
    Koszty uzyskania przychodu
    Ulga w podatku
    Stosowanie skali 
    Oświadczenia pracownika
    Ulga dla młodych.

4.    Nieodpłatne świadczenia i inne benefity dla pracownika

    Definicja
    Zmiany rozumienia zakresu pojęciowego nieodpłatnych świadczeń 
    Zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń
    Podleganie składkom
    Różnice w opodatkowaniu osób młodych

5.    Świadczenia z ZFŚS oraz ze środków obrotowych 

    znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku
    korzyści materialne wynikające z przepisów prawa pracy
    prezenty dla obecnych i byłych pracowników 
    pakiety medyczne – ubezpieczenia grupowe
    świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
    okulary 
    posiłki regeneracyjne i inne posiłki zapewniane w trakcie pracy
    dojazd do pracy
    „gadżety” służbowe
    udostępnianie komputera i telefonu oraz innych narzędzi pracy
    Świadczenia związane z BHP
    przejazdy i zakwaterowanie związane z oddelegowaniem 
    udostępnianie pracownikom mieszkań – zwolnienie z PIT i brak zwolnienia z ZUS 
    świadczenia przysługujące pracownikom w okresie pobierania świadczeń chorobowych – uwaga na zmianę podlegania składkom ZUS
    paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety
    świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty
    świadczenia kwalifikowane jako zapomogi losowe – inny zakres zwolnienia w PIT a inny w ZUS
    świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych – finansowane z ZFSS i ze środków obrotowych
    świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18
 
6.    Jazdy lokalne samochodem pracownika – rozliczenia, sposoby, opodatkowanie, zwolnienie z PIT i zwolnienie z ZUS – warunki.

7.    Najnowsze stanowiska organów skarbowych i ZUS.

8.    Umowa o dzieło a ZUS w 2021 roku.

9.    PPK w praktyce – czyli co już wiemy a co nas czeka.

10.    Panel dyskusyjny

 Prowadzący:        

Przemysław Pogłódek - inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w kilku wyższych uczelniach, wykładowca w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych; autor publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy.

Anna Kędzierska - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współwłaściciel biura rachunkowego, Doradca podatkowy z 20 letnim stażem ( nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce. W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:
 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami przykładów zawierających bieżące informacje na temat przepisów kadrowo-płacowych. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  aktual nie obowiązujące przepisy oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 3 dni szkolenia po 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelu o  wysokim standardzie, pełne wyżywienie oraz imprezy regionalne, pokój 1-osobowy za dopłatą (ilość ograniczona).
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez internet najpóźniej na 10 dni przed datą szkolenia.
 • Szczegółowy program zajęć prześlemy do firmy na nazwisko uczestnika na 7 dni przed datą szkolenia.
 • Pisemną rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie nieobecność nie zwalnia od zapłaty należności.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia.
 • Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu lub hotelu na równorzędny standardem.
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania - tutaj
 • Płatność na podstawie faktury. Faktury wysyłamy przed szkoleniem lub przekazujemy uczestnikom w trakcie szkolenia. 

Dla osób które chcą uczestniczyć jedynie w zajęciach (bez noclegu i wyżywienia) - cena razem z materiałami szkoleniowymi wynosi 500zł netto za jeden dzień szkoleniowy. Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranym dniu szkolenia.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 77 4536009, faks.77 5453457, e-mail: