Dziś jest: 01-11-2014, imieniny: Konrada, Seweryny, Wiktoryny
zdjęcie tytułowe.jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera
Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

SAMOCHODY SŁUŻBOWE W FIRMIE 2014; wprowadzanie procedur lub innych zasad korzystania z samochodów w celu zwiększenia bezpieczeństwa prawnego i podatkowego (CIT, PIT i VAT )

Termin szkolenia
17 listopad 2014 r.  - godz. 9.00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro), sala 60
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką
.

Wiele firm posiada w swoim majątku samochody wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, które powierza swoim pracownikom lub innym zatrudnionym osobom w celu wykorzystania przy wykonywaniu zadań służbowych. Jednocześnie wielu pracodawców, w jakimś przynajmniej zakresie (oficjalnie, półoficjalnie lub zgoła nieoficjalnie) zezwala tym osobom na wykorzystanie samochodów do ich celów prywatnych. Niektórzy relacje te formalizują a inni nie. Jednak większość podmiotów pozostawia tę sferę całkowicie poza obszarem regulacji wewnętrznych, co niestety może być przyczyną określonych kłopotów, zwłaszcza natury podatkowej. Są też podmioty, które tworzą zasady używania samochodów w firmie, ponieważ zdecydowały się, po zmianach w przepisach VAT obowiązujących od kwietnia 2014 r., odliczać 100 % VAT. Są to jednak procedury, które niekoniecznie uwzględniają bezpieczeństwo podatkowe w zakresie PIT i CIT, zachodzi zatem potrzeba odpowiedniego dopasowania rozwiązań do wymogów wszystkich przepisów podatkowych. Również nieprzemyślane konstrukcje w zakresie formalizowania relacji mogą prowadzić do powstania ryzyk podatkowych. Ryzyka te są związane z ewentualnym brakiem rozpoznania przychodów u pracowników (i innych osób), choćby z powodu błędnej wyceny wartości świadczeń, jak i z ewentualnym nieuprawnionym zaliczeniem określonych wydatków do kosztów podatkowych przedsiębiorstwa. To ostatnie może być spowodowane brakiem należytej kontroli nad wydatkami firmy związanymi z tymi samochodami. Problematyka używania samochodów w firmie, jest zatem istotnym obszarem bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych. Szkolenie to ma zaś na celu omówienie głownie uwarunkowań prawno-podatkowych związanych z kształtowaniem polityki używania samochodów w firmie (w tym szczególnie poprzez tworzenie odpowiednich procedur) w celu zwiększenia bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych oraz bezpieczeństwa ogólo-prawnego pracodawcy.      

PROGRAM

 1. Uwagi zasadnicze na temat przedmiotu warsztatów.
 1. Co jest korzystniejsze prawnie i podatkowo – wprowadzać zasady korzystania z samochodów służbowych, czy też nie; procedura, czy brak jasnych reguł ?
 2. Po co kształtować politykę używania samochodów w firmie ?
 3. Wymagania polityki samochodowej dla potrzeb VAT od 2014 r., a wymagania dla potrzeb PIT i CIT – czy może to być jedna procedura ?
 4. Korzyści z posiadania procedury lub innych zasad korzystania z samochodów w firmie.
 5. Czy procedura korzystania z samochodów w firmie najczęściej musi być dokumentem obszernym i czy można wprowadzić procedurę uproszczoną ?
 6. Co należy brać pod uwagę tworząc procedury samochodowe ?
 7. Dlaczego każda firma powinna mieć własną indywidualnie dopracowaną procedurę, a nie przyjętą według obiegowego wzoru ?

  II. Uwagi szczegółowe.  
   
 8. Czy i kiedy używanie samochodu służbowego powoduje, że pracownik uzyskuje przychody podatkowe podlegające opodatkowaniu ?
 9. Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników dla kwestii używania samochodów w firmie.    
 10. Kiedy powstają przychody podatkowe z tytułu korzystania z samochodów firmowych przez członków zarządu lub innych funkcjonariuszy spółki ?
 11. Jakie sytuacje nie wymagają opodatkowania w przypadku wykorzystania samochodów służbowych ?
 12. Używanie karty flotowej a przychody pracownika.
 13. Zasady wyceny przychodów z używania samochodów służbowych na cele prywatne.
 14. Wyrażanie zgody na używanie samochodów służbowych w celach prywatnych – kiedy zgoda wywołuje i jakie skutki podatkowe ?
 15. Wskazywanie zakresu, w jakim pracownik może wykorzystywać samochód prywatnie – ograniczenia, zakazy i nakazy.
 16. Kwestie istotne dla rozliczania kosztów podatkowych pracodawcy.
 17. Uwagi ogólne i szczegółowe na temat - jak należy budować procedurę lub inne zasady korzystania z samochodów w firmie ?
  1. Analiza sytuacji prawnej i organizacyjnej w firmie w celu wyodrębnienia informacji, które muszą lub powinny się znaleźć w procedurze.
  2. Ustalenie listy rodzajów ryzyka prawno-podatkowego, któremu należy przeciwdziałać tworząc procedury.
  3. Jakie zapisy w procedurze są pomocne, jakie obojętne, a jakie wręcz szkodliwe ?
  4. Konstrukcja procedury – forma i podział na części.
  5. Zapisy, które powinny się z naleźć w procedurze.
  6. Informacje do umieszczenia w procedurze, a wynikające z zawartych umów, w tym leasingu oraz umów ubezpieczenia samochodów.
  7. Zasady wydawania samochodów pracownikom i innym osobom oraz zasady rozliczenia się z tego mienia przez osoby dysponujące samochodami.
  8. Zasady rozliczeń pracownika z firmą z tytułu używania samochodu do celów służbowych i prywatnych.
  9. Załączniki do procedury zapewniające jej praktyczne wdrożenie w życie firmy.
  10. Podawanie procedury do wiadomości osób zainteresowanych w firmie – wdrożenie procedury w życie.

10. Wyodrębnienie w procedurze zapisów, które mają znaczenie podatkowe i odpowiednie ich ukształtowanie.

11. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r., a kwestia używania samochodów w firmie, w tym obowiązek tworzenia stosownych procedur.

 12. Wyodrębnienie w procedurze regulacji poświęconej sprawom eksploatacji, napraw i ubezpieczeń samochodów – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów.

13. Zasady odpowiedzialności pracownika względem pracodawcy, a skutki podatkowe.

14. Zawieranie umów z pracownikami w sprawie wykorzystania samochodów.

15. Zasady rozliczeń podróży służbowych odbywanych samochodami służbowymi- – skutki podatkowe dla pracownika i pracodawcy.

16. Analiza aktualnego orzecznictwa sądowego i interpretacji Ministra Finansów w zakresie dotyczącym rozliczeń podatkowych używania samochodów służbowych w firmie.

17. Prognoza zmiany przepisów podatkowych w zakresie korzystania z samochodów służbowych.

Prowadzący:                                                            Paweł Rybaczyk
Prawnik, doradca podatkowy; wieloletni wykładowca, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT i PIT.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 370,-zł
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 455,10,-zł od osoby).
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
RABAT O PODATEK VAT !!!

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: