Dziś jest: 20-09-2019, imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

AKADEMIA VAT po nowelizacji ustawy (32 godz.)

Termin szkolenia 
9, 10, 30 listopad  i 1 grudzień 2019 

(4 spotkania weekendowe) - trwa nabór do kolejnej grupy !
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48 lok. 51 (II piętro) - godz. 9.00
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania podatku VAT w Polsce i nie tylko. W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się m.in. z:

 • zasadami rozliczania podatku VAT należnego i naliczonego zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym według obowiązującego stanu prawnego,

 • zasadami wystawiania faktur w obrocie gospodarczym,

 • procedurami szczególnymi rozliczeń podatku VAT,

 • wypełniania deklaracji dla celów podatku od towarów i usług.

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie jest dedykowane dla osób które zajmują się rozliczaniem podatku VAT i chciałyby usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę , jak również dla osób które dopiero zaczynają lub będą  w przyszłości pracować w działach finansowo-księgowych, biurach rachunkowych itp.

Wszystkie informacje będą poparte stosownym orzecznictwem sądów krajowych jak również TSUE oraz interpretacjami wydawanymi przez organy podatkowe, podczas szkolenia będzie kładziony nacisk na sytuacje, w których może pojawić się największe ryzyko niewłaściwego rozliczenia podatku w związku z rozbieżnym orzecznictwem oraz stanowiskiem organów podatkowych.

PROGRAM

1.             Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym.

2.             Podatek od towarów i usług w Polsce.

3.             Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

4.             Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT

5.             Odpłatna dostawa towarów jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT.

6.             Odpłatne świadczenie usług.

7.             Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług.

8.             Podatnik podatku VAT.

9.             Ewidencja VAT.

10.           Ograniczenia w zakresie rozliczeń kwartalnych oraz deklaracji składanych w formie papierowej.

11.           Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku.

12.           Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT – czynności krajowe.

13.           Fakturowanie.

14.           Określanie podstawy opodatkowania oraz udokumentowanie podstawy opodatkowania na fakturze.

15.           Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT.

16.           Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.

17.           Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących.

18.           Zasady wystawiania not korygujących.

19.           Zasady przechowywania faktur.

20.           Refakturowanie.

21.           Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT.

22.           Kasy rejestrujące.

23.           Mechanizm podzielonej płatności.

24.           Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych.

25.           Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).

26.           Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

27.           Transakcje łańcuchowe i trójstronne.

28.           Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru.

29.           Eksport towarów.

30.           Import towarów.

31.           Świadczenie usług w obrocie międzynarodowym.

32.           Odliczenie podatku naliczonego.

33.           Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego.

34.           Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami.

35.           Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży.

36.           Korekta podatku naliczonego.

37.           Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

38.           Przyspieszony (25 dniowy zwrotu podatku VAT).

39.           Dodatkowe zobowiązanie podatkowego w VAT (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT).

40.           Ulga na złe długi.

Wykładowca:

Dariusz Polakowski - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 1.100,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 1.353,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia lub po otrzymaniu faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Osobom prywatnym opłatę rozkładamy na raty - częstotliwość i wysokość rat uzgadniana indywidualnie.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Szkolenie jest realizowane w formie czterech spotkań w weekendy lub ośmiu 4-godzinnych spotkań popołudniami w dni robocze..
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel.774 536 009, fax. 775 453 457, e-mail: