• <p style="text-align: justify;">Biegły rewident w zakresie badania sprawozdań finansowych, doradztwa ekonomicznego i innych usług audytorskich. W latach 2016-2019 pełnił funkcję wizytatora a następnie kontrolera w Krajowej Komisji Nadzoru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Aktualnie wiceprezes zarządu w spółce audytorskiej ABR BADEX spółka z o.o. zajmującej się usługami badania sprawozdań finansowych i innymi usługami przewidzianymi dla firm audytorskich, pełni również funkcję prezesa zarządu spółki APK Centrum Restrukturyzacji S.A. zajmującej się restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz doradztwem w zakresie restrukturyzacji podmiotom gospodarczym. Jest aktywnym członkiem zarządu Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów odział w Opolu. Osoba z dużym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca na kursach i szkoleniach dla księgowych z prawa bilansowego, prawa podatkowego i prawa gospodarczego. Przeprowadził ponad 150 audytów i zrealizował ponad 1.000 godzin szkoleń, pełnił również funkcje biegłego sądowego i syndyka.</p>
 • Pracownik administracji publicznej w Opolu zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy, czasu pracy kierowców, mobbingu, dyskryminacji, związków zawodowych, zatrudniania cudzoziemców oraz agencji zatrudniania. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi w zakresie kontroli i nadzoru oraz funkcjonowania prawa pracy w podmiotach prywatnych.
 • Doradca podatkowy, prezes zarządu w spółce doradczej Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej itd.
 • <p style="text-align: justify;">Biegły rewident w zakresie badania sprawozdań finansowych, doradztwa ekonomicznego i innych usług audytorskich. W latach 2016-2019 pełnił funkcję wizytatora a następnie kontrolera w Krajowej Komisji Nadzoru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Aktualnie wiceprezes zarządu w spółce audytorskiej ABR BADEX spółka z o.o. zajmującej się usługami badania sprawozdań finansowych i innymi usługami przewidzianymi dla firm audytorskich, pełni również funkcję prezesa zarządu spółki APK Centrum Restrukturyzacji S.A. zajmującej się restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz doradztwem w zakresie restrukturyzacji podmiotom gospodarczym. Jest aktywnym członkiem zarządu Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów odział w Opolu. Osoba z dużym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca na kursach i szkoleniach dla księgowych z prawa bilansowego, prawa podatkowego i prawa gospodarczego. Przeprowadził ponad 150 audytów i zrealizował ponad 1.000 godzin szkoleń, pełnił również funkcje biegłego sądowego i syndyka.</p>
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współwłaściciel biura rachunkowego, Doradca podatkowy z 26 letnim stażem ( nr wpisu 07998), od 16 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce. W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już tysiące uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych.
 • dydaktyk rachunkowości z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, praktyk wieloletni współpracownik Instytutu Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego w Opolu cieszący się bardzo dobrą opinią wśród słuchaczy kursu.
 • właściciel biura rachunkowego, praktyk, wykładowca z wieloletnią praktyką w prowadzeniu szkoleń.
 • Doradca podatkowy specjalizujący się w zagadnieniach prawno-podatkowych związanych z przekształceniami podmiotów gospodarczych oraz tematyce cen transferowych. Prowadzi szkolenia w zakresie podatków dochodowych. Wcześniej doświadczenie zdobywał w m.in. w Deloitte Legal Pasternak, Korba i wspólnicy s.k. a obecnie pełni funkcję menadżera Kancelarii Podatkowej TaxA Group.</p>
 • Czynny biegły rewident w zakresie badania sprawozdań finansowych, doradztwa ekonomicznego i innych usług audytorskich. W latach 2016-2019 pełnił funkcję wizytatora a następnie kontrolera w Krajowej Komisji Nadzoru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Aktualnie wiceprezes zarządu w spółce audytorskiej ABR BADEX spółka z o.o. zajmującej się usługami badania sprawozdań finansowych i innymi usługami przewidzianymi dla firm audytorskich, pełni również funkcję prezesa zarządu spółki APK Centrum Restrukturyzacji S.A. zajmującej się restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz doradztwem w zakresie restrukturyzacji podmiotom gospodarczym. Jest aktywnym członkiem zarządu Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów odział w Opolu. Osoba z dużym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca na kursach i szkoleniach dla księgowych z prawa bilansowego, prawa podatkowego i prawa gospodarczego. Przeprowadził ponad 150 audytów i zrealizował ponad 1.000 godzin szkoleń, pełnił również funkcje biegłego sądowego i syndyka.
 • Informatyk z uprawnieniami pedagogicznymi, doświadczony trener w zakresie szkoleń komputerowych w obszarach Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Obsługa programów MS Office, Rozwiązywanie problemów, łącznie zrealizowała jako trener ponad 9000 h szkoleniowych, posiada również tytuł Egzaminatora ECDL Core, Start, Profile, PTI Standard, Base, e-Citizen, WebEditing, WebStarter, IT Security , ECDL DIGCOMP Profile.
 • Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne
 • Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.
 • pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu. Doświadczony wykładowca .
 • Pracownik Urzędu Skarbowego, specjalista z zakresu podatku VAT, Członek Międzyresortowej Komisji Orzekającej za Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości, praktyk doskonale znający problemy w stosowaniu i interpretowaniu przepisów przez przedsiębiorców, stały współpracownik naszej firmy, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia od kilkunastu lat z tematyki podatkowej na różnego rodzaju szkoleniach, kursach i konferencjach współpracując między innymi z ISEP (wcześniej z PTE), SKWP, samorządami zawodowymi czy też organizacjami branżowymi.
 • Doradca podatkowy z 25 letnim stażem. Wspólnik w Kancelarii Doradców Podatkowych. Wykładowca z zakresu zagadnień podatkowych od ponad 12 lat. Bardzo dobrze oceniany przez uczestników.
 • Ekonomista, trener z zakresu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 14 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista ds. audytów i doradztwa w/w zakresie. Stały współpracownik naszej firmy.
 • Ekonomista, trener z zakresu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 14 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista ds. audytów i doradztwa w/w zakresie. Stały współpracownik naszej firmy.
 • Praktyk życia gospodarczego, posiadający ogromne doświadczenie związane z codziennym doświadczeniem zawodowym w zakresie zagadnień księgowo - podatkowych. Wieloletni współpracownik Instytutu Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego w Opolu cieszący się bardzo dobrą opinią wśród słuchaczy kursu.
 • Doradca podatkowy - Partner w Spółce Taxa Group we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych. Wcześniej pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych firm doradczych Rödl and Partner oraz Deloitte. Autor licznych publikacji z tematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Monitor Podatkowy) oraz wykładowca na studiach podyplomowych "Rachunkowość i Podatki", "Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie podatkami" na Uniwersytecie Ekonomicznym. Prowadzi szkolenia dla wielu renomowanych firm szkoleniowych.</p>
 • Ekspert w zakresie analizy ryzyka transakcyjnego i zapobieganiu wyłudzeniom w branży finansowej, panelista na wielu konferencjach poświęconych identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem, autor wielu publikacji w prasie poświęconych windykacji należności i faktoringowi. Ponad 10 lat doświadczenia w zarządach spółek branży finansowej notowanych na GPW.
 • Do maja 2020 roku pracownik administracji publicznej w Opolu zajmujący się poradnictwem z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjalista w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy, czasu pracy, uprawnień rodzicielskich pracowników, prawa do wypoczynku. Od 1984 r. związany z szeroko pojętym zakresem zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada duże doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji przepisów dokonywanych przez organy państwowe. Obecnie działalność szkoleniowo-doradcza z zakresu prawa pracy.
 • praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi własną kancelarię podatkową, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków. Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.
 • bardzo wysoko oceniany wykładowca przez słuchaczy szkoleń za wyjątkowo praktyczne i pragmatyczne podejście do tematu, praktyk, na co dzień  współpracuje z biurem inwestorskim opracowując i przygotowując dokumentacje przetargowe za równo od strony zamawiającego jak i wykonawcy, dodatkowo równie nadzoruje postępowania przetargowe. Do grudnia 2007 r arbiter z listy arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr UZP/20/LA/5544/04). Współautor artykułów i książek na temat zamówień publicznych, absolwent Politechniki Wrocławskiej.
 • Doradca podatkowy, praktyk i doświadczony wykładowca, mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT.
 • Wieloletni pracownik instytucji zajmującej się nadzorem i kontrolą prawnej ochrony pracy; doświadczony praktyk w obszarze prawa pracy, szczególnie koncentrujący się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Jest uznanym wykładowcą z zakresu prawnej ochrony pracy a w szczególności przepisów dotyczących czasu pracy, współpracy ze związkami zawodowymi czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz PPK. Wykonywany przez siebie zawód łączy z prowadzeniem wykładów dla studentów na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor wielu artykułów fachowych czasopism traktujących o prawnej ochronie pracy oraz publikacji książkowych z zakresu dokumentacji pracowniczej oraz czasu pracy
 • Doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki,  ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Fiat, Amica Wronki, Unilever, Deloitte, Polimex - Mostostal i in. Realizuje szkolenia z tematyki opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych zagranicą, Delegowanie pracowników za granicę, Zatrudnianie pracowników z zagranicy, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą itp.
 • Radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie przy złożonych projektach. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz budowanie transgranicznych modeli rozliczeń podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych. Aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność. Nie unika sali sądowej, z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z zakresu prawa podatkowego – stały współpracownik największych firm szkoleniowych w Polsce, a także wykładowca na uczelniach wyższych.
 • Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji absolwent między innymi Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego gdzie ukończył kierunek Audyt Organizacyjny zakończony pracą dyplomową o ochronie danych osobowych w przedsiębiorstwach. Od 2010 r zajmuje się zawodowo bezpieczeństwem danych osobowych dostosowując dokumentację do zaleceń GIODO oraz przeprowadzeniem audytów bezpieczeństwa. Obecnie jest ABI w kilku opolskich firmach oraz prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych.    
 • doktor nauk prawnych, LL.M.; doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego w Niemczech oraz Polsce. Odbył staż w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej w Brukseli. Jest stypendystą Instituto Politecnico de Braganca; laureat konkursu dla młodych autorów publikacji profesjonalnych Złote Skrzydła "Dziennika Gazety Prawnej"; autor wielu publikacji, głownie z zakresu europejskiego prawa podatkowego, w tym książki Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT. Analiza praktyczna (Warszawa 2012).
 • Ekspert i specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów, </span>ceniony wykładowca. Autor wielu komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.
 • Partner Zarządzający w UHY ECA, biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z  MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą UHY ECA. Autor  licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości między innymi: „Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości”, „Komentarz do Ustawy o Rachunkowości, „Operacje gospodarcze  w praktyce księgowej”, „Niefinansowe Aktywa Trwałe”, „Rachunkowość zabezpieczeń”, „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości”.
 • doradca podatkowy; doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej jak i w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług; uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji z zakresu opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych; przeprowadzał liczne audyty podatkowe międzynarodowych korporacji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym z branży chemicznej i naftowej); doświadczony pełnomocnik w postępowaniach sądowo-administracyjnych; trener oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.
 • Prawnik, absolwent studiów podyplomowych w zakresie finansów i rachunkowości podatkowej. Były Kierownik oddziału w izbie skarbowej specjalizujący się w problematyce spraw karnych skarbowych, prania pieniędzy, nieujawnionych źródeł dochodu, prawa dewizowego i kontroli podatkowej. Do jego zadań należał nadzór nad podległymi urzędami skarbowymi w zakresie prawidłowości rozstrzygnięć w pierwszej instancji w zakresie podatków bezpośrednich i spraw karnych; zwalczanie przestępczości podatkowej, zjawiska prania brudnych pieniędzy; nielegalnego obrotu dewizowego. Otrzymał nagrodę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Urzędów i Izb Skarbowych w Warszawie. Wykładowca szkół wyższych publicznych i niepublicznych, promotor i recenzent prac dyplomowych, członek komisji egzaminacyjnych /szkoły, konkursy na stanowiska, cywilna służba przygotowawcza/. Prelegent na szkoleniach organizowanych przez korporacje prawnicze w ramach których prowadził cykl wykładów i szkoleń m.in. dla prokuratorów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, członków zarządów i rad nadzorczych, księgowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej. Autor licznych publikacji na łamach prasy fachowej.
 • Ekspert z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, Ministerstwa Finansów; konsultant podatkowy w renomowanych firmach; autor ponad 300 publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadził ponad 2000 wykładów z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków CIT,PIT,VAT w powiązaniu z innymi obszarami prawa mającymi wpływ na podatki.
 • specjalista w dziedzinie archiwalnej, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu dużego archiwum zakładowego, oprócz współpracy z kilkoma firmami szkoleniowymi gdzie prowadzi zajęcia na kursach i szkoleniach z tematyki instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, rzeczowego wykazu akt prowadzi również zajęcia na uczelni wyższej uzyskując pozytywne opinie uczestników i studentów.
 • wieloletni pracownik organów podatkowych – poprzednio na stanowisku starszego komisarza skarbowego, a w ciągu ostatnich lat na stanowisku zastępcy naczelnika w Urzędzie Skarbowym, praktyk z ogromnym doświadczeniem orzeczniczym w zakresie podatków i finansów.
 • Doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, oraz w zakresie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych związanych z podatkami pośrednimi. Zajmuje się głównie obsługą podmiotów gospodarczych z sektorów: nieruchomości, handel i dystrybucja, turystyka oraz media. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r., nawiązując współpracę z Instytutem Studiów Podatkowych w Warszawie. W latach 1998-2004 pracował dla firm z wielkiej czwórki. Następnie, pracował dla MMR Consulting, gdzie pełnił jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Od czerwca 2014 r. partner GWW Tax. Jest współautorem wielu publikacji książkowych, w tym m.in. czterech komentarzy do ustawy o VAT, "Leksykonu Fakturowania", a także wielu publikacji prasowych. Jest również cenionym i uznanym wykładowcą, który w czasie swojej praktyki zawodowej przeprowadził ponad tysiąc szkoleń i wykładów, w których uczestnikami byli zarówno pracownicy służb księgowych, pracownicy aparatu skarbowego, doradcy podatkowi, jak i kadra zarządzająca przedsiębiorstw odpowiedzialna za sprawy podatkowe i finansowe.