Ważna informacja dla pracodawców na rok 2024 !!!

Informujemy, że obecnie ogłaszane są już nabory wniosków o dofinansowanie szkoleń w ramach rezerwy KFS 2024 r. Szczegółowe informacje nt. naborów będzie można znaleźć na stronach Powiatowych Urzędów Pracy, na terenie których mieści się siedziba Państwa firmy lub zakład pracy (⬇ w tabeli zamieszczonej poniżej, znajdziecie Państwo linki przekierowujące bezpośrednio do wybranych PUP).

Ważne !!!

W ramach ubiegania się o dofinansowanie szkoleń z rezerwy KFS w 2024 roku, obowiązują następujące priorytety: wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy (aby móc zawnioskować w tym naborze, należy koniecznie spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów):

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRPiPS.

B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

C. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub  o szczególnym charakterze,  a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowe.

D. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju  – Lista branż kluczowych dla województwa opolskiego

Dla firm i ich pracowników, które są zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania szkoleń dla księgowych i kadrowych, przygotowaliśmy pakiety szkoleń, o których dofinansowanie można aplikować. W tym celu prosimy o kontakt z nami w sprawie przygotowania niezbędnych załączników, które trzeba będzie dołączyć do składanego wniosku – poniżej proponowane programy szkoleń zarówno w firmie online, jak i stacjonarnej. W razie pytań prosimy o kontakt z nami.

Uwaga!

Procedura wnioskowania nie jest skomplikowana i jest uzależniona od wytycznych danego Powiatowego Urzędu Pracy, na terenie którego mieści się siedziba firmy wnioskującej o wsparcie.

Terminy naboru wniosków z rezerwy KFS 2024 w poszczególnych powiatach woj. opolskiego

L.p.PUPTermin rozpoczęcia naboruTermin zakończenia naboru Link przekierowujący na stronę PUP
(w przypadku ogłoszenia naboru do dokumentów i warunków, które należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie)
1.Brzeg– szczegółowe informacje
2.Głubczyce – szczegółowe informacje
3.Kędzierzyn-Koźle8 lipca 20249 lipca 2024 – szczegółowe informacje
4.Kluczbork – szczegółowe informacje
5.Krapkowice4 lipca 20245 lipca 2024 – szczegółowe informacje
6.Namysłów – szczegółowe informacje
7.Nysa – szczegółowe informacje
8.Olesno2 lipca 20243 lipca 2024 – szczegółowe informacje
9.Opole18 lipca 202418 lipca 2024 – szczegółowe informacje
10.Prudnik – szczegółowe informacje
11.Strzelce Opolskie8 sierpnia 20249 sierpnia 2024 – szczegółowe informacje

Terminy naboru wniosków z rezerwy KFS 2024 w pozostałych wybranych powiatach

L.p.PUPTermin rozpoczęcia
naboru
Termin zakończenia
naboru
Link przekierowujący na stronę PUP
(w przypadku ogłoszenia naboru do dokumentów i warunków,
które należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie)
1.Aleksandrów Kujawski – szczegółowe informacje
2.BrzeskoII połowa lipca 2024 – szczegółowe informacje
3.Brzozów – szczegółowe informacje
4.Czarnków – szczegółowe informacje
5.Częstochowa8 lipca 20249 lipca 2024 – szczegółowe informacje
6.Dzierżoniów16 czerwca 202428 czerwca 2024 – szczegółowe informacje
7.Kępno – szczegółowe informacje
8.Kłodzko – szczegółowe informacje
9.Kraków (miasto) – szczegółowe informacje
10.Kraków (powiat) – szczegółowe informacje
11.Kutno – szczegółowe informacje
12.Mikołów – szczegółowe informacje
13.Nowy Sącz – szczegółowe informacje
14.Nowa Sól – szczegółowe informacje
15.Oleśnica – szczegółowe informacje
16.Ostrów Wielkopolski – szczegółowe informacje
17.Racibórz – szczegółowe informacje
18.Stalowa Wola13 czerwca 202414 czerwca 2024 – szczegółowe informacje
19.Świdnica – szczegółowe informacje
20.Trzebnica – szczegółowe informacje
21.Wadowice – szczegółowe informacje
22.Wągrowiec – szczegółowe informacje
23.Wieruszów – szczegółowe informacje
24.Wolsztyn – szczegółowe informacje
25.Wrocław28 czerwca 202428 czerwca 2024 – szczegółowe informacje
26.Zawiercie1 lipca 20245 lipca 2024 – szczegółowe informacje
27.Ząbkowice Śląskie – szczegółowe informacje

Ile wynosi dofinansowanie?

Mikro przedsiębiorcy (firmy zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 osób) ze środków KFS mogą otrzymać dofinansowanie w 100% kosztów kształcenia, a w przypadku pozostałych firm (małych i średnich przedsiębiorców) 80% kosztów szkolenia. Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie szkoleń zarówno pracowników, jak i pracodawców. Przypominamy, że pracodawcą nie jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, czy też zatrudniający osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Dla kogo środki?
O środki w ramach Funduszu może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Przy dofinansowaniu nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Pracodawca ubiegający się w 2024 r. o przyznanie środków z KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, musi spełnić przynajmniej jeden z priorytetów o których wspomnieliśmy wyżej!