Ważna informacja dla pracodawców !!!
Informujemy, że w niektórych powiatach rozpoczęły się już nabory wniosków o dofinansowanie szkoleń na rok 2022 z KFS – szczegółowe informacje będzie można uzyskać na stronie Powiatowego Urzędu Pracy na terenie którego mieści się siedziba Państwa firmy lub zakład pracy (w tabeli zamieszczonej poniżej znajdziecie Państwo linki przekierowujące bezpośrednio do wybranych PUP).

Dla firm i osób, które są zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania szkoleń w zawodach deficytowych „samodzielnego księgowego”, „pracowników ds. rachunkowości i księgowości” lub „specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji (szkolenia dla pracowników działu kadr i płac)występujących w wybranych powiatach lub województwach przygotowaliśmy już stosowne programy szkoleń na podstawie których można wnioskować o dofinansowanie szkoleń, po uprzednim kontakcie z nami w sprawie przygotowania niezbędnych załączników z firmy szkoleniowej, które należy dołączyć do wniosku. – poniżej proponowane programy szkoleń zarówno w firmie online jak i stacjonarnej.. W razie pytań prosimy o kontakt z nami.

  • Zawód deficytowy  – samodzielny księgowy
  •  Zawód deficytowy pracownik ds. rachunkowości i księgowości

Akademia podatkowa 2022
Podatki 2022 dla zaawansowanych
Warsztaty podatkowe -VAT,CIT/PIT 2022
Warsztaty podatkowe -VAT,CIT, PKPiR 2022
Rachunkowość od podstaw I i II stopień – kurs
Rachunkowość dla zaawansowanych III stopień – kurs
Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL – kurs nie tylko dla księgowych
Bilans 2022- Szkolenie wyjazdowe Zakopane

  • Zawód deficytowy specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacją (szkolenia dla pracowników działu kadr i płac)

Akademia kadrowo-płacowa 2022
Kadry i płace dla zaawansowanych 2022
Kadry i płace od podstaw -kurs
Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL – kurs nie tylko dla księgowych
Prawo pracy i wynagrodzenia – Szkolenie wyjazdowe Zakopane

Uwaga !
Procedura wnioskowania nie jest skomplikowana i jest uzależniona od wytycznych danego Powiatowego Urzędu Pracy na terenie którego mieści się siedziba firmy wnioskującej o wsparcie

Terminy naboru wniosków w poszczególnych powiatach

l.p.

PUP

  rozpoczęcie
  zakończenie

 link przekierowujący na stronę PUP
(w przypadku ogłoszenia naboru do dokumentów i warunków
które należy spełnić aby otrzymać dofinansowanie)

1

Brzeg

3.02.2022 11.02.2022 szczegółowe informacje

2

Głubczyce

1.03.2022 11.03.2022 – szczegółowe informacje

3

Kędzierzyn-Koźle

28.02.2022 3.03.2022 – szczegółowe informacje

4

Kluczbork

3.02.2022 9.02.2022 – szczegółowe informacje

5

Krapkowice

24.01.2022 31.01.2022 – szczegółowe informacje

6

Namysłów

1.03.2022 14.03.2022 – szczegółowe informacje

7

Nysa

24.01.2022 28.01.2022 – szczegółowe informacje

8

Olesno

17.01.2022 28.01.2022 – szczegółowe informacje

9

Opole

 26.01.2022   27.01.2022 – szczegółowe informacje

10

Prudnik

10.02.2022 16.02.2022 – szczegółowe informacje

11

Racibórz

        01.03.2022           02.03.2022 – szczegółowe informacje

12

Strzelce Opolskie

7.02.2022 11.02.2022 szczegółowe informacje
           Pozostałe nabory KFS spoza województwa opolskiego
      1

Aleksandrów Kujawski

15.02.2022 28.02.2022 szczegółowe informacje

2

Brzesko

21.02.2022
25.02.2022
szczegółowe informacje

3

Częstochowa 10.02.2022 17.02.2022 szczegółowe informacje

4

Kraków miasto

21.02.2022 25.02.2022 szczegółowe informacje

5

Kraków powiat 10.02.2022
31.08.2022
szczegółowe informacje

6

Nowy Sącz
14.02.2022 18.02.2022
szczegółowe informacje

 7

Trzebnica
    szczegółowe informacje

8

Wadowice
21.02.2022 25.02.2022
szczegółowe informacje

9

Wrocław     szczegółowe informacje

Mikro przedsiębiorcy (firmy zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 osób) ze środków KFS mogą otrzymać dofinansowanie w 100% kosztów kształcenia, a w przypadku pozostałych firm (małych i średnich przedsiębiorców) 80% kosztów szkolenia. Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie szkoleń zarówno pracowników jak i pracodawców. Przypominamy, że pracodawcą nie jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, czy też zatrudniający osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Dla kogo środki?
O środki w ramach Funduszu może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Przy dofinansowaniu nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Pracodawca ubiegający się o środki z KFS musi spełnić co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostały przyjęte na 2022 r. :

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Pracodawca ubiegający się w 2022 r. o przyznanie środków z rezerwy KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z powyższych priorytetów !!!

NEWSLETTER

[/vc_column_text]

Zapisując się do newslettera otrzymasz:

  • Informacje dotyczące szkoleń
  • Promocje i zniżki na nowe szkolenia
  • Bezpłatne materiały
[/vc_column][/vc_row][/vc_section]