Ważna informacja dla pracodawców !!!
Informujemy, że w niektórych powiatach rozpoczęły się już nabory wniosków o dofinansowanie szkoleń na rok 2021 z KFS – szczegółowe informacje będzie można uzyskać na stronie Powiatowego Urzędu Pracy na terenie którego mieści się siedziba Państwa firmy lub zakład pracy (w tabeli zamieszczonej poniżej znajdziecie Państwo linki przekierowujące bezpośrednio do poszczególnych PUP).

Dla firm i osób, które są zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania szkoleń w zawodach deficytowych „samodzielnego księgowego”, „pracowników ds. rachunkowości i księgowości” lub „specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji (szkolenia dla pracowników działu kadr i płac)” przygotowaliśmy już stosowne programy szkoleń na podstawie których można wnioskować o dofinansowanie szkoleń, po uprzednim kontakcie z nami w sprawie przygotowania niezbędnych załączników z firmy szkoleniowej, które należy dołączyć do wniosku. – poniżej proponowane programy szkoleń. W razie pytań prosimy o kontakt z nami.

Zawód deficytowy (woj.opolskie) – samodzielny księgowy
Dotyczy powiatów : opolskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, oleskiego, strzeleckiego, brzeskiego)

 Zawód deficytowy (woj.opolskie)pracownik ds. rachunkowości i księgowości
Dotyczy powiatów : opolskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, oleskiego, strzeleckiego, kluczborskiego, prudnickiego, krapkowickiego

Bilans – Szkolenie wyjazdowe Zakopane 2021.pdf
Akademia podatkowa 2021.pdf
Podatki 2021 dla zaawansowanych.pdf
Warsztaty podatkowe -VAT,CIT 2021.pdf
Warsztaty podatkowe -VAT,CIT, PKPiR 2021.pdf
Rachunkowość od podstaw I i IIst. – kurs.pdf
Rachunkowość dla zaawansowanych IIIst. – kurs.pdf
Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL – kurs nie tylko dla księgowych.pdf

Zawód deficytowy – specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacją (szkolenia dla pracowników działu kadr i płac):
Dotyczy powiatów : opolskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego

Prawo pracy i wynagrodzenia – Szkolenie wyjazdowe Zakopane 2021.pdf
Akademia kadrowo-płacowa 2021.pdf
Kadry i płace dla zaawansowanych 2021.pdf
Kadry i płace od podstaw -kurs.pdf
Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL – kurs nie tylko dla księgowych.pdf

Uwaga !  Procedura wnioskowania nie jest skomplikowana i jest uzależniona od wytycznych danego Powiatowego Urzędu Pracy
na terenie którego mieści się siedziba firmy wnioskującej o wsparcie

Terminy naboru wniosków w poszczególnych powiatach

l.p.

PUP

  rozpoczęcie
  zakończenie

 link przekierowujący na stronę PUP
(w przypadku ogłoszenia naboru do dokumentów i warunków
które należy spełnić aby otrzymać dofinansowanie)

1

Opole

 10.02.2021   12.02.2021 – szczegółowe informacje

2

    Kędzierzyn-Koźle

– szczegółowe informacje

3

Olesno

 11.01.2021

 29.01.2021

– szczegółowe informacje

4

Strzelce Opolskie

szczegółowe informacje

5

Brzeg

szczegółowe informacje

6

Kluczbork

– szczegółowe informacje

7

Prudnik

– szczegółowe informacje

8

Krapkowice

25.01.2021 5.02.2021 – szczegółowe informacje

9

Namysłów

– szczegółowe informacje

10

Nysa

– szczegółowe informacje

11

Głubczyce

– szczegółowe informacje

12

Racibórz

– szczegółowe informacje

 

Mikro przedsiębiorcy (firmy zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 osób) ze środków KFS mogą otrzymać dofinansowanie w 100% kosztów kształcenia, a w przypadku pozostałych firm (małych i średnich przedsiębiorców) 80% kosztów szkolenia. Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie szkoleń zarówno pracowników jak i pracodawców. Przypominamy, że pracodawcą nie jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, czy też zatrudniający osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Dla kogo środki?
O środki w ramach Funduszu może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Przy dofinansowaniu nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Pracodawca ubiegający się o środki z KFS musi spełnić co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostały przyjęte na 2021 r. :

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
NEWSLETTER

[/vc_column_text]

Zapisując się do newslettera otrzymasz:

 • Informacje dotyczące szkoleń
 • Promocje i zniżki na nowe szkolenia
 • Bezpłatne materiały
[/vc_column][/vc_row][/vc_section]