Szanowni Państwo !

Do 31 października 2021 r. realizowany jest w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) projekt, którego głównym celem jest nabycie lub podniesienie  kwalifikacji pracowników i pracodawców  odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki. Projekt realizowany jest na terenie całego kraju z uwzględnieniem określonych wytycznych dla poszczególnych województw.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wytyczne dotyczące firm z województwa opolskiego:

Zakres projektu:

Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla 5 940 przedsiębiorców i ich pracowników (K: 3 861, M: 2 079), które zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego (w szczególności powyżej 50 roku życia i o niskich kwalifikacjach) z 1 220 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/oddział na terenie województwa opolskiego i działających w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  • mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł
  • małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł
  • średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN

  • Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków bez zaliczki
  • Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa
  • 80% – MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych

Preferencje w dostępie do środków

  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Osoby w wieku 50 lat i więcej
  • Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER

Sprawdź, czy spełniasz warunki formalne dotyczący MSP

http://kwalifikator.een.org.pl/
Uwaga! Powyższe narzędzie jest narzędziem pomocniczym i nie daje gwarancji uzyskania dofinansowania!

Uczestnicy
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw działających w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego:

 • Budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • Chemiczna
 • Drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski
 • Maszynowa i elektromaszynowa
 • Metalowa i metalurgiczna
 • Paliwowo-energetyczna
 • Rolno-spożywcza
 • Transport i logistyka
 • Usługi medyczne i rehabilitacyjne
 • Usługi turystyczne

Podstawą kwalifikowalności MSP do danej branży jest kod PKD (przeważająca działalność gospodarcza) wskazany zarówno w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz stosowne oświadczenie, sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni zamknięty rok obrotowy (jeśli posiada), w którym przedsiębiorca wskazuje z jakiego/jakich kodu/kodów PKD osiąga rzeczywisty dochód. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż rok oświadczenie będzie składane na podstawie dokumentów finansowych dotyczących okresu od rozpoczęcia działalności do momentu złożenia oświadczenia.

Podmiotowe systemy finansowania w poszczególnych województwach:

 

Pozostałe informacje dotyczące kryteriów otrzymania dofinansowania  znajdziecie Państwo w poniższym linku:
……szczegółowe informacje Baza Usług Rozwojowych……..

 

 

NEWSLETTER

[/vc_column_text]

Zapisując się do newslettera otrzymasz:

 • Informacje dotyczące szkoleń
 • Promocje i zniżki na nowe szkolenia
 • Bezpłatne materiały
[/vc_column][/vc_row][/vc_section]