Dziś jest: 17-04-2021, imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatki VAT, CIT I PIT W DZIAŁALNOŚCI FIRM W 2016R


Termin szkolenia

30.05 - 01.06 2016 r. - Zakopane - Hotel Stamary **** - Cena: 2100,-zł /netto (2583,-zł/brutto)
(przyjazd do Hotelu w dniu 29.05.2016 r. w godzinach popołudniowych)

Program:

I DZIEN - PODATEK DOCHODOWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1.Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2016 r.
a. Zmiany w zakresie cen transferowych;
b. Jak bronić się w trakcie kontroli cen transferowych;
c. Kogo będą dotykały zwłaszcza nowe przepisy w zakresie cen transferowych;
d. Koniec z karkołomną korektą kosztów uzyskania przychodów, które nie zostały zapłacone od 1 stycznia 2016 r.;
e. Nowe zasady rozliczania korekty przychodów oraz korekty kosztów uzyskania przychodów;
f. Próby opodatkowania dywidend między podmiotami powiązanymi, jeżeli ich wypłata zostanie dokonana głównie z zamiarem osiągnięcia korzyści podatkowej;
2. Przychody z działalności gospodarczej:
a. przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług,
b. przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych oraz z tytułu mediów, w tym problematyka refakturowania,
c. przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
d. zaliczki oraz kaucje, czy zawsze zaliczka i kaucja nie stanowią przychodu,
e. Korekta przychodów, kiedy korygujemy na bieżąco a kiedy wstecz, stanowiska sądów administracyjnych i organów podatkowych,
f. Problematyka premii pieniężnych na gruncie ustawy o CIT, jak je rozliczać czy jako koszt czy korekta przychodu.
g. Przychody w naturze, przychody z tytułu nieodpłatnego oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w tym przychody z tytułu służebności przesyłu, przechodu, przejazdu; nieodpłatne otrzymanie infrastruktury bądź usunięcie kolizji na majątku firmy, problematyka umów toolingowych bądź korzystania z cudzego znaku, nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu oraz rady nadzorczej
3. Koszty uzyskania przychodów;
a. Definicja kosztów a celowość wydatków;
b. Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędnym dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym;
c. Czy racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne mają wpływ w zakresie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów;
d. Czy profil prowadzonej działalności gospodarczej determinuje rodzaj kosztów uzyskania przychodów,
e. Dokumentowanie wydatków a dowody na wykonanie usług,
f. Szacowanie dochodu w cenach transferowych a szacowanie kosztów uzyskania przychodów.
4. Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.
a. Czym są koszty bezpośrednie a czym są koszty pośrednie;
b. Orzecznictwo podatkowe w zakresie kosztów bezpośrednich;
c. Bilansowe koszty bezpośrednie a ich wpływ na rozliczenie podatkowe;
d. Polityka rachunkowości i jej wpływ na kwestie podatkowe;
e. Koszty pośrednie a moment ich poniesienia;
5. Korekta kosztów.
6. Koszty na rzecz współpracowników i pracowników.
7.Wierzytelności jako koszt uzyskania przychodu.

8.Rozliczanie straty:
a. Strata w majątku przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodu,
b. Kiedy strata w majątku przedsiębiorcy może być kosztem uzyskania przychodu,
c. Różnice inwentaryzacyjne a koszty uzyskania przychodu,
d. Strata przy wniesieniu aportu,
e. Rozliczanie straty z poprzednich lat podatkowych,
f. Strata na działalności prowadzonej poza granicami RP,
g. Techniki ratowania straty podatkowej,
h. Odszkodowania i kary umowne na wybranych przykładach,
i.Usługi selekcji towarów a możliwość zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodów,
9.Reklama i reprezentacja a koszty uzyskania przychodu
10. Samochód w działalności gospodarczej:
11. Amortyzacja oraz leasing:

a. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w ustawie o CIT,
b. Leasing a nabycie składnika majątkowego,
c. Kiedy bardziej opłacalny jest leasing a kiedy zakup,
d. Problematyka wartości początkowej na wybranych przykładach,
e. Amortyzacja składników majątkowych, jej rodzaje oraz możliwość efektywnego wykorzystania do działalności gospodarczej (techniki obniżania amortyzacji, rozliczania remontów w czasie),
f. Zaniechane inwestycje w CIT (problematyka zaniechanej budowy środków trwałych, środków trwałych oraz inwestycji deweloperskich).

II i III dzień: PODATEK VAT W 2016R – 2 DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

1.Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2016 r.:
- Nowe zasady proporcjonalnego rozliczania podatku VAT naliczonego – odliczanie podatku VAT naliczonego od zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza), tzw. wstępny wskaźnik do odliczania podatku naliczonego (pre-współczynnik):
2. Zasady stosowania mechanizmu tzw. „odwrotnego obciążenia” np.:
3. Zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi w przypadku..
4. Refakturowanie usług
– zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
5. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT.
6. Faktury korygujące i noty korygujące – zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, niedobory, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń.
7. Faktury i anulowanie faktur.
8. Terminy i zasady rozliczania podatku VAT należnego

- zasady powstawania obowiązku podatkowego,
- usługi i dostawy wykonywane częściowo,
- obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym lub okresowym,
- zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
- szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego
- Zasady rozliczania zaliczek w obrocie krajowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki przy dostawie nieruchomości, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania VAT – u naliczonego przez nabywcę.
- Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT, eksporcie towarów oraz imporcie i eksporcie usług.
- Kursy walut stosowane na gruncie VAT.
- Czynności nieodpłatne
- Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych i moment powstania obowiązku podatkowego.
- Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.
- Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – zasady rozliczania na gruncie VAT.
- Zasady ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej,
9. Zasady potrącania podatku VAT naliczonego np.:
- terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych,
- zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
- potrącanie VAT –u naliczonego z faktur za „media”,
- potrącanie VAT –u naliczonego w przypadku zakupu usług budowlanych, transportowych, najmu, leasingu, licencji itp.
- zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wpłaty zaliczek,
- terminy do zmniejszania podatku naliczonego w związku z korektą transakcji,
- potrącanie VAT – u naliczonego przy nabyciu i wytworzeniu prezentów o małej wartości oraz próbek.
- Zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług,
- Zasady rozliczania transakcji sprzedaży samochodów na gruncie VAT, rozliczanie podatku należnego, moment powstania obowiązku podatkowego, korekty VAT – u naliczonego.
- Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.).
- Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.
- Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
- Zapłata za towar lub usługę w terminie wynikającym z ustawy, jako warunek potrącenia podatku naliczonego przez nabywcę.
10. Pozostałe zagadnienia i odpowiedzi na pytania uczestników.

Wykładowcy:

I dzień - Sebastian Twardoch : prawnik i ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.

II i III dzień - Pracownik urzędu skarbowego, wieloletni wykładowca problematyki VAT-owskiej, osoba wysoce komunikatywna z ogromnym doświadczeniu i niekwestionowaną wiedzą, prowadził kilkaset szkoleń z zakresu podatku VAT dla pracowników przedsiębiorstw, doradców podatkowych oraz służb skarbowych w Polsce i za granicą.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelu o  wysokim standardzie, pełne wyżywienie oraz imprezy regionalne, pokój 1-osobowy za dopłatą (ilość ograniczona). Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez internet najpóźniej na 10 dni przed datą szkolenia. Szczegółowy program zajęć prześlemy do firmy na nazwisko uczestnika na 7 dni przed datą szkolenia. Pisemną rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie nieobecność nie zwalnia od zapłaty należności. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia. Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu lub hotelu na równorzędny standardem.

 

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: 


PDFOferta do wydruku 30.05-01.06.2016.pdf