Dziś jest: 26-09-2020, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Kurs kancelaryjno-archiwalny od podstaw (32 godz.)

Planowany termin realizacji szkolenia: 
- trwa nabór do nowej grupy !
Łącznie (32 godz. ) - 4 spotkania
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48 lok. 61 (II piętro)
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel kursu:
Uporządkowanie wiedzy w zakresie wszelkich przepisów kancelaryjno – archiwalnych, porządkowania akt, zabezpieczania dokumentacji, przechowywania i brakowania akt. Szkolenie pomaga również zrozumieć zależności pomiędzy odpowiednim sposobem wytwarzania akt (funkcjonowanie odpowiedniego systemu kancelaryjnego i obiegu dokumentów), prowadzeniem dokumentacji na stanowisku merytorycznym (akta spraw), a przekazaniem ich do archiwum/składnicy akt. Dzięki uczestnictwu w kursie uczestnicy zdobywają również wiedzę praktyczną związaną z opisem akt (opis teczki aktowej, znakowanie spraw i teczki), przygotowaniem i przekazaniem dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt oraz z porządkowaniem i przechowywaniem tych akt później w archiwum zakładowym.

Adresaci szkolenia:

Kurs adresowany jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie sekretariatów, archiwów zakładowych, kancelarii, składnic oraz zwykłych  pracowników i przedsiębiorców, którzy generują dokumentację i następnie zobowiązani ją są przechowywać.

PROGRAM KURSU:

 • Podstawy prawne postępowania z dokumentacją.
 • Rodzaje współczesnej dokumentacji.
 • Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji.
 • Organizacja pracy kancelaryjnej.
 • Organizacja i zadania archiwum i składnicy akt.
 • Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym. 
 • Brakowanie dokumentacji aktowej.
 • Archiwizowanie dokumentacji aktowej.
 • Archiwizowanie dokumentacji technicznej, geodezyjnej, kartograficznej i fotograficznej (wprowadzenie do tematu – szerzej na kursie IIº).
 • Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.
 • Dokumentacja niejawna i kancelaria tajna.
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych lub do jednostek gospodarczych zajmujących się profesjonalnie działalnością archiwalną.

W ramach ćwiczeń będą realizowane zajęcia w zakresie:

-        praktycznego posługiwanie się wykazem akt,
-        opisywania i znakowania teczek,
-        wypełniania wniosków o brakowanie,
-        prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego itp.

Prowadzący:

Grzegorz Turowski - Praktyk, specjalista w dziedzinie archiwalnej, prowadzi zajęcia na uczelni wyższej oraz nt. instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, rzeczowego wykazu akt jak i szkolenia specjalistyczne z tego zakresu uzyskując pozytywne opinie uczestników.

Forma realizacji kursu:

 • Kurs prowadzony jest systemem mentoringu. Każde zagadnienie rozpoczyna się wykładem systematyzującym pojęcia, a następnie – w ramach przekazywanej wiedzy – uczestnicy aktywnie uczestniczą w zajęciach. W trakcie zajęć realizowane są również ćwiczenia do wykonania przez uczestników.
 • Program szkolenia w trakcie kursu jest ukierunkowywany na branże z jakimi mają do czynienia uczestnicy szkolenia.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

 • Zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do archiwizowania dokumentacji firmowej czy też prowadzenia archiwum zakładowego.  

Warunek ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia:

 • Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach;
 • Pozytywne zdanie testu końcowego;
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują  zaświadczenia ukończenia kursu. 

Czas trwania kursu:

 • (32 godz.) -  4 spotkania po 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 1.100,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 1.353,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Zajęcia szkoleniowe prowadzone są metodami aktywnymi i obejmują: wykłady, ćwiczenia praktyczne, egzamin pisemny.
 • Kurs jest realizowany w weekendy - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (9.00-15.00) w siedzibie Instytutu Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego Opole, ul. Ozimska 48 ( II piętro).
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w trakcie trwania kursu. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: