Dziś jest: 15-05-2021, imieniny: Dionizego, Nadziei, Zofii
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Środki trwałe, leasing i różnice kursowe - problematyka podatkowa

Termin szkolenia - potwierdzony:
31 maj 2021 - godz. 9:00 - 14:30  szkolenie online!
Cena: 320,-zł netto/os.*/393,60,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest prezentacja obowiązujących przepisów w zakresie kwalifikowania i ewidencjonowania składników majątku trwałego w prawie podatkowym (ustawy o podatkach dochodowych) oraz prawie rachunkowym, ujawnienie różnic pomiędzy ustawami i wskazanie, kiedy te różnice można zniwelować (ujednolicić rozliczenia podatkowe i rachunkowe) a kiedy jest to niemożliwe oraz dokładne omówienie metod amortyzacji podatkowej.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest między innymi do pracowników działów finansowo-księgowych zajmujących się ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym  a także do pracowników zamykających księgi rachunkowe i sporządzających sprawozdania finansowe oraz do osób które chciałyby pracować na tych stanowiskach lub poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

PROGRAM

I. Środki trwałe

1. Definicja środka trwałego na gruncie ustaw podatkowych – czynniki decydujące o klasyfikacji wydatku jako zakupu środka trwałego

2. Ustalanie wartości początkowej w zależności od formy nabycia środka trwałego – zakup, aport, darowizna, zamiana.

3. Zmiany wartości początkowej

 • remonty środków trwałych
 • ulepszenia środków trwałych

4. Rozbudowa, odłączenie lub przyłączenie elementu.

5. Dokumentacja środków trwałych – od nabycia po sprzedaż lub likwidację.

6. Ewidencja środków trwałych – jako dokument podatkowy i bilansowy ,podstawowe informacje i funkcjonalność

7. Amortyzacja – odpisy amortyzacyjne jako element kosztu podatkowego i informacji bilansowej

 • bilansowa
 • podatkowa
 • metody amortyzacji : liniowa, degresywna, indywidualna, de minimis – warunki, skutki, wyliczenia, odrębny sposób amortyzacji w czasie COVID.

8. Sprzedaż lub likwidacja środka – konsekwencje podatkowe.

9. Leasing – jako alternatywa dla zakupu, ujęcie podatkowe i bilansowe, skutki klasyfikacji leasingu:

 • operacyjnego
 • finansowego

10. Najem długoterminowy w kosztach.

11. Środki trwałe w budowie – dokumentacja i wpływ na koszty.

12. Środki trwałe niskocenne – zmiany założeń w trakcie użytkowania.

13. Samochód jako środek trwały – szczególne problemy. 

II. Wartości niematerialne i prawne

1. Definicja wartości niematerialnych i prawnych.

2. Ustalanie wartości początkowej WNP.

3. Ustalanie wartości firmy (dodatniej i ujemnej).

4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych

5. Amortyzacja- zasady, okres dokonywania odpisów.

III. Różnice kursowe w podatkach dochodowych.

 • Pojęcie różnic kursowych dodatnich i ujemnych
 • Kiedy powstają różnice kursowe
 • Jak wpływają na podstawę opodatkowania
 • Zasady ewidencjonowania różnic kursowych
 • Problemy praktyczne.

Prowadzący: 
Anna Kędzierska - Adamczyk - Doradca podatkowy z ponad 17 letnim stażem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków – współpracuje z kilkunastoma firmami szkoleniowymi na terenie całego kraju.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze przepisy dotyczące środków trwałych, różnic kursowych i form leasingów. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>