Dziś jest: 17-04-2021, imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - zasady rozliczeń i obowiązki w 2021r.

Termin szkolenia:
14 maj 2021 godz. 9.00 -14:30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os.*/393,60,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnie obowiązujących przepisów w podatku dochodowym w zakresie możliwości zaliczania różnego typu wydatków w koszty uzyskania przychodów z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, orzecznictwa sądowego oraz praktyki postępowania organów skarbowych.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, właścicieli firm oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

PROGRAM 

1. Przychody podatkowe – zasady rozliczania, w tym rozliczanie przychodów na przełomie roku,

a) Przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – zasady określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego

b) Rozpoznawanie zaliczek dla celów podatku dochodowego – problematyczne zaliczki w wysokości 100% ceny

c) Przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,

d) Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej

e) Przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia

f) Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników/kontrahentów/współpracowników – zasady rozliczeń

2. Koszty uzyskania przychodów:

a) Moment rozpoznania kosztu podatkowego

b) Dokumentowanie poniesionych wydatków

c) Korekty przychodów i kosztów

d) Koszty bezpośrednie i pośrednie

e) Zasady rozliczania przykładowych kosztów (wynagrodzenia pracownicze, składki zus, kary umowne i odszkodowania, samochody służbowe i ich ubezpieczenia oraz koszty eksploatacji)

f) Reprezentacja i reklama w kosztach podatkowych – wybrane zagadnienia

3. Biała lista i mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości i ryzyka z perspektywy podatków dochodowych

4. Podatkowe rozliczanie dofinansowań z tarczy antykryzysowej i finansowej

a) Analiza potencjalny obszarów kontroli

b) Zasady zwrotu przyznanych świadczeń

5. Podatkowe rozwiązania z tarcz antykryzysowych

a) Nowe zasady odliczania darowizn od dochodu

b) Zmiany w uldze na złe długi

c) Wsteczne rozliczenie straty podatkowej

d) Koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową – rozliczanie ulgi w trakcie roku podatkowego

e) Możliwość stosowania ulgi IP-BOX przy obliczaniu zaliczek na CIT/PIT

6. Transgraniczne rozliczenia z kontrahentami

a) Ceny transferowe:

• Zasady identyfikowania powiązań (także na potrzeby jpk!!!)

• Zasady dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi

b) Podatek u źródła – wybrane regulacje:

• Przykłady świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła

• Certyfikaty rezydencji – na co zwracać uwagę

• Należyta staranność – jak jej dochować

7. Co się zmieniło w 2021 roku:

a) Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i spółek jawnych

b) Zmiany zasad opodatkowania sprzedaży spółek nieruchomościowych,

c) Ograniczenia w stosowaniu ulgi abolicyjnej

d) Wprowadzenie nowego modelu opodatkowania spółek kapitałowych – tzw. Estoński CIT

e) Rozliczanie kosztów podatkowych poprzez dokonywanie odpisów na specjalnych fundusz inwestycyjny

f) Ograniczenie optymalizacji na restrukturyzacjach i amortyzacjach środków trwałych

g) Obowiązek publikowania strategii podatkowych na stronie internetowej

h) Podwyższenie do 2 mln EUR progu przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT

i) Zmiany w cenach transferowych

Prowadzący:                                                           
Michał Staniek  -
Radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry. W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie przy złożonych projektach. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz budowanie transgranicznych modeli rozliczeń podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych. Aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany dotyczące form zatrudniania cudzoziemców  . 
  •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

  • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320-zł netto
  • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60-zł od osoby).
  • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
  • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

  • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
  • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>