Dziś jest: 22-01-2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatki dochodowe CIT i PIT 2020/2021 rozliczenia roczne 2020 roku z uwzględnieniem zmian w podatkach dochodowych na 2021r.

Termin szkolenia:
26 styczeń 2021 - godz. 9.30 - 14.30 - szkolenie online !
Cena promocyjna: 260,-zł netto/os./*319,80,-brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:

Szkolenie zostało zaplanowane w ten sposób aby uczestnicy szkolenia mogli zaktualizować swoje informacje i wiedzę na temat zmian podatkowych w podatku dochodowym CIT/PIT w 2021 r. Celem szkolenia jest również zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi i najważniejszymi wyrokami, orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi. Podczas szkolenia omówione zostaną także inne wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podatku dochodowego od osób prawnych.

Adresaci szkolenia
Adresatami szkolenia są osoby zatrudnione w działach finansowych i księgowych, które chciałyby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatku dochodowego CIT/PIT. Szkolenie jest również doskonałym kompendium wiedzy dla wszystkich tych, którzy planują zdobyć uprawnienia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

PROGRAM

 1. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe w 2020/2021r.
 2. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
 3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2020-2021r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania, regulacje szczególne związane z COVID-19)
 4. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku)
 5. Wykorzystywanie samochodów osobowych w działalności gospodarczej – konsekwencje podatkowe z uwzględnieniem objaśnień podatkowych z dnia 9 kwietnia 2020r.
 6. Danina solidarnościowa w 2020 r.
 7. Brak PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżona stawka PIT do 17%.
 8. Zmiana zasad poboru zaliczek na PIT przez płatnika od 2020r.
 9. Przychody ze stosunku pracy, przychody związane z PPK
 10. Inne wybrane zagadnienia m.in: podatek u źródła, koszty finansowana dłużnego, konwersja wierzytelności, nieodpłatne świadczenia a przychód podatkowy
 11. Zmiany w CIT i PIT wprowadzone w życie w trakcie roku z uwzględnieniem ustaw antykryzysowych m.in.:
  • możliwości rozliczenia straty za 2020 z dochodami roku poprzedniego;
  • możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn związanych z COVID-19;
  • zwolnienie z podatku od przychodów z budynków;
  • możliwość rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;
  • jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
  • czasowe zawieszenie przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników oraz możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzycieli w przyspieszonym terminie;
  • przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR oraz zmiana właściwości organu podatkowego;
  • nowe limity zwolnień przedmiotowych z art. 21 w PIT (zapomogi, świadczenia z zfść) oraz nowe zwolnienia dotyczące świadczeń postojowych oraz świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu, dodatku solidarnościowego;
  • wydłużony termin wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (uwaga nie dotyczy to wszystkich rodzajów przychodów);
  • wydłużony termin na sporządzenie informacji podatkowych IFT-2R;
  • wydłużony termin na sporządzenie dokumentacji podatkowych, informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o cenach transferowych;
  • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w określonych sytuacjach kar umownych i odszkodowań;
  • dotacje, subwencje, zwolnienie z ZUS a przychody i koszty podatkowe
  • ułatwienia w stosowaniu certyfikatów rezydencji.
 12. Zmiany w podatkach dochodowych na 2021r. m.in. objęcie spółek komandytowych oraz jawnych podatkiem CIT, podwyższenie limitu przychodów do 2 ml eur, CIT estoński, zwiększenie limitu kwotowego przy ryczałcie
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.

Harmonogram wykładu online - czas trwania szkolenia:
Od godz. 9:00 rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
09:30 - 11:00: Wykład cz I
11:00 - 11:15 przerwa
11:15 - 12:45 Wykład cz II
12:45 - 13:15 przerwa
13:15 - 14:30  - Wykład cz III, odpowiedzi na pytania z 'chata'
14:30  Zakończenie szkolenia

Prowadzący:

Aleksander Gniłka - Doradca podatkowy, prezes zarządu w spółce doradczej Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej itd.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach kadrowo-płacowych jak również podatkowych . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>