Dziś jest: 27-11-2020, imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Prawo pracy w placówkach oświatowych 2020

Termin szkolenia
 17 grudzień 2020 -  godz. 9:00 -14.30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os. (393,60,-zł brutto)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail biuro@isepszkolenia.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Prowadzenie spraw kadrowych w placówkach oświatowych na pierwszy rzut oka nie wydaje się być kłopotliwe. Jednakże moim zdaniem jest bardziej skomplikowane niż prowadzenie takich spraw w innych podmiotach zatrudniających.

Mamy w szkołach bowiem do czynienia zarówno z pracownikami zatrudnionymi w ramach ogólnych zasad Kodeksu Pracy, jak i z pracownikami pedagogicznymi, których stosunek zatrudnienia reguluje Karta Nauczyciela. Dlatego osoby odpowiedzialne za kadry w szkołach muszą wiedzieć znacznie więcej.

Jak zatrudnia się a jak zwalnia nauczyciela?

Ile tak naprawdę wynosi czas pracy nauczyciela?

Jak wygląda kwestia urlopów pracowników pedagogicznych a jak niepedagogicznych?

Te i inne zagadnienia będą poruszane na niniejszym szkoleniu.

Cel szkolenia:
Zapoznanie z specyfiką stosowania prawa pracy w placówkach oświatowych.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości, dyrektów szkół i nauczycieli

PROGRAM:

1. Nawiązywanie stosunku pracy: PRAKTYCZNE wykorzystywanie Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela
- zawieranie umów o pracę z nauczycielem i pracownikiem niepedagogicznym

- forma i treść umowy o pracę - WZÓR
- rodzaje umów o pracę.

 

2. Zmiana treści stosunku pracy:
-
wypowiedzenie zmieniające,
- porozumienie zmieniające,
- powierzenie pracownikowi innej pracy na gruncie Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy

3. Rozwiązanie stosunku pracy
- rozwiązanie umowy na podstawie kodeksowej
- rozwiązanie umowy na podstawie Karty Nauczyciela

4. Urlop wypoczynkowy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego
- nowy wymiar urlopu wypoczynkowego dyrektora i wicedyrektora szkoły feryjnej
- łączenie urlopu w szkole feryjnej i nieferyjnej
- usytuowanie urlopu dla poratowania zdrowia w urlopie wypoczynkowym
- prawo do urlopu wypoczynkowego na podstawie KP
- wymiar i wykorzystanie urlopu wypoczynkowego
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

5. Urlop dla podratowania zdrowia
- zmiana warunków i cel udzielania urlopu
- doprecyzowanie stażu warunkującego
- urlop procedura ubiegania się o urlop
- skierowanie przez dyrektora

6. Czas pracy pracowników niepedagogicznych
- co to jest czas pracy;

- rodzaje systemów i rozkładów czasu pracy;

- rozliczenie czasu pracy – najczęściej spotykane błędy.

7. Czas pracy nauczycieli:
- pensum dla nauczycieli specjalistów ustalone w Karcie Nauczyciela,
- sposób naliczenia łączonego pensum
- objęcie nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zakazem realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych,
- zatrudnianie nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

8. Prowadzenie akt osobowych oraz innej dokumentacji pracowniczej PRAKTYKA:
- podział i układ akt osobowych oraz ich przechowywanie;
- ewidencja czasu pracy – jak prowadzić?;
- odpisy i kopie dokumentacji;
- świadectwo pracy

9. Szczególne zasady i wytyczne w trakcie pandemii COVID-19
- praca zdalna i kształcenie zdalne
- środki ochronne przed zakażeniem
- kwarantanna – ogólne zasady

10. Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela.

Prowadzący:

Piotr Malinowski - Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy.  W latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca - od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach prawa pracy . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>