Dziś jest: 17-04-2021, imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Kazusy i kontrowersje z zakresu PRAWA PRACY i BHP - czyli najistotniejsze problemy prawa pracy ostatniego półrocza 2020 r. i pierwszego półrocza 2021 r.

Termin szkolenia
4 maj 2021 -  godz. 9:00 -14.30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os. (393,60,-zł brutto)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail biuro@isepszkolenia.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych informacji dotyczących właściwego stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem. Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

Adresaci szkolenia:
Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.

PROGRAM szkolenia

Szkolenie stanowi próbę rozstrzygnięcia szeregu kontrowersji pojawiających się w praktyce na tle stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.

 1. Czy dzień szczepienia przeciw Covid-19 jest dniem wolnym od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?
 2. Czy pracodawca może wprowadzić obowiązkowe testy na Covid-19?
 3. Czy po zmianie przepisów w skierowaniu na badania należy wskazywać czas pracy przy monitorze ekranowym?
 4. Czy po zmianie przepisów w skierowaniu na badania należy wskazywać wysokość na jakiej pracownik wykonuje pracę?
 5. Czy po ostatniej zmianie przepisów nadal możliwe jest wydanie duplikatu/odpisu świadectwa pracy?
 6. W jakim przypadku pracownik powracający po okresie kwarantanny bądź izolacji spowodowanej koronawirusem podlega badaniom profilaktycznym?
 7. Jakie zmiany w zakresie wstępnych badań lekarskich wprowadziła Tarcza 6.0?
 8. Czy pracownik może odmówić poddania się badaniom profilaktycznym w sytuacji, gdy ośrodek medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę o usługi medyczne jest otwarty w okresie pandemii koronawirusa?
 9. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zawiązku z zaostrzeniem przepisów wobec dłużników alimentacyjnych?
 10. Czy pracownik objęty kwarantanną może świadczyć pracę w formie zdalnej?
 11. Czy pracownik może zostać zmuszony do pracy w okresie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych?
 12. Czy polecenie wykonywania pracy zdalnej należy przechowywać w aktach osobowych?
 13. Czy wszystkie szkolenia BHP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mogą odbywać się w formie e-learningu?
 14. Czy można przeprowadzić okresowe szkolenie BHP w reżimie sanitarnym?
 15. Czy podczas kwarantanny pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?
 16. Na jakich zasadach pracownik może zostać zmuszony do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie pandemicznym, a na jakich zasadach poza tym okresem?
 17. W jaki sposób usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu objęcia obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową?
 18. Czy można pracownikowi objętemu kwarantanną wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?
 19. Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?
 20. Jak rejestrować okresy pracy zdalnej oraz odnotowywać je w ewidencji czasu pracy?
 21. Czy ewidencja wykonywanych czynności prowadzona przez pracownika świadczącego pracę zdalną, zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy?
 22. Jakie korzyści daje objęcie zadaniowym systemem czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalnie?
 23. W jaki sposób zrekompensować niezachowany odpoczynek na zasadach art. 132 KP, a w jaki sposób na zasadach art. 15zf Koronaustawy?
 24. W jaki sposób ustalić kwotę wolną od potrąceń na zasadach Tarczy 3?
 25. Jakie formy monitoringu mogą być stosowane w odniesieniu do pracowników świadczących pracę zdalnie?
 26. W jakich przypadkach roczny wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika objętego obniżeniem wymiaru etatu na zasadach art. 15g Koronaustawy nie ulegnie obniżeniu?
 27. Jak najefektywniej zaplanować pracę w długich okresach rozliczeniowych?
 28. Czy pracownik, którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego może korzystać z dotychczasowych uprawnień w zakresie czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
 29. Zasady zwolnień grupowych w „okresie pandemicznym”
 30. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g CovidU – wskazany w porozumieniu z art. 15g CovidU czy określony w umowie o pracę?

 

Prowadzący:

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach prawa pracy . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>