Dziś jest: 09-03-2021, imieniny: Dominika, Franciszki, Katarzyny
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Lista płac i pracownicze plany kapitałowe - jak przygotować dział kadr i płac do wdrożenia PPK od 01.01.2021r

Termin szkolenia:
17 marzec 2021 - godz. 9:00 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os. (393,60,-zł brutto)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail biuro@isepszkolenia.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia
Wskazanie prawidłowych sposobów dokonywania naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach, nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej zagadnień płacowych oraz osób, które chcą ugruntować posiadaną wiedzę poprzez praktyczne ćwiczenia oraz połączenie przepisów z ich interpretacjami i wyliczeniami na liście płac. Zajęcia mają charakter warsztatowy oparty na analizie różnych przypadków i przepisów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego i ich zastosowania w praktyce.

Program

 1. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 1. Wypłaty wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej za miesiąc w którym pracownik nie przepracował ani jednego dnia.
 2. Wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej, jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa 30 dni, w sytuacji gdy miesiąc obejmuje 31 dni i pracownik przepracował jeden dzień.
 3. Wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej, jeżeli niezdolność do pracy trwa pełny kalendarzowy miesiąc, w sytuacji gdy miesiąc obejmuje mniej niż 30 dni (luty – 28 dni).
 4. Pomniejszanie wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej wysokości w miesiącu, w którym pracownik był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż choroba i za ten okres nie zachował prawa do wynagrodzenia.

 

 1. Dodatek za pracę w porze nocnej
   
 2. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych
 1. Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia.
 2. Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
 3. Ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.

 

 1. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop
 1. Składniki nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop.
 2. Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
 3. Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
 4. Ustalanie kwoty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

 

 1. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
   
 2. Nowości w 2020-2021 roku - zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń, opodatkowania wypłat
   
 3. PPK  podstawowe obowiązki pracodawcy
 1. Założenia programu PPK.
 2. Uczestnicy programu: podmiot zatrudniający, państwo, osoba zatrudniona.
 3. Terminy stosowania ustawy o PPK.
 4. Rodzaje i wysokość składek PPK.
 5. Wynagrodzenie jako podstawa naliczania wpłaty do PPK.
 6. Terminy dokonywania wpłat do instytucji finansowej w przypadku pierwszej wpłaty i kolejnych.
 1. Lista płac z PPK

 

 1. Wpłata na PPK pracownika / zleceniobiorcy:
 1. Składniki wynagrodzenia od których naliczane są składki na PPK.
 2. Przypadki braku poboru wpłaty od pracownika/ zleceniobiorcy.
 3. Wysokość wpłaty obowiązkowej podstawowej lub obniżonej.
 4. Zasady wnioskowania o obniżoną wpłatę podstawową lub zmiany jej wysokości.
 5. Zasady naliczania ostatecznej wysokości wpłaty podstawowej.
 6. Wysokości i zasady wnioskowania oraz zmiany wysokości wpłaty dodatkowej.
 7. Wpływ wpłat na PPK na potrącenia z wynagrodzenia.
 1. Wpłaty finansowane przez pracodawcę/zleceniodawcę:
 1. Wpłaty pracodawcy a wymiar składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
 2. Podstawa opodatkowania uczestnika PPK.
 3. Podatek od wpłat pracodawcy.
 4. Termin wypłaty a pobór zaliczki.
 5. Ulga w podatku dochodowym dla młodych do 26. roku życia a opodatkowanie wpłat.
 1. Zasady rozliczania wpłat na PPK w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w PPK przez pracownika / zleceniobiorcę.
 2. Korekty list płac a składki na PPK.

Prowadzący:

Ekonomista, trener z zakresu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 14 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny  w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista ds. audytów i doradztwa w/w zakresie. Stały współpracownik naszej firmy.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach kadrowo-płacowych. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>