Dziś jest: 27-11-2020, imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

BILANS 2020 - PRZYGOTOWANIE DO KSIĘGOWEGO ZAMKNIĘCIE ROKU

Termin szkolenia:
14 grudzień 2020 - godz. 9.00 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os.*/393,60,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

 

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2020 r., w kontekście aktualnych przepisów oraz najnowszych zmian, które mają wpływ na sprawozdanie finansowe. Podczas szkolenia prowadzący będzie zwracał szczególną uwagę na problemy księgowego zamknięcia roku z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się błędów oraz różnic które mogą wynikać z przepisów podatkowych.  Uwaga prowadzącego szkolenie będzie skupiona na praktycznych kwestiach zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do osób odpowiedzialnych za zamykanie ksiąg rachunkowych i  sporządzających sprawozdania finansowe jednostek, a także do pozostałych osób zainteresowanych tą tematyką w tym do księgowych, pracowników biur rachunkowych, właścicieli firm, dyrektorów finansowych itd.

PROGRAM
1.    Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe
1.1.    Zmiany w ustawie o rachunkowości
1.2.    Prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym
1.3.    Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i nowe stanowiska
1.4.    Elektronizacja sprawozdań finansowych – problemy praktyczne i spójność z zasadami (polityką) rachunkowości
1.5.    Wizja przyszłości – zmiany od 2021 r.
2.    Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg
2.1.    Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów
2.2.    Inwentaryzacja
2.3.    Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
3.    Zagadnienia szczegółowe 
3.1.    Pozycje bilansu – ujmowanie,  wycena i prezentacja  aktywów i pasywów 
3.2.    Przychody i koszty – ujmowanie w księgach i prezentacja w rachunku zysków i strat
3.3.    Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
3.4.    Rachunek przepływów pieniężnych
3.5.    Zestawienie zmian w kapitale
3.6.    Sprawozdanie z działalności
4.    Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki kierownika jednostki 
4.1.    Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania 
4.2.    Zatwierdzanie sprawozdania finansowego 
4.3.    Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy ustawowe w dobie COVID 19
5.    Zamknięcie roku w dobie COVID 19
5.1.    Zdolność jednostki do kontynuowania działalności -– ujawnienia 
5.2.    Ocena zagrożenia kontynuacji z pespektywy zdarzań po dacie bilansu 
5.3.    Zasady ujmowania i prezentacji  pomocy wynikającej z tarcz antykryzysowych Covid-19 
5.4.    Subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju – zasady ujmowania i skutki dla obrazu sytuacji finansowej i majątkowej 

Prowadzący:
dr Monika Król-Stępień - Biegły rewident nr 10302, członek zarządu kancelarii audytorskiej Quatro sp. z o.o. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych  w Katedrze Rachunkowości Finansowej i Kontroli  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz szkoleniowiec współpracujący z wieloma jednostkami w Polsce w tym m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów w zakresie procedur poprawnego zamykania ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych, szkoleń z rachunkowości i podatków oraz szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Wykładowca stale podnoszący poziom wiedzy poprzez udział w konferencjach organizowanych  dla  biegłych rewidentów,  w konferencjach międzynarodowych oraz licznych szkoleniach z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego i audytu.  Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zagadnieniach kontroli wewnętrznej oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach podatkowych . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>