Dziś jest: 22-09-2020, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

PODATEK VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM - w tym kody JPK i nowe dokumenty WDT

Termin szkolenia
16 październik 2020 - godz. 9:00 - termin potwierdzony !
Cena promocyjna: 350,-zł netto/os.*/430,50,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.......>>

Cel szkolenia:
Zaprezentowanie rozwiązań w zakresie rozliczeń VAT-owskich w zakresie transakcji międzynarodowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w VAT, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz praktyki administracji skarbowej.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

PROGRAM

1.   Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów (WDT/WNT)
- warunki jakie należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT/WNT,
- dokumentacja potwierdzająca przemieszczenie towarów w ramach WDT,
- terminy i warunki stosowania stawki 0% przy WDT,
- termin rozliczenia korekt WDT/WNT,
- podstawa opodatkowania przy WDT/WNT,
- kursy jakie należy stosować do transakcji wyrażonych w walucie obcej,
- zasady i terminy rozliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT,
- składy konsygnacyjne dla WDT/WNT

  1a.- Zmiany dotyczące rozliczania WDT obowiązujące od 01.01.2020 r.
      - nowe zasady dokumentowania przemieszczenia towarów,
     - zmiana definicji „podmiotu pośredniczącego”
     - nowe regulacje dotyczące składów konsygnacyjnych,
     - zasady funkcjonowania systemu docelowego przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych,

2.  Eksport i import towarów
- definicja eksportu pośredniego i bezpośredniego,
- moment powstania obowiązku podatkowego,
- rozliczenie zaliczki w eksporcie towarów,
- warunki i terminy w jakich podatnik stosuje stawkę 0%,
- definicja importu towarów,
- rozliczenie importu towarów w ramach procedur uproszczonych,
- podstawa opodatkowania,

3.  Kontrakty wielostronne 
- definicja kontraktu wielostronnego,
- ustalenie miejsca dostawy i zasad opodatkowania poszczególnych dostaw w ramach kontraktu wielostronnego
- uproszczenie w zakresie rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,
- sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT oraz w informacji podsumowującej, 

4.  Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium Polski
- zasady ustalania miejsca dostawy i świadczenia usług dla celów VAT,
- dostawa towarów wraz z montażem,
- sposób dokumentowania oraz zasady ustalania obowiązku podatkowego,
- sposób wykazania w deklaracji,

5. Import usług oraz zakup towarów dla którego podatnikiem jest nabywca
    - miejsce świadczenia usług i dostawy towarów,
    - jakie podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu,
    - usługi magazynowania, wynajem powierzchni na targach, wynajem pojazdów,
    - refakturowanie usług,
    - zasady odliczania podatku naliczonego,
    - usługi elektroniczne realizowane na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
    - data powstania obowiązku i podstawa opodatkowania,
    - sposób dokumentowania i rozliczenia przedmiotowych transakcji,

6.   Transport międzynarodowy i spedycja
- zasady ustalania miejsca świadczenia,
- dokumentacja potwierdzająca wykonanie świadczenia, 
- zasady stosowania stawki 0%,

  7. Zasady i terminy rozliczania podatku należnego jako naliczonego

8.  Dyskusja i pytania uczestników  

Prowadzący:

Łukasz Chłond – doradca podatkowy, Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. W ostatnim czasie nadzorował dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach podatkowych związanych z VAT-em. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 350,-zł  netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:430,50-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Miejsce szkolenia: dokładny adres miejsca szkolenia zostanie podany najpóźniej na 3 dniu przed planowanym spotkaniem
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek (kawa, herbata, woda i bułka/kanapka).

  Dodatkowe informacje:
 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.......>>