Dziś jest: 22-01-2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Faktura VAT - zasady wystawiania, korygowania, anulowania faktur, refaktur, e-faktur i prowadzenia ewidencji VAT

Termin szkolenia
9 luty 2021 - godz. 9:00 
Cena promocyjna: 320,-zł netto/os.*/393,60,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.......>>

Cel szkolenia:
Zaprezentowanie rozwiązań w zakresie wystawiania faktur VAT w w kontekście rozliczeń VAT-owskich i wymaganej  dokumentacji w zakresie transakcji międzynarodowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w VAT, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz praktyki administracji skarbowej.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

PROGRAM:

1. Pojęcie faktury
- definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"
- skan faktury a faktura elektroniczna

2. Rodzaje faktur oraz ich treść – co muszę, a co mogę zawrzeć w fakturze?
- Rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur)
- Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
- Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
- Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
- Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT – różnice w konsekwencjach)
- Termin wystawienia faktury – przykłady praktyczne
- Zasady rozliczania duplikatów faktur
- Metoda podzielonej płatności a faktura VAT – nowy dopisek „mechanizm podzielonej płatności” od 1.11.2019 r., jak ustalić kiedy MPP jest obowiązkowy, sankcje
- Zmiana sposobu klasyfikowania towarów z PKWiU na kody CN od 1.07.2020 r. – czy kody CN powinny być wykazywane w treści faktury?

3. Faktury wystawione do paragonu
- nowe zasady wystawiania faktur do paragonów w 2020 r.
- pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu
- czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?
- błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury

4. Faktury zaliczkowe
- Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania
- Treść faktury zaliczkowej
- Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji
- „Zerowa” faktura końcowa
- Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu
- Zaliczka w eksporcie i WDT

5. Faktury korygujące
- Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?
- Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) – na co zwrócić szczególną uwagę
- Warunki ujęcia faktury korygującej, pomimo braku potwierdzenia odbioru – praktyczne przykłady
- Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT/CIT po stronie wystawcy i nabywcy – aktualne orzecznictwo i interpretacje
- Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej
- Anulowanie faktury

6. Refakturowanie usług
- Definicja refakturowania w ustawie o VAT i Dyrektywie VAT – cechy charakterystyczne
- Kiedy refaktura, a kiedy nota? – odsprzedaż usługi a zwrot wydatków
- Refaktura usługi a miejsce jej opodatkowania
- Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT oraz moment powstania przychodu w CIT
- Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?) – wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ubezpieczeń i leasingu, a także w sprawie najmu i obciążenia kosztami mediów
- Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE

7. Zasady przechowywania faktur
- Sposób przechowywania faktur wymagany przepisami
- Termin przechowywania faktur oraz innych dokumentów rozliczeniowych na gruncie VAT
- Zapewnienie integralności treści, czytelności oraz autentyczności pochodzenia faktury – jak w praktyce o to zadbać?
- Skanowanie faktur i przechowywanie wyłącznie w formie papierowej – czy jest dozwolone?

8. Faktura a plik JPK VAT.
- wprowadzenie nowego JPK VAT obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
- nowe kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji – obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne
- obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności a nowy JPK – które faktury raportować z kodem MPP?
- dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK
- nowe zasady wykazywania w JPK faktur wystawionych do paragonów, jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?
- sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK – zasady wymierzania, jakie błędy będą sankcjonowane?

Prowadzący:

Łukasz Chłond – doradca podatkowy, Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. W ostatnim czasie nadzorował dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach podatkowych związanych z VAT-em. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 320,-zł  netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Miejsce szkolenia: dokładny adres miejsca szkolenia zostanie podany najpóźniej na 3 dniu przed planowanym spotkaniem
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe

  Dodatkowe informacje:
 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.......>>