Dziś jest: 27-11-2020, imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek u źródła w kontekście najnowszych zmian i obowiązków

Termin szkolenia
30 listopad 2020 - godz. 9.00 - szkolenie online  !
Cena: 320,-zł netto/os.*/393,60,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Polskie podmioty dokonując zakupu od firm z zagranicy niejednokrotnie będą zobowiązane jako płatnik potrącić podatek od wynagrodzenia i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Obowiązek ten wynika zarówno z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jak i ustaw o podatku dochodowym. Jest to tak zwany „podatek u źródła” (ang. „witholding tax”). Zastosowanie tych przepisów rodzi jednak szereg praktycznych problemów związanych chociażby z takimi kwestiami jak:

- w stosunku do jakich transakcji powstaje obowiązek pobrania podatku od źródła?

- czy stosować stawkę wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy z ustawy podatkowej?

- jakie znaczenie ma certyfikat rezydencji?

- jakie deklaracje i informacje należy składać do urzedu skarbowego?

Od 2019 r. ustawodawca zmienił zasady pobierania podatku u źródła dla podmiotów, które wypłacają podmiotowi zagranicznemu świadczenia przekraczające 2 mln zł. Wejście w życie tych przepisów było wprawdzie odraczane przez Ministerstwo Finansów ale od 2020 r. zaczną one obowiązywać.

Cel szkolenia:

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady praktycznego stosowania przepisów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania w szczególności w zakresie podatku u źródła. Szkolenie pozwoli poznać szczegółowe regulacje podatkowe związane z rozliczaniem otrzymywanych i wypłacanych należności z uwzględnieniem zmian w ustawach podatkowych a także najnowszych aktualizacji Konwencji Modelowej OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Adresaci szkolenia
Adresatami szkolenia są osoby dokonujące rozliczeń w zakresie pobierania i odprowadzania podatku u źródła, a także rozliczania podatku pobranego w innym państwie; pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników wyjeżdżających za granicę (podróż służbowa i oddelegowanie); osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie zakładu (oddziału); pracownicy i właściciele biur rachunkowych, doradcy podatkowi.

PROGRAM

1. Zmiany w CIT/PIT w zakresie poboru podatku u źródła
- wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności, dokumenty jakie powinien posiadać płatnik – na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów
- dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
- nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)
- czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru (powyżej limitu 2 mln zł) na okres do 31.12.2020 r. 

2. Podstawowe pojęcia związane z opodatkowaniem w transakcjach międzynarodowych
- Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
- Dochody osiągnięte na terytorium RP – zakres obowiązku poboru podatku w przypadku wypłat na rzecz nierezydentów
- Zasady opodatkowania zagranicznych podatników w Polsce wynikające z ustawy o CIT/PIT
- Pojęcie zakładu w CIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, czym się różni zakład w CIT (permanent establishment) od stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT (fixed establishment) i dlaczego organy podatkowe na całym świecie coraz bardziej interesują się tymi pojęciami

3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
- Konwencja Modelowa OECD jako fundament umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
- Budowa umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – standardowe zapisy, kategorie dochodów, sposób interpretacji
- Przepisy ustawy o CIT/PIT a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – jaka jest między nimi relacja?

4. Opodatkowanie dywidend
- Dywidenda w ustawie o CIT
- Zakres pojęcia dywidendy w Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
- Zakres i warunki stosowania zwolnienia dla dywidend wypłacanych między spółkami z siedzibą na terytorium UE/EOG

5. Opodatkowanie odsetek
- Podstawowe zasady opodatkowania odsetek w ustawie o CIT
- Zwolnienie dla odsetek wypłacanych między spółkami z siedzibą na terytorium UE/EOG – warunki stosowania
- Opodatkowanie odsetek w świetle wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
- Klauzula rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner) w ustawie o CIT – w jaki sposób ogranicza ona stosowanie zwolnienia dla odsetek, wymagane oświadczenia. 

6. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz usług niematerialnych
- Zakres opodatkowania w ustawie o CIT
- Zakres pojęcia należności licencyjnych w świetle Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
- Prawa autorskie oraz znaki towarowe
- Licencje na oprogramowanie komputerowe (do własnego użytku, do odsprzedaży, tworzone na indywidualne zamówienie)
- Know-how
- Licencje na korzystanie ze zdjęć lub innych materiałów pobieranych z Internetu
- Usługi doradcze, prawne, księgowe, reklamowe, zarządzania, badania rynku oraz inne usługi niematerialne
- Użytkowanie urządzenia przemysłowego i handlowego – opodatkowanie wynajmu maszyn, serwerów, sprzętu elektronicznego i biurowego
- Wynajem samochodów i innych środków transportu za granicą – pobór podatku u źródła

7. Opodatkowanie dochodów z nieruchomości
- Dochody z nieruchomości na gruncie ustawy o CIT/PIT a zapisy Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
- Opodatkowanie dochodów z nieruchomości osiągniętych przez nierezydenta w Polsce
- Klauzula nieruchomościowa w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

8. Opodatkowanie wynagrodzeń
- Wynagrodzenia członków zarządu, członków rad nadzorczych, dyrektorów, menedżerów
- Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych za granicę oraz obcokrajowców przyjeżdżających do Polski
- Zmiana rezydencji podatkowej osoby fizycznej (tzw. test rezydencji)

9. Metody unikania podwójnego opodatkowania i zwolnienia od opodatkowania podatkiem u źródła
- Metoda odliczenia proporcjonalnego
- Metoda wyłączenia z progresją
- Wyliczenie stopy procentowej podatku dochodowego

10. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne związane z poborem podatku u źródła (certyfikaty rezydencji, zeznania, deklaracje, informacje)
- Certyfikat rezydencji – kiedy muszę go mieć, jak długo jest ważny?
- Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu  – których należności dotyczy?, limit 10.000 zł
- Zmiany w zakresie ważności certyfikatów rezydencji i ich kopii w trakcie trwania stanu epidemii oraz zagrożenia epidemicznego spowodowanych COVID-19
- Oświadczenia odbiorców należności, dotyczące braku zwolnienia z opodatkowania/posiadania kwalifikowanego udziału – kiedy są wymagane?
- Obowiązek złożenia IFT-R/IFT-2R, CIT-10Z

Prowadzący:  
Łukasz Chłond 
– doradca podatkowy, obecnie manager nadzorujący dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>