Dziś jest: 17-04-2021, imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Lista płac w praktyce w 2021 r. w kontekście podatkowym i ubezpieczeniowym, w tym rozliczanie PPK, czy też świadczeń otrzymanych w związku z COVID-19

Termin szkolenia:
11 maj 2021 - godz. 9.00 - 14.30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os.*/393,60,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:

Wskazanie prawidłowych sposobów dokonywania naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach, nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej zagadnień płacowych oraz osób, które chcą ugruntować posiadaną wiedzę poprzez praktyczne ćwiczenia oraz połączenie przepisów z ich interpretacjami i wyliczeniami na liście płac. Zajęcia mają charakter warsztatowy oparty na analizie różnych przypadków i przepisów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego i ich zastosowania w praktyce.

PROGRAM szkolenia

 1. Rozliczanie dofinansowań i subwencji otrzymanych w związku z COVID w praktyce w ujęciu podatkowym.
 2. Wynagrodzenie za czas kwarantanny - problemy praktyczne. Zmiany w zasiłkach.
 • liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu
 • wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy
 • wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze
 • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
 • zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
 • świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu
 • świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej
 1. Wynagrodzenie kosztem uzyskania – problemy praktyczne w związku ze świadczeniami otrzymanymi w czasie COVID.
 2. Izolacja? Kwarantanna? Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy. Dokumenty, wątpliwości.
 3. Ograniczenie wysokości składki zdrowotnej w 2021 roku.
 4. Problemy i zmiany w zakresie stosowania ulgi dal młodych.
 5. Najnowsze stanowiska organów skarbowych i ZUS – opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń
 • używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
 • używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 • koszty związane z oddelegowaniem
 • opodatkowanie szczepień ochronnych – grypa, covid
 • opodatkowanie testów i zapewnienia maseczek
 1. Pracownicze Plany Kapitałowe - zadania działu płac związane z ich wdrożeniem, praktyczne ujęcie składek PPK na liście płac
 • przygotowanie do wdrożenia
 • ważne pojęcia i terminy
 • organizacja pracy
 • dokumentacja
 • przygotowanie programu płacowego
 • obsługa aplikacji PPK
 • problemy praktyczne – ulga dla młodych, moment opodatkowania dopłaty pracodawcy, raportowanie na RCA
 1. Uchwalone zmiany na 2021 r.:
 • ulga abolicyjna,
 • stawki, wskaźniki,
 • umowy o dzieło,
 • minimalne wynagrodzenie
 • planowane zmiany w uldze dla młodych
 • planowane zmiany w oskładkowaniu umów zleceń
 • nowe druki PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR – niewielkie ale jednak zmiany.
 1. Podstawowe zasady opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń ze stosunku pracy w 2020 i 2021 roku – pytania uczestników:
 • przychód,
 • nieodpłatne świadczenia,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • ulga w podatku,
 • stosowanie skali,
 • oświadczenia pracownika i ich wpływ na wysokość wynagrodzenia
 • ulga dla młodych
 • zmiany limitów zwolnień w związku z COVID.
 1. Wynagrodzenie w przypadku zgonu pracownika
 • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia po zmarłym pracowniku a PIT
 • odprawa pośmiertna uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika
 1. Nieodpłatne świadczenia i inne benefity dla pracownika:
 • najnowsze interpretacje i orzeczenia w zakresie używania samochodów przez pracownika
 • definicja i zakresu nieodpłatnych świadczeń,
 • zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,
 • podleganie składkom,
 • różnice w opodatkowaniu osób młodych.
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ze środków obrotowych:
 • pakiety medyczne – ubezpieczenia grupowe,
 • świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • dojazd do pracy,
 • udostępnianie komputera i telefonu oraz innych narzędzi pracy,
 • świadczenia związane z bhp,
 • świadczenia przysługujące pracownikom w okresie pobierania świadczeń chorobowych,
 • świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika, emeryta lub rencisty,
 • świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych – finansowane z ZFŚS i ze środków obrotowych,
 • paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety,
 • świadczenia kwalifikowane jako zapomogi losowe,
 • świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18.

13. Panel dyskusyjny.

Prowadzący
Anna Kędzierska - Adamczyk - Doradca podatkowy z ponad 17 letnim stażem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków – współpracuje z kilkunastoma firmami szkoleniowymi na terenie całego kraju.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach podatkowych . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>