Dziś jest: 22-09-2020, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Pracownicze Plany Kapitałowe w 2020 roku

 Termin szkolenia:
24 listopad 2020 - godz. 9.00 
Cena promocyjna: 395,-zł netto/os.*/485,85,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia:

Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, którymi są nie tylko pracownicy i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań
w zakresie PPK.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników działów kadrowo-płacowych, działów personalnych, biur rachunkowych i firm outsourcingowych prowadzących dokumentacją kadrową oraz do osób zainteresowanych niniejszą tematyką.

PROGRAM

1.    Formy oszczędzania na emeryturę w Polsce
2.    Pracownicze Plany Kapitałowe -główne założenia uchwalonej ustawy
•    PPK obowiązkowe czy dobrowolne?
•    Dla kogo jest to alternatywny sposób gromadzenia środków na emeryturę?
•    Założenia teoretyczne a ich praktyczne konsekwencje
•    Środki zgromadzone w PPK czy stanowią własność uczestnika?
•    Ogólne zasady PPK
•    Umowy zawierane w ramach PPK
- umowa o zarządzanie
- umowa o prowadzenie PPK
•    Kto i w jakiej wysokości zasila PPK?
- wpłata uczestnika
- dopłata pracodawcy
- opłata powitalna
- dopłata roczna 
•    Podstawowe i dodatkowe składki ze strony uczestnika i Zakładu Pracy
•    Podstawa wymiaru składek do PPK
•    Dziedziczenie środków z PPK
•    Kto będzie objęty PPK (krąg uczestników)?
•    W jaki sposób uczestnik może skorzystać ze zgromadzonych środków?
3.    PPK – obowiązki pracodawcy:
•    Procedura tworzenia PPK – terminy przewidziane ustawą
•    Kolejne obciążenie budżetu pracodawcy
•    Zasady i kolejność obejmowania obowiązkiem tworzenia PPK przez kolejnych pracodawców – według stanu „zatrudnienia”
•    Jak wybrać właściwą i najlepszą Instytucję Finansową? 
•    Obowiązek konsultacji z załogą przy wyborze Instytucji Finansowej
•    Obowiązki informacyjne i administracyjne dla pracodawcy – szereg nowych obowiązków dla działów płacowych, jak się przygotować, jak przygotować wzory oświadczeń i dokumentów
•    PPK z punktu widzenia podatków, możliwe zwolnienia, konsekwencje negatywne
•    PPK z punktu widzenia składek ZUS
•    Terminy wymagane prawem
•    Przekazywanie danych do Instytucji Finansowej 
4.    PPK – prawa i obowiązki pracownika
•    Jak się zapisać i jak wystąpić z PPK i jak często można zmienić zdanie?
•    Zmiana pracodawcy a PPK
•    Rozwód i dziedziczenie w PPK
•    Rozporządzenie środkami z PPK
•    Obowiązki informacyjne
5.    Koszty prowadzenia PPK

6.    Odpowiedzialność karna podmiotów zatrudniających i innych osób

7.    Portal PPK

8.    Zmiany w PPK wynikające z ustaw COVID-19

9.    PPK – pytania i odpowiedzi

WYKŁADOWCA:      

Anna Kędzierska - Adamczyk - Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współwłaściciel biura rachunkowego, trener i doradca z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków – współpracuje z kilkunastoma firmami szkoleniowymi na terenie całego kraju.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie prowadzonych rozliczeń,

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Miejsce szkolenia: dokładny adres miejsca szkolenia zostanie podany najpóźniej na 3 dniu przed planowanym spotkaniem
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, faks: 775453457, e-mail: