Dziś jest: 27-05-2020, imieniny: Amandy, Jana, Juliana
tarcza PP 28.05_strona.png
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym – WDT, WNT, eksport towarów i import usług oraz zmiany w dokumentowaniu WDT od 2020 r.

Termin szkolenia
4 czerwiec 2020 - godz. 9:30 - 14.30 - szkolenie online !
Cena promocyjna: 260,-zł netto/os.*/319,80,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Formularz zgłoszeniowy.......>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:
Zaprezentowanie rozwiązań w zakresie rozliczeń VAT-owskich w zakresie transakcji międzynarodowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w VAT, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz praktyki administracji skarbowej.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

Program

I. Harmonizacja warunków stosowania stawki 0% przy WDT w całej UE, zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych:

 1. omówienie przepisów unijnych obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.
 2. nowe przesłanki materialne do stosowania stawki 0%;
 3. jakich dokumentów pozwalających na zastosowanie stawki 0% wymagają przepisy unijne?
 4. czy podatnik musi posiadać wszystkie dokumenty przewidziane w rozporządzeniu 282/2011?; i w jakich terminach powinien je zgromadzić, żeby zastosować 0% stawkę VAT,
 5. od kiedy wchodzą w życie nowe wymogi?,
 6. magazyn konsygnacyjny (call-off stock) – zmiany od 2020 r.,
 7. zmiana sposobu ustalania miejsca opodatkowania VAT dostaw w ramach transakcji z udziałem większej liczby podmiotów (tzw. transakcje łańcuchowe),
 8. stan prac legislacyjnych mających wdrożyć przepisy unijne do krajowego porządku prawnego;
 9. jakie są skutki niewprowadzenia w Polsce ww. regulacji w terminie?

II. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
1.  definicja WDT,
2.  moment powstania obowiązku podatkowego,
3.  zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),
4.  podstawa opodatkowania WDT,
5.  warunki stosowania 0% stawki VAT,
6.  szczególne przypadki WDT.

III. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

     1.  pojęcie WNT,
2.  obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury,
3.  reguły rozliczania zaliczek na poczet WNT,
4.  podstawa opodatkowania w WNT,
5.  przemieszczenie towarów własnych jako WNT,

     6.  kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej.
IV. Rozliczenie podatku VAT w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego nowego środka transportu.

V. Pojęcie magazynu konsygnacyjnego (call-of-stock) i zasady wykorzystania tej instytucji (z uwzględnieniem przepisów unijnych).

VI. Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT:

 1. kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,
 2. pojęcie dostawy ruchomej;
 3. znaczenie warunków Incoterms dla sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowej;
 4. nowe przepisy dotyczące transakcji łańcuchowych między podmiotami unijnymi.

VII. Sposób rozliczenia transakcji trójstronnych:
1.  miejsce dostawy w transakcjach wielostronnych,
2.  obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
3.  stosowanie procedury uproszczonej – warunki wykorzystania tej instytucji.

VIII. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru (dostawa z montażem):
1.  nabywca towaru jako podatnik,
2.  podstawa opodatkowania,
3.  obowiązek podatkowy.

IX. Eksport towarów:
1.  definicja eksportu towarów,
2.  eksport bezpośredni i pośredni,
3.  obowiązek podatkowy,
4.  zaliczki w eksporcie,
5.  podstawa opodatkowania,

       6.  dokumentowanie prawa do stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.

X.  Zasady rozliczania dostaw wysyłkowych na rzecz konsumentów z innych państw UE.

XI. Import i eksport usług:
1.  pojęcie importu i eksportu usługi,

2.  omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,
3.  miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,
4.  szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,

5.  zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
6.  podstawa opodatkowania w imporcie usług,

7.  usługi ciągłe w imporcie usług,

8.  rozliczanie eksportu usług.

XI. Panel pytań i odpowiedzi.

Harmonogram szkolenia:

Od godz. 9:00 rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
09:30 - 11:00: Wykład cz I
11:00 - 11:15 przerwa
11:15 - 12:45 Wykład cz II
12:45 - 13:15 przerwa
13:15 - 14:30  - Wykład cz III, odpowiedzi na pytania z 'chata'
14:30  Zakończenie szkolenia

Prowadzący:
Piotr Paszek - doradca podatkowy, prawnik,
 Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w ECDP Tax specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach podatkowych związanych z VAT-em. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 260,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:2319,80,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Formularz zgłoszeniowy.......>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>