Dziś jest: 22-01-2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

ZMIANY od 01.01.2021 - SLIM VAT i Faktura VAT - zasady wystawiania, korygowania, anulowania faktur, refaktur, e-faktur i rozliczania VAT

Termin szkolenia
25 styczeń 2021 - godz. 9.00 - 14.30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os.*/393,60,-brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:

Zaprezentowanie rozwiązań w zakresie wystawiania faktur VAT w w kontekście rozliczeń VAT-owskich i wymaganej  dokumentacji w zakresie transakcji międzynarodowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w VAT w tym wprowadzonych od 01.01.2021 w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. 
Zmiany dotyczą istotnych obszarów, w których na co dzień poruszają się księgowi i inne osoby pracujące z fakturami, tj.: wystawianie i ujmowanie faktur korygujących, stosowanie prawidłowego kurs waluty, odliczanie VAT, mechanizm podzielonej płatności. Zmiany dotyczą też eksportu towarów, białej listy, nieodpłatnych przekazań, Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), systemu TAX FREE. SLIM VAT jest przedstawiany jako szeroki pakiet uproszczeń, który jest odpowiedzią na zgłaszane do Ministerstwa Finansów oczekiwania przedsiębiorców w zakresie podatku VAT.
Czy faktycznie wszystkie przepisy upraszczają, czy może jednak niektóre zasady od 01.01.2021 wręcz komplikują dotychczasowe rozliczenia, tak jak ma to miejsce w przypadku rozliczania korekt faktur po 01.01.2021? Między innymi tą odpowiedź uzyskają Państwo w trakcie niniejszego szkolenia.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do osób wystawiających faktury, do pracowników działów sprzedaży i zakupów gromadzących dokumentację handlową, a także do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych zasadami rządzącymi wystawianiem faktur vat i rozliczeniami podatku VAT.

PROGRAM:

1. Pojęcie faktury.
- definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"
- skan faktury a faktura elektroniczna

2. Rodzaje faktur oraz ich treść – co muszę, a co mogę zawrzeć w fakturze?
- Rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur)
- Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
- Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
- Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
- Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT – różnice w konsekwencjach)
- Termin wystawienia faktury – przykłady praktyczne
- Zasady rozliczania duplikatów faktur
- Metoda podzielonej płatności a faktura VAT – jak ustalić kiedy MPP jest obowiązkowy, umieszczenie dopisku na fakturze oraz sankcje za jego brak
- Zmiana sposobu klasyfikowania towarów z PKWiU na kody CN od 1.07.2020 r. – czy kody CN powinny być wykazywane w treści faktury?

3. Faktury wystawione do paragonu.
- nowe zasady wystawiania faktur do paragonów w 2020 r. – objaśnienia Ministerstwa Finansów
- pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu
- czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?
- błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury

4. Faktury zaliczkowe.
- Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania
- Treść faktury zaliczkowej
- Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji
- „Zerowa” faktura końcowa
- Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu
- Zaliczka w eksporcie i WDT

5. Faktury korygujące.
- Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?
- Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) – na co zwrócić szczególną uwagę
- Warunki ujęcia faktury korygującej, pomimo braku potwierdzenia odbioru – praktyczne przykłady
- Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT/CIT po stronie wystawcy i nabywcy – aktualne orzecznictwo i interpretacje
- Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej
- Anulowanie faktury
- likwidacja wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus – nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT (wymagane dokumenty oraz terminy) dla sprzedawcy oraz nabywcy – zmiana wynikająca z Pakietu SLIM VAT
- nowe zasady ujmowania faktur korygujących in plus – zasady obowiązujące w transakcjach krajowych, WDT oraz w eksporcie towarów  – zmiana wynikająca z Pakietu SLIM VAT

6. Refakturowanie usług.
- Definicja refakturowania w ustawie o VAT i Dyrektywie VAT – cechy charakterystyczne
- Kiedy refaktura, a kiedy nota? – odsprzedaż usługi a zwrot wydatków
- Refaktura usługi a miejsce jej opodatkowania
- Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT oraz moment powstania przychodu w CIT
- Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?) – wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ubezpieczeń i leasingu, a także w sprawie najmu i obciążenia kosztami mediów
- Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE

7. Faktura a nowy plik JPK VAT – od 1.10.2020 r.
- wprowadzenie nowego JPK VAT obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
- nowe kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji – obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne
- obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności a nowy JPK – które faktury raportować z kodem MPP?
- dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK
- nowe zasady wykazywania w JPK faktur wystawionych do paragonów, jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?

8. Pozostałe zmiany wynikające z Pakietu SLIM VAT – od 1.01.2021 r.
- podwyższenie wartości limitu dla przekazywanych nieodpłatnie prezentów małej wartości
- ujednolicenie kursów przeliczeniowych w VAT z kursami stosowanymi do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych
- wydłużenie terminu wywozu towaru i zgromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów
- zmiany w zakresie stosowania zwolnienia z VAT dla dostaw dokonywanych przez rolników ryczałtowych
- wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji
- umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży
- zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Harmonogram wykładu online - czas trwania szkolenia:
Od godz. 8:45 rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
09:00 - 10:30: Wykład cz I
10:30 - 10:45 przerwa
10:45 - 12:15 Wykład cz II
12:15 - 12:30 przerwa
12:30 - 14:00  - Wykład cz III, odpowiedzi na pytania z 'chata'
14:00 - 14:30  Zakończenie szkolenia

Prowadzący:

Łukasz Chłond -  konsultant podatkowy, do niedawna manager nadzorujący dział podatkowy w międzynarodowej korporacji, a obecnie prowadzący własną kancelarię podatkową. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach kadrowo-płacowych jak również podatkowych . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>