Dziś jest: 27-11-2020, imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek VAT - bieżące problemy z zastosowaniem nowego JPK i zmiany na 2021 rok (projekt SLIM VAT)

Termin szkolenia:
11 grudzień  2020 - godz. 9.00 - szkolenie online !
Cena  320,-zł netto/os.*/393,60,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze zmianami przepisów podatku od towarów. Szkolenie będzie uwzględniało zmiany przepisów obowiązujących w 2020 r.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

Program 

I.1 października 2020r. - Jednolity Plik Kontrolny – zmodyfikowane ewidencje sprzedaży i zakupów:
1. Wymogi ewidencji sprzedaży prowadzonej przez podatnika :
- poszczególne rodzaje sprzedaży podlegających opodatkowaniu oraz czynności dla których podatek należny rozlicza nabywca,
- dane kontrahentów którym wystawiane są faktury, dane dotyczące faktur, zestawienia zbiorcze,
- GTU - szczególne oznaczenia „cyfrowe” przy sprzedaży m.in. niektórych towarów akcyzowych oraz części towarów wymienionych w zał. 15 do ustawy oraz niektórych usług,
- szczególne oznaczenia „literowe” dla niektórych czynności podatnika, np. sprzedaży wysyłkowej, dostaw objętych rozliczeniem „marżą”, niektórych dostaw wewnątrzwspólnotowych, transakcji powiązanych itd.,
- szczególne oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży, tj. faktur wystawianych do paragonów fiskalnych (symbol FP).
2.Wymogi ewidencji zakupów prowadzonej przez podatnika :
- wartości zakupów towarów i usług oraz kwoty podatku naliczonego obniżającego podatek należny,
- kwoty korekt odliczeń podatku naliczonego,
- ewidencja zakupów dla celów rozliczania podatku z tytułu osiąganej „marży”,
- dane z otrzymywanych faktur : kontrahenta, oznaczeń dokumentów, dat wystawienia i otrzymania,
- dane z dokumentów celnych,
- szczególne oznaczenia niektórych dokumentów zakupowych.
3. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji : 
- ujęcie zapisów we właściwe okresy rozliczeniowe,
- prowadzenie zapisów w walucie polskiej /PLN/ oraz zaokrąglanie kwot,
- możliwość dokonywania zapisów zbiorczych, 
- korekty rozliczeń podatku,
- prowadzenie ewidencji „marż” dla poszczególnych transakcji,
- faktury wystawiane do paragonów oraz faktury uproszczone wystawiane przez kasy rejestrujące,
- terminy wysyłania ewidencji oraz deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K.
4. Przesłanki ustawowe do obciążenia podatnika karą z powodu zaniechania poprawek lub nieterminowego poprawienia wadliwie przesłanej ewidencji.
II. 1 stycznia 2021r. – Projektowana nowelizacja ustawy o VAT.
1. Faktury uproszczone wystawiane przez kasy rejestrujące – jak ewidencjonować po 1.01.2020r.
2. Faktury korygujące – obniżające i zwiększające obrót i podatek należny.
3. Nowa reguła dotycząca stosowania kursu walutowego w fakturach.
4. Odliczanie kwot podatku naliczonego – przedłużony termin.
5. Wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku VAT.
6. Elektroniczny system sprzedaży towarów dla podróżnych - TAX FREE.

 

Prowadzący:
Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, praktyk posiadający kilkunastoletnie doświadczenie, mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach podatkowych . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.