Dziś jest: 16-11-2019, imieniny: Edmunda, Marii, Marka
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Delegowanie pracowników za granicę – aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe w kontekście ostatnich zmian

Termin szkolenia
9 grudzień 2019 r. - godz. 9.00
siedziba ISEP-Opole - ul. Ozimska 48 (II piętro)

W dobie otwartego rynku Europy zatrudnianie pracowników w Polsce coraz częściej nabiera międzynarodowego charakteru. W związku z tym wiele firm staje przed praktycznym problemem poradzenia sobie z rozwiązaniem wielu prawno-podatkowych problemów, które pojawiają się w przypadku wysłania pracownika za granicę. Pracodawca delegujący pracownika za granicę musi wziąć bowiem pod uwagę nie tylko przepisy polskie ale również regulacje międzynarodowe, w tym przede wszystkim umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz regulacje unijne dotyczące warunków pracy i koordynacji ubezpieczeń społecznych. Stosowanie tych przepisów w praktyce rodzi szereg problemów związanych również z tym, że polskie organy podatkowe i ZUS zdają się w wielu przypadkach również nie dość dobrze znać przepisy.

Unia Europejska przyjęła zmianę dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, która od 2020 r. ograniczy swobodę delegowania pracowników i podwyższy koszty z tym związane. Wiele problemów polskim przedsiębiorstwom stwarzają też przepisy wewnętrzne poszczególnych państw.

W związku z nadchodzącymi zmianami i w związku z ilością przepisów, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele. Szkolenie „Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia 2019” ma na celu praktycznie przygotować Państwa do tego by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm delegujących pracowników za granicę, do przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju, a także do doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Przedmiot szkolenia:

Na szkoleniu uczestnikom przybliżone zostaną prawne uwarunkowania dotyczące zatrudniania pracowników poza granicami kraju. Omówione zostaną również obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych poza granicami.

Program szkolenia:

 1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie – podobieństwa i różnice
 2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej
  • Dyrektywa 96/71 – obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik
  • Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE – przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71 – obowiązujące od czerwca 2016 r.
  • Dyrektywa 2018/957 – wprowadzająca do dyrektywy 96/71 zasadę „taka sama płaca, za taką samą płacę”
 3. Zasady podejmowania pracy przez Polaków za granicą
  • Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę:
   1. podróż służbowa – diety i inne świadczenia
   2. zakwaterowanie – kontrowersje związane z ustaleniem czy stanowi ono przychód dla pracownika czy nie
   3. opieka medyczna
   4. dodatek za rozłąkę
   5. zwrot kosztów przeniesienia służbowego
   6. używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych
 4. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Miejsce zamieszkania
  • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych – czyli nie tylko 183 dni
  • Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane:
   1. Wolny zawód
   2. Opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek
   3. Opodatkowanie dochodów artystów i sportowców
   4. Pracownicy państwowi
   5. Dochody otrzymywane w związku z nauczaniem i prowadzeniem badań naukowych
   6. Dochody marynarzy
   7. Działalność gospodarcza
 5. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek
 6. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami
  1. Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej
  2. zasady koordynacji
  3. pracownicy delegowani – zasady uzyskiwania formularzy A-1
  4. pracownicy transportu międzynarodowego
  5. pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
  6. osoby prowadzące działalność w kilku państwach jednocześnie
  7. wyrok ETS C-115/11 z 04.10.2012 dotyczący stosowania przepisów koordynujących systemy zabezpieczenia społecznego
  8. ubezpieczenia pracownikw pracujących w krajach pozaunijnych (m. in. umowa z Ukrainą)
 7. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą
  1. Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT - 11
  2. Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote
 8. Metody unikania podwójnego opodatkowania
  1. Metoda wyłączenia z progresją
  2. Metoda odliczenia proporcjonalnego – ulga abolicyjna
  3. Konwencja MLI – w jaki sposób wpłynie na opodatkowanie pracowników?
 9. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa
  1. Odliczenie diet
  2. Koszty uzyskania przychodu

Wykładowca:                       
Mariusz Makowski - Doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest m. in. autorem książek: „Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r.” (Infor 2018), „Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r. (Infor 2018), „Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17” (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Fiat, Amica Wronki, Orlen, Unilever, Deloitte, Polimex - Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy (6 godzin zegarowyc).

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie dokonywanych rozliczeń,
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 485,85-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, fax: 775453457, e-mail: