Dziś jest: 22-01-2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Prawo pracy 2021 z uwzględnieniem ostatnich zmian - wybrane zagadnienia

Termin szkolenia
27 styczeń 2021 -  godz. 9:00 -14.30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os. (393,60,-zł brutto)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail biuro@isepszkolenia.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:
Wskazanie najnowszych zmian w temacie prawa pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19 oraz zagadnień w zakresie pracy zdalnej. Szkolenie zawiera omówienie tematów dotyczących również umów z pracownikami, RODO, czasu pracy, rozwiązywanie umów z pracownikami oraz dokumentacji pracowniczej. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Adresaci szkolenia:
Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

Program szkolenia:

1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę

 •  Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
 •  Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
 •  Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
 •  Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego

 

2. RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy rekrutacyjne i kadrowe – z uwzględnieniem zmian od 4 maja 2019 r,

 •  Zmiany w systemie ochrony danych osobowych
 •  Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
 •  Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
 •  Pytania zakazane w procesie rekrutacji
 •  Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
 •  zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
 •  Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
 •  RODO a ZFŚS

 

3. Czas pracy w 2021 roku – wybrane zagadnienia

 •  Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
 •  Obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
 •  Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
 •  Rozliczanie kwarantanny, izolacji i innych okresów pozostawania bez świadczenia pracy
 •  Ewidencja czasu pracy
 •  Zmiany w systemach i rozkładach czasu pracy - COVID-19

 

4. Rozwiązanie stosunku pracy w dobie coronawirusa

 •  Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
 •  Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
 •  Wypowiedzenie umowy
 •  Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
 •  Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
 •  Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 •  Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
 •  Porozumienie zmieniające
 •  Wypowiedzenie zmieniające
 •  Nowa kategoria osób chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę
 •  Zmiany w wykonalności wyroków sądowych od 7 listopada 2019 r. 


5.  Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.

 •  rachunek bankowy
 •  przechowywanie dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
 •  niszczenie dokumentacji pracowniczej
 •  tworzenie i przechowywanie kopii dokumentacji]
 •  digitalizacja akt osobowych

 

6. Zmiany w Kodeksie Pracy od 07.09.2019 r.

 •  mobbing i dyskryminacja
 •  wydawanie świadectw pracy

 

7. Praca zdalna

 •  zakres wykonywania pracy zdalnej,
 •  rozliczanie pracownika z wykonania pracy zdalnej
 •  tajemnice służbowe, publiczne
 •  mienie powierzone
 •  Rodo a praca zdalna

8. Nowe obowiązki pracodawców od 17.12.2021 r. dot. "Sygnalistów"

 • obowiązek dla urzędów
 • obowiązek dla firm zatrudniających pow. 250 pracowników
 • zakres normowania w Dyrektywie 2019/1937 z 23.10.2019 r.

Prowadzący:

Daniel Pałyga -  Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.       

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach prawa pracy . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>