Dziś jest: 16-11-2019, imieniny: Edmunda, Marii, Marka
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Reprezentacja, reklama i świadczenia pracownicze - aspekty podatkowe w CIT/PIT, VAT

Termin szkolenia
5 grudzień 2019  godz. 9:00 
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki reprezentacji/reklamy na gruncie CIT/PIT/VAT.
Na szkoleniu zostaną omówione trendy w aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w doktrynie. Uczestnicy szkolenia zdobędą kompleksową wiedzę na temat wydatków na reklamę i reprezentację oraz dowiedzą się, jakie ryzyka generują poszczególne wydatki. 

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm i osób zainteresowanych daną tematyką

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nieodpłatne świadczenia o charakterze reklamowym i reprezentacyjnym na rzecz kontrahentów:
- przekazanie gadżetów z logo firmy i bez logo,
- przekazanie ulotek i katalogów reklamowych,
- prezenty dla kontrahentów,
- napoje i posiłki dla kontrahentów w trakcie spotkań w siedzibie firmy,
- spotkania z kontrahentami poza firmą,
- szkolenia i konferencje dla kontrahentów,
- imprezy okolicznościowe,
- finansowanie kosztów noclegu i podróży,
- udostępnienie wyposażenia sklepów.

2. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników:
- samochody, telefony, laptopy służbowe,
- pakiety medyczne,
- ubezpieczenia (w tym ubezpieczenie na życie oraz OC dla menedżerów),
- mieszkania i hotele dla pracownika lub współpracownika,
- koszty transportu do miejsca pracy i do domu,
- przekazanie ubioru pracownikowi,
- świadczenia o charakterze okolicznościowym (kwiaty, nagrody, wiązanki),
- bony towarowe, prezenty świąteczne,
- napoje i posiłki dla pracowników oraz członków organów statutowych,
- szkolenia i kursy dla pracowników,
- imprezy integracyjne i okolicznościowe,
- finansowanie wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- zapomogi i pożyczki.

3. Pozostałe świadczenia związane z bieżącą działalnością oraz promocją:
- udział w targach i imprezach wystawienniczych,
- wydatki na wyposażenie i dekorację biura,
- sponsoring,
- sprzedaż premiowa,
- sprzedaż „za złotówkę”,
- konkursy i loterie,
- programy lojalnościowe i motywacyjne,
- rabaty, premie pieniężne.

4. Obowiązki dokumentacyjne związane z nieodpłatnymi świadczeniami – zeznania, informacje, faktury, ewidencje.

5. Dokumentowanie nieodpłatnych świadczeń dla potrzeb wewnętrznych
– zasady obiegu dokumentów, rodzaje wymaganych dokumentów dla poszczególnych rodzajów akcji promocyjnych,
- zasady tworzenia regulaminów, umów barterowych oraz sponsoringowych – aspekty podatkowe,
- inne dowody potwierdzające wykonanie świadczeń i ich związek z przychodem.

6. Wynajęcie podmiotu zewnętrznego celem organizacji wydarzeń integracyjnych oraz promocyjnych
- faktury za organizację szkolenia lub konferencji – czy mogę bezpiecznie odliczyć z nich VAT, jakie ryzyko niesie ze sobą aktualne orzecznictwo sądów w sprawach dotyczących usług kompleksowych?
- wynajęcie agencji do przekazania towarów – czy mogę odliczyć VAT od całej usługi, czy muszę wyłączyć wartość towaru?

Warunek otrzymania zaświadczenia

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

  • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
  • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 485,85,-zł od osoby).
  • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
  • Należność za szkolenie płatna na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
  • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
  • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
  • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
  • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, fax 775453457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>