Dziś jest: 16-11-2019, imieniny: Edmunda, Marii, Marka
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych

Termin szkolenia
 10 grudzień 2019 - godz. 9.00
siedziba ISEP-Opole - ul. Ozimska 48 (II piętro)
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

 

 • Od kilku lat można zauważyć zwiększenie się liczby cudzoziemców na polskim rynku pracy. Ukraincy, Białorusini, hindusi czy obywatele Nepalu w znacznej mierze zapełniają braki w zasobach kadrowych wielu przedsiębiorstw.

  Z zatrudnianiem ich wiąże się coraz więcej obowiązków urzędowych. Wobec napływu pracowników z krajów egzotycznych pojawiają się coraz to nowe problemy.

  Jak sobie z nimi poradzić? Jak wypełniać druki? Co zrobić w trudnych sytuacjach?

Cel szkolenia:

Ugruntowanie wiedzy z zakresu zasad dotyczących legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie RP wraz ze zmianami w tym zakresie. Praktyczne ćwiczenia z zakresu wypełniania dokumentacji oraz rozwiązywania problemów mogących się pojawić w kontaktach z urzędami.

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych, a także do pracowników agencji pracy tymczasowej

Program 

 1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 • ogólne zasady i grupy cudzoziemców;
 • legalny pobyt i legalna praca
 1. Dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemca w Polsce
 • rodzaje dokumentów pobytowych
 • zasady starania się o wizę
 • zezwolenie na pobyt czasowy – wniosek, tryb postepowania - ćwiczenia
 1. Oświadczenia o powierzenia pracy po nowemu
 • nowe zasady rejestracji
 • jakie dokumenty należy załączyć?
 • Najczęściej spotykane błędy
 • nowe dokumenty – ćwiczenia
 1. Zezwolenia na pracę.
 • tryb postępowania
 • jakie dokumenty należy załączyć?
 • informacja starosty
 • ministerialny wykaz zawodów deficytowych - NOWOŚĆ
 • wypełnianie wniosku – ćwiczenia
 1. Zezwolenie na pobyt i pracę.
 • tryb postępowania
 • jakie dokumenty należy załączyć?
 • najczęściej spotykane błędy
 • nowe dokumenty – ćwiczenia
 1. Zezwolenie wewnątrzkorporacyjne - Dyrektywa ICT - NOWOŚĆ
 2. Zezwolenia na pracę sezonową 
 • tryb wydania
 • rodzaje działalności gospodarczej
 • nowe dokumenty - ćwiczenia
 • procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia
 • zatrudnianie cudzoziemców jako pracowników sezonowych "Pomocnik rolnika"
 1. Odpowiedzialność za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców
 • Wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
 • WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom
 1. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych
 2. Projektowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

Prowadzący
Piotr Malinowski - Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy.  W latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Expert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca - od 1995 r. prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

 • Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z życia gospodarczego. W trakcie zajęć również angażowani są uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków.
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W ramach szkolenia są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie ekonomiczno-prawnym.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie

 • poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie dokonywanych rozliczeń
 • umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009,  faks 775453457 e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>