Dziś jest: 21-01-2020, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego

 Termin szkolenia
6 luty 2020 - godz. 9.00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro sala nr 60) 
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Od lipca br. mamy możliwość oszczędzania na przyszłe emerytury w nowym systemie. Oprócz IKE w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powstają Pracownicze Programy Kapitałowe.

Cel szkolenia:

Przygotowanie do wprowadzenia PPK w wszystkich zakładach pracy oraz odpowiedzi na pytania typu: Czy będzie to to samo co OFE?, Ile będzie kosztowało?, Co dostaniemy w zamian?, Od kiedy i kogo to obowiązuje.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników działów kadrowo-płacowych, działów personalnych, biur rachunkowych i firm outsourcingowych prowadzących dokumentacją kadrową oraz do osób zainteresowanych niniejszą tematyką.

Program szkolenia

 1. 1. Wiek emerytalny i zabezpieczenie społeczne „po pracy”.
  - emerytura z ZUS

  - IKE, PPE, OFE – różne systemy odkładania na emeryturę
  2. Pracownicze Programy Kapitałowe – geneza pomysłu
  3. Kto będzie oszczędzał?

  - pojęcie osób zatrudnionych;
  - wiek a możliwość przystąpienia czyli „odwrócona” dobrowolność

  4. Kto musi utworzyć?
  - pojęcie powierzającego pracę
  -  limity zatrudnienia a data zawarcia umowy
  5. Gdzie będziemy oszczędzać?
  - podmioty uprawnione do prowadzenia PPK
  - lista instytucji finansowych
  6. Dwie umowy
  - umowa o zarządzanie PPK
  - umowa o prowadzenie PPK
  7. Wysokość i zasady naliczania składek na PPK
  - składka podstawowa pracownika,
  - składka dodatkowa pracownika
  - składka podstawowa pracodawcy
  - składka dodatkowa pracodawcy

  - wpływ składek na wynagrodzenie pracownika i koszty pracodawcy.

  8. Bonusy od państwa
  - wpłata powitalna
  - dopłaty roczne

  9. Zasady inwestowania środków przez instytucje finansowe
  10. Wypłaty z PPK
  - wypłaty przed 60 rokiem życia – na leczenia i na wniesienie wkładu;

  - „przelewanie” środków do innego PPK
  - wypłaty po 60 roku życia – świadczenie podstawowe, świadczenie małżeńskie

  11. Dziedziczenie środków
  12. System nadzoru nad PPK i przepisy karne
  - instytucje nadzoru nad funkcjonowaniem programów;

  - „przymusowe” przystąpienie do PPK;

  - kary za brak PPK

  - kary za namawianie do nie przystąpienia lub wystąpienia z PPK

Wykładowca:

Piotr Malinowski - Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy.  W latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca - od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie prowadzonych rozliczeń,

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 385,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:473,55-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax: 775 453 457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>