Dziś jest: 27-05-2020, imieniny: Amandy, Jana, Juliana
tarcza PP 28.05_strona.png
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Faktura VAT i kasy fiskalne w 2020 roku – zmiany

Termin szkolenia
 5 czerwiec 2020 - godz. 9:30 - 14.30 - szkolenie online !
Cena promocyjna: 220,-zł netto/os.*/270,60,-brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail: 

Formularz zgłoszeniowy.......>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia
Przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT, podstawowych zasad fakturowania, korygowania oraz refakturowania jak również zapoznanie uczestników z odpowiedzialnością karnoskarbową za nieprawidłowe wystawienie faktury lub posługiwanie się fakturą wystawioną nieprawidłowo. Na szkoleniu szczegółowo zostaną także omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla osób, które zajmują się technicznymi aspektami fakturowania, jak również dla osób zajmujących się w służbach finansowo księgowych kwestiami związanymi z fakturami VAT.

Program 

Kasy fiskalne

 1. Zasady stosowania kas fiskalnych
  • jaką sprzedaż ewidencjonujemy przy użyciu kasy fiskalnej
  • kto może a kto musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej
  • jakie towary i usługi bezwzględnie wymagają kasy fiskalnej
  • kasa fiskalna a drukarka fiskalna
 2. System zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych 
  • zwolnienie ze względu na obrót 20 000 PLN
  • zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – wykaz towarów i usług, których dostawa i świadczenie zwalnia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
 3. Stawki VAT oraz nazwa towaru na kasie fiskalnej.
 4. Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej
  • komu przysługuje
  • w jakiej wysokości
  • kiedy trzeba zwrócić
 5. Dokumentacja związana z obowiązkiem instalacji kasy fiskalnej. Sankcje.
  • uchwalone zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
  • rodzaje kas fiskalnych na rynku i dopuszczalne terminy ich stosowania
  • nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2019 roku – jakie terminy instalacji nowych kas raportujących on-line z niej wynikają
  • czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń? – schemat wdrożenia
  • grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy – od kiedy?
  • system e-paragonów – od kiedy i jak działa?
  • ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, zasady zwrotu ulgi
  • nowe sankcje za brak stosowania kas fiskalnych
  • nowe zapisy rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych
 6. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonu ( od 01.01.2020r.)
  • faktury do paragonów dla osób fizycznych nie prowadzących działalności
  • faktury do paragonów dla podatników ( zarówno VAT zwolnionych jak i VAT czynnych)
  • sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez NIP
  • sankcje za ujęcie faktury wystawionej do paragonu bez NIP w ewidencji VAT
  • kolejne zmiany w strukturze JPK w związku z wystawieniem faktury do paragonu ( od kwietnia i od lipca 2020 roku)

Fakturowanie

 1. Definicje.
  • definicja pojęć faktura, faktura elektroniczna, wystawianie faktury, egzemplarz faktury
  • czytelność faktury, integralność treści oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowej i elektronicznej – jako pojęcia nowo zdefiniowane i rodzące wątpliwości w procesie fakturowania
 2. Kto wystawia fakturę?
 3. Kto i komu nie musi faktury wystawiać?
 4. Jakie czynności podlegają fakturowaniu?
  • faktura dokumentująca sprzedaż na terenie kraju
  • faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju
  • dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samo obliczenia podatku
 5. Termin na wystawianie faktur:
  • podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur
  • obowiązek podatkowy a terminowe wystawianie faktur (skutki przedwczesnego wystawienia faktury, oraz rodzaje odpowiedzialności za wystawianie faktur z opóźnieniem)
 6.  Co faktura zawierać powinna?
  • elementy obowiązkowe faktury
  • elementy dodatkowe dla niektórych transakcji:
   • metoda kasowa
   • marża
   • transakcje trójstronne
   • sprzedaż zwolniona
   • samofakturowanie
  • transakcje dla których podatnikiem jest nabywca – zmiany od 01.11.2019 roku
  • mechanizm podzielonej płatności – nowy obowiązkowy dopisek od 01.11.2019 roku, sankcje za brak dopisku w podatku VAT i sankcje w podatkach dochodowych od 01.01.2020 roku za brak płatności w trybie split payment
  • przypadki, kiedy na fakturze niektórych danych nie podajemy
   • faktury uproszczone (warunki stosowania i ograniczenia) – do kwoty 450 PLN
   • faktury dokumentujące sprzedaż z zastosowaniem marży
   • faktury dla których podatnikiem jest nabywca
 7. “Prawie” faktury
  • bilety za przejazd autostradą
  • bilety kolejowe
 8. Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur:
  • przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych,
  • zasady ewidencjonowanie faktur i ich udostępniania dla celów kontroli
  • przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami
 9. Faktura elektroniczna:
  • nowa definicja faktury elektronicznej
  • rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych
  • stosowanie faktury elektronicznych w praktyce
  • jak zapewnić “autentyczność pochodzenia i integralność treśc” faktury
  • bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny
  • EDI (electronic data interchange) – opis działania
 10. Faktury szczególne:
  • faktura zaliczkowa
  • faktura korygująca
  • noty korygujące – kto wystawia i czemu służą?
  • duplikat faktury:
 11. Odliczanie podatku naliczonego z otrzymanej faktury
  • faktura jako podstawa nabycia prawa do odliczenia podatku VAT
  • kiedy podatek VAT z faktury nie podlega odliczeniu
  • “pusta faktura” – konsekwencje podatkowe
 12. Refaktury
  • kto i kiedy może wystawić refakturę?
  • jakie są warunki uznania refaktury za prawidłową
 13. Faktury do paragonu po zmianach przepisów od 01.01.2020 roku.
 14. Zmiany w strukturach JPK od kwietnia i lipca 2020 roku a skutki dla fakturowania.
 15. Skutki nieprawidłowego wystawiania faktur – odpowiedzialność karnoskarbowa, konsekwencje, sankcje, możliwość obrony. Faktura nierzetelna a faktura wadliwa.
 16. Planowane zmiany w ujmowaniu faktur w JPK od lipca 2020

Harmonogram szkolenia:

Od godz. 9:00 rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
09:30 - 11:00: Wykład cz I
11:00 - 11:15 przerwa
11:15 - 12:45 Wykład cz II
12:45 - 13:15 przerwa
13:15 - 14:30  - Wykład cz III, odpowiedzi na pytania z 'chata'
14:30  Zakończenie szkolenia

Prowadzący:
Grzegorz Pierchała
- Były pracownik Urzędu Skarbowego, doradca podatkowy z 25 letnim stażem. Wspólnik w Kancelarii Doradców Podatkowych. Wykładowca z zakresu zagadnień podatkowych od ponad 12 lat. Wysoko oceniany przez uczestników

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach podatkowych związanych z fakturowaniem. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 220,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:270,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Formularz zgłoszeniowy.......>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>