Dziś jest: 17-04-2021, imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatki dochodowe w działalności firm CIT/PIT - przychody, koszty, zmiany 2019-2020 r.

Termin szkolenia
18 listopad  2019 godz. 9:00 - termin potwierdzony !
Cena za osobę: 395,-zł netto*/485,85,-brutto
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro sala 60)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668  e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnie obowiązujących przepisów oraz zmian w podatkach dochodowych CIT i PIT, 2019/2020. Zmiany mają przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu podatkowego.  

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką rozliczeń podatkowych w firmach.

Program szkolenia

 • Przychody i koszty w poszczególnych źródłach podatku PIT oraz CIT
  • Metodyka kalkulacji podatku w oparciu o źródła dochodów i źródła podatku;
  • Zmiany dot. rozliczenia podatku CIT w związku z metodą źródeł ü Kategorie przychodów i moment ich rozliczenia na przykładach;
  • Koszty w poszczególnych źródłach
  • Moment rozliczenia kosztu – koszty pośrednie i bezpośrednie;
  • Korekta przychodu oraz kosztu a korekta w podatku VAT;
  • Koszty gotówkowe – aktualna praktyka organów podatkowych.
 • Wybrane zagadnienia dot. kosztów podatkowych
  • Amortyzacja na zasadach ogólnych oraz indywidualne stawki amortyzacji;
  • Podstawa amortyzacji – metody ustalania
  • Opłaty sankcyjne (odszkodowania, kary umowne) jako koszty podatkowe;
 • Rozliczenie członków zarządu spółek kapitałowych
  • Kategorie cywilnoprawne, w ramach których może być wypłacane wynagrodzenie członkom zarządu;
  • Umowa o prace z członkiem zarządu – na co zwrócić uwagę;
  • Kontrakt menedżerski – zasady opodatkowania podatkami dochodowymi i podatkiem VAT;
  • Powołanie – rozliczenie w przepisach podatkowych i składkach na ZUS;
  • Mieszane metody wynagrodzeń członków zarządu
  • Zmiana kosztów przy rozliczaniu wynagrodzenia członków zarządu w IV kwartale 2019 roku.
 • Zmiany w przepisach o podatku dochodowym w 2019 oraz 2020 r.
  • Opodatkowanie osób do 26-tego roku życia;
  • Nowe zasady naliczania kosztów tzw. pracowniczych od 1-go października 2019 roku;
  • Nowa skala podatkowy dla 2020 roku oraz przepisy przejściowe dla 2019 roku;
  • Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów od stycznia 2020 roku;
  • Korekta przychodu i kosztu w podatkach dochodowych od stycznia 2020 roku;

Prowadzący
Paweł Wójciak -  doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek - założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.   

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,

2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.                                   

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax. 775 453 457 e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>