Dziś jest: 22-10-2019, imieniny: Haliszki, Lody, Przybysława
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Inwentaryzacja roczna - praktyczne aspekty prawidłowej inwentaryzacji w podmiotach gospodarczych i nie tylko.

Termin szkolenia
25 październik 2019 r. - godz. 9.00 - termin potwierdzony !
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48 (II piętro)
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Jak skutecznie przygotować i przeprowadzić proces inwentaryzacji w przedsiębiorstwie?

Zbliża się czas inwentaryzacji. Warto zadbać, aby spis nie był tylko wypełnieniem obowiązków nakładanych przez przepisy, ale przede wszystkim przyniósł informacje niezbędne do zarządzania firmą. Podczas szkolenia uczestnicy rozszerzą swoją wiedzę o celach i metodach prowadzenia inwentaryzacji. Uzyskają wiedzę o technikach stosowanych do przeprowadzenia spisu z natury, zapoznają się z podstawowymi błędami popełnianymi przy prowadzeniu inwentaryzacji i metod ich unikania. Dzięki szkoleniu uczestnicy zwiększą efektywność i skuteczność prowadzonych inwentaryzacji.

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na obowiązki związane z zasadami prawidłowego zorganizowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji rocznej. Zasygnalizowane zostaną również najczęściej występujące i kwestionowane przez służby kontrolne nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną praktyczne wskazówki co do metod i sposobów organizacji inwentaryzacji. Podane będą również metody rozliczania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, osób odpowiedzialnych za gospodarkę materiałowo-magazynową, osób prowadzący ewidencję środków trwałych i wyposażenia, pracowników działów administracyjnych i magazynów odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwentaryzacji lub zasiadających w komisjach spisowych.

Program szkolenia:

 1. Miejsce inwentaryzacji w rachunkowości,
 2. Obowiązujące regulacje prawne w zakresie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów w świetle  Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urzędowy MF 2016 poz. 55 z 28.07.2016),
 3. Cele i formy inwentaryzacji, terminy i metody inwentaryzacji,
 4. Inwentaryzacja zapasów metodą spisów z natury oraz weryfikacji stanów - zasady przeprowadzania i ustalania wyników, pomiary paliw oraz interpretacja ich wyników,
 5. Inwentaryzacja środków trwałych metodą spisów z natury  oraz weryfikacji stanów - zasady przeprowadzania i ustalania wyników oraz interpretacja ich wyników,
 6. Wnioski poinwentaryzacyjne i cel ich sporządzenia.
 7. Straty pozorne, a straty rzeczywiste  -  różnice pozorne, normy ubytków naturalnych, normy braków niezawinionych,
 8. Odpowiedzialność za inwentaryzację,
 9. Najczęstsze nieprawidłowości związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji,
 10. Księgowe i podatkowe ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w zakresie zasad rozliczania ubytków.

Prowadzący:                              
dr Monika Król-Stępień - Biegły rewident nr 10302, członek zarządu kancelarii audytorskiej Quatro sp. z o.o. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych  w Katedrze Rachunkowości Finansowej i Kontroli  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz szkoleniowiec współpracujący z wieloma jednostkami w Polsce w tym m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów w zakresie procedur poprawnego zamykania ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych, szkoleń z rachunkowości i podatków oraz szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Wykładowca stale podnoszący poziom wiedzy poprzez udział w konferencjach organizowanych  dla  biegłych rewidentów,  w konferencjach międzynarodowych oraz licznych szkoleniach z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego i audytu.  Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zagadnieniach kontroli wewnętrznej oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami case study w formie przykładów zawierających wskazówki praktyczne nt. przeprowadzania inwentaryzacji w przedsiębiorstwach.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 •  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 385,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:473,55,-zł od osoby).
 • * W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.
 • Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
  tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: biuro@isepszkolenia.pl