Dziś jest: 10-04-2020, imieniny: Borysławy, Makarego, Michała
Kopia tarcza 1 _ strona 20.04.jpeg tarcza 1 _ strona 16.04.jpeg życzenia _ strona .png
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT W 2020 ROKU

Termin szkolenia
18 maj 2020 r.  godz. 9:00 
 miejsce szkolenia : siedziba ISEP-Opole
ul. Ozimska 48 (II piętro)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie podatników na zmiany w przepisach podatkowych obowiązujących w 2020 r.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

PROGRAM

1. Zamykanię roku w VAT: - Odliczenie częściowe oraz korekta roczna podatku naliczonego. 2. Zmiany dotyczące płatności: - Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, - Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych, - Przepisy przejściowe dotyczące transakcji rozliczanych w odwrotnym obciążeniu, - Zmiana zasad dysponowania środkami na rachunku VAT, - Rozszerzenie zakresu czynności objętych „komunikatem przelewu”, - Nowy wykaz podatników VAT, - Skutki zapłaty na rachunek bankowy spoza listy, - Odpowiedzialność solidarna nabywcy za zaległości dostawcy, - Czynności wykonywane przez nabywcę likwidujące negatywne dla nabywcy skutki niedopełnienia warunków związanych z wadliwymi płatnościami. 3. Zmiany dotyczące dokumentowania i sprawozdawczości: - Wystawianie faktur „na firmę” do paragonów, - Ograniczenie możliwości kwartalnego deklarowania VAT, - Kasy fiskalne „on-line”, - Zmiany w zakresie dokumentowania stawki 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT), - Zmiana definicji „podmiotu pośredniczącego” przy transakcjach wielostronnych, - Zmiany w zakresie informacji podsumowujących, w tym zmiany w procedurze magazynu konsygnacyjnego (call-off stock), - JPK_VAT – nowe zasady prowadzenia ewidencji i składania deklaracji wraz z ewidencją, - Sankcje za błędy i naruszenie przepisów. 4. Zmiany dotyczące klasyfikowania towarów oraz stawek i zwolnień: - Zmiana zasad klasyfikowania towarów na potrzeby VAT, - Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS), - Nowe stawki dla książek i czasopism w formie elektronicznej, - Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia, -  Rozszerzenie zakresu czynności pozbawiających podatników prawa do zwolnienia podmiotowego. 5. Orzecznictwo: - Wyrok w sprawie zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi, - Wyrok w sprawie zasad rozliczania kart paliwowych, - Wyrok w sprawie stosowania prewspółczynnika dla rozliczenia podatku VAT, - Wyrok w sprawie zasad stosowania ulgi na złe długi, - Wyrok w sprawie możliwości odliczenia (przy spełnieniu określonych warunków) podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych lub gastronomicznych.

Prowadzący
Dariusz Polakowski - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Forma realizacji szkolenia

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85 -zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax: 775 453 457 e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>