Dziś jest: 17-04-2021, imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

wzór

Termin szkolenia:
23 maj - 3 grudzień 2019 r.
Miejsce szkolenia - Centrum Opola - godz. 9.00
UWAGA!  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowania do niniejszego szkolenia poprzez 
Bazę Usług Rozwojowych (BUR).........szczegółowe informacje....

Cel szkolenia:

W ramach realizacji szkolenia będą omawiane  i prezentowane bieżące informacje i przepisy niezbędne do zapewnienia w firmach bezpieczeństwa podatkowego oraz zminimalizowania ryzyka popełniania błędów, zwłaszcza wskutek wprowadzanych zmian w przepisach w 2019 r. czy też braku znajomości niektórych regulacji prawnych. Osoby wykonujące obowiązki księgowe powinny zapoznać się z wprowadzanymi regulacjami podatkowymi w tym roku, gdyż w skutek tych zmian znacząco przybywa obowiązków podatkowych przedsiębiorcom, a niedopełnienie większości z nich może skutkować poważnymi sankcjami karno-skarbowymi. W trakcie zajęć oprócz omawiania aktualnych aktów prawnych zostaną również przytoczone interpretacja podatkowe wydawane przez Krajową Administrację Sądową,  interpretacje Ministerstwa Finansów czy też orzecznictwa Sądów Administracyjnych. Szkolenie jest dedykowane osobom  pracującym w działach  finansowo-księgowych, które chciałyby  stać się bardziej samodzielne i  wszechstronne w zakresie rozliczeń podatkowych i księgowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane dla osób chcących poszerzać własne kompetencje i umiejętności w wykonywaniu zawodu księgowego, samodzielnego księgowego lub głównego księgowego:

        Harmonogram - Akademia podatkowa dla ksiegowych (cykl 9 szkoleń - 54 godz.)

l.p.

Termin

Godziny zajęć

Miejsce szkolenia

 

Liczba godzin

Prowadzący

Temat zajęć

1.

23.05.2019

(czwartek)

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Dariusz Polakowski

PODATEK VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM

2.

-

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Anna Kędzierska
- Adamczyk

REPREZENTACJA I REKLAMA - ASPEKTY PODATKOWE

3.

-

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Monika Król-Stępień

ŚRODKI TRWAŁE I RÓŻNICE KURSOWE - PROBLEMATYKA PODATKOWA I KSIĘGOWA

4.

-

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Grzegorz Krukowski

FAKTURA , REFAKTURA, e-FAKTURA - ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR A SKUTKI PODATKOWE JAKIE WYWOŁUJĄ

5.

-

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Paweł Wójciak

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W FIRMIE

6.

-

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Piotr Stróżyna

PROBLEMATYKA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH U PRZEDSIĘBIORCÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA KPIR, RYCZAŁCIE LUB KARCIE PODATKOWEJ.

7.

-

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Dariusz Polakowski

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - VAT

8.

-

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Krzysztof Biernacki

PODATEK DOCHODOWY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CIT/PIT)

9.

03.12.2019

(wtorek)

9.00-15.00

Centrum Opola

     6 Monika Król-Stępień BILANS 2019 - KSIĘGOWE ZAMKNIĘCIE ROKU

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące ikwestie rozliczeń w podatku VAT, podatkach dochodowych, podatkowego i księgowego zamknięcia roku kompleksowo uzupełnia kompetencje samodzielnych księgowych w zakresie pracy jaką wykonują na co dzień.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Efektem uczestnictwie w szkoleniu będzie:

- uaktualnienie wiedzy w zakresie obowiązujący przepisów podatkowych i wypracowanych rozwiązań,

- zdobycie nowych informacji dotyczących najnowszych zmian w obszarach podatkowo-prawnych

- nabycie brakujących kompetencji w zakresie rozliczeń podatkowych pozwalający samodzielnie rozliczać podatki o różnym poziomie skomplikowania i dla różnych rodzajów prowadzonej działalności.

Czas trwania szkolenia:

 • 54 godz. (cykl 9 szkoleń po  6 godzin zegarowych)

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 2970,-zł  netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:3653,10,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Realizacja szkoleń jest zaplanowana pod adresem: Opole ul. Ozimska 48 II piętro sala 60 - w przypadku zmiany adresu szkolenia organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
  Organizator dopuszcza również możliwość dokonania z przyczyn losowych zamiany trenera prowadzącego szkolenie na trenera o nie mniejszych kwalifikacjach niż trener zastępowany.
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 77/ 453 60 09, fax. 77/ 545 34 57  e-mail: