Dziś jest: 10-04-2020, imieniny: Borysławy, Makarego, Michała
Kopia tarcza 1 _ strona 20.04.jpeg tarcza 1 _ strona 16.04.jpeg życzenia _ strona .png
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

SAMOCHODY W FIRMACH - PROBLEMATYKA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

Termin szkolenia
7 maj 2020. - godz. 9.00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  II piętro - godz. 9.00
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia:

Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z posiadaniem i korzystaniem z samochodu własnego, leasingowanego i wynajmowanego. Omówione zostaną aktualne przepisy prawne i projektowane zmiany. Na szkoleniu uczestnik  uzyska informacje na temat praktycznych aspektów zmian z podkreśleniem istotnych zmian w zasadach rozliczania samochodu. Szczegółowo przedstawione zostaną  uregulowania prawne i problemy praktyczne.

Adresaci szkolenia:                                                                             

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości dokonujący rozliczeń z korzystania z aut, pracowników działów kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników, osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie, osób prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z samochodów służbowych.

PROGRAM

 • Kategorie samochodów w rozliczeniach podatkowych
 • Samochody prywatne i służbowe;
 • Samochody z pełnym odliczeniem podatku VAT i częściowym;
 • Samochody ciężarowe i osobowe oraz inne pojazdy;
 • Samochody w leasingu, na własność oraz ich ubezpieczenie
 • Opodatkowanie korzystania z samochodów w podatkach dochodowych i przychodowych
 • Koszty związane z korzystaniem z samochodu (amortyzacja, paliwo, ubezpieczenie);
 • Raty leasingu a korzystanie z samochodu;
 • Samochód wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych, a samochód wykorzystywany do celów mieszanych – rozliczenie kosztów;
 • Korzystanie z samochodów prywatnych pracowników – metody rozliczeń;
 • Przychód po stronie pracownika ze względu na korzystanie z samochodu służbowego – zasady rozliczeń;
 • Podatek przychodowy przy wynajmie samochodu;
 • Podatek VAT przy samochodach
 • Odliczenie podatku VAT przy nabyciu – zasady dokumentowania prawa do pełnego odliczenia;
 • Zbycie samochodu – zasady naliczenia podatku należnego i korekta podatku naliczonego;
 • Korzystanie z samochodu do celów prywatnych pracowników – konsekwencje w zakresie podatku naliczonego;
 • Wynajem samochodu pracownikowi;
 • Pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem samochodu
 • Zmiana przeznaczenia samochodu – konsekwencje podatkowe;
 • Darowizna samochodu – jak rozliczyć;
 • Naprawa samochodu – rozliczenie uwzględniające wypłatę z polis AC i OC

Prowadzący:
Anna Kędzierska - Adamczyk - Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współwłaściciel biura rachunkowego, trener i doradca z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków – współpracuje z kilkunastoma firmami szkoleniowymi na terenie całego kraju.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji, która sprzyja wypracowaniu właściwej praktyki podatkowej uczestników szkolenia.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 •  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w conajmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, fax 775453457, e-mail: