Dziś jest: 18-01-2020, imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Przegląd zmian podatkowych w VAT,CIT,PIT ze skutkiem od 1 stycznia 2020 r

Termin szkolenia
29 styczeń 2020 - godz. 9:00
Centrum Opola 
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian w podatkach w 2019 r. oraz zmian na rok 2020. 
Problemy podatkowe są prezentowane nie tylko z uwzględnieniem deklarowanych celów prawodawcy, ale także trudności praktycznych, które wiążą się z wprowadzeniem tych zmian w życie.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane do osób zajmujących się tematyką podatkową w firmach. Dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami tj. do właścicieli firm, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, doradców podatkowych jak i do osób operacyjnie zajmujących się rozliczaniem podatków: księgowych, pracowników biur rachunkowych, asystentów w księgowości itp. 

Program szkolenia

 1. BIAŁA LISTA PODATNIKÓW I JEJ KONSEKWENCJE W PRAKTYCE Uchwalone zmiany ( Dziennik ustaw 1018/2019)
  • biała lista podatników
  • zakres danych wykazanych na „białej liście”
  • obowiązek zgłaszania rachunku „firmowego”
  • dopuszczalność korzystania z rachunku osobistego
  • konsekwencje funkcjonowania „białej listy” w podatku VAT
 2. LIKWIDACJA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA I OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT – zmiany od 1.11.2019 – dziennik ustaw 1751/2019
  • Split payment w praktyce po roku obowiązywania
  • Uchwalone zmiany w zakresie obowiązkowej procedury split payment zamiast procedury odwrotnego obciążenia oraz w kilku dodatkowych obszarach –
  • wejście w życie 01.11.2019
  • Nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” – załącznik numer 15
  • Likwidacja załączników 11,13,14
  • Likwidacja krajowej procedury odwrotnego obciążenia
  • przepisy przejściowe
 3. KONSEKWENCJE DZIAŁANIA BIAŁEJ LISTY I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PODATKACH DOCHODOWYCH I ORDYNACJI PODATKOWEJ – OD 01.01.2020 ROKU
  • pojęcie transakcji o której mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców – teoria a praktyka
  • zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT – ustalanie kosztów uzyskania przychodów i obowiązek ich korygowania
  • możliwość wyłączenia sankcji za zapłatę na inny niż zgłoszony rachunek – informacja do naczelnika urzędu skarbowego
  • zmiany w odpowiedzialności solidarnej podatników – odpowiedzialność solidarna nabywcy ze zbywcą
  • możliwość wyłączenia odpowiedzialności solidarnej z ordynacji podatkowej
  • zawartość „donosu” do urzędu skarbowego
  • wpływ płatności w procedurze split payment na koszty uzyskania przychodów i odpowiedzialność solidarną z ordynacji podatkowej
  • przepisy przejściowe
 4. FAKTURA DO PARAGONU Z NUMEREM NIP – Zmiany ustawy VAT i jej konsekwencja dla wszystkich podatników
  • zmiany w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane – 01.01.2020
 5. ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKACH DOCHODOWYCH – uchwalone zmiany, wejście w życie od 01.01.2020 roku
  • zmiany z ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych
  • warunki stosowania ulgi na złe długi u wierzyciela i u dłużnika
  • dokumentowanie ulgi
  • termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności
  • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym
  • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania przy ustalaniu wysokości zaliczki na PIT/CIT
  • wpływ ulgi na złe długi na zasady rozliczania straty i na rozliczenia w latach następnych
  • ulga na złe długi w podatku zryczałtowanym
  • przepisy przejściowe
 6. MIKRORACHUNEK PODATNIKA – Zmiany w ordynacji podatkowej – jednolity rachunek płatniczy – zmiana uchwalona, obowiązuje od 01.01.2020
  • zasady nadawania podatnikowi jednolitego rachunku płatniczego
  • jeden rachunek do płacenia wszystkich podatków
  • zasady zaliczania dokonanej wpłaty za zobowiązania podatkowe i zaległości w podatkach
  • brak przepisu przejściowego
  • ryzyka i niebezpieczeństwa
 7. Zmiany w podatkach dochodowych od 01.01.2020 uchwalone już w 2018 roku
  • nowe zasady rozliczania straty
  • nowa definicja małego podatnika
  • NOWE ZASADY SKŁADANIA WSZYSTKICH ZEZNAŃ ROCZNYCH ZA 2019 ROK
  • wpłata zaliczki za grudzień 2019
 8. NOWA SKALA PODATKOWA
  • skala podatkowa do końca września 2019 roku
  • skala podatkowa w okresie 10-12/2019
  • skala podatkowa w rozliczeniu za cały 2019 rok
  • zasady stosowania kwoty wolnej w 2019 i od 01.01.2020 roku
  • zasady ustalania zaliczek w działalności gospodarczej i z umów o pracę po zmianach
  • przepisy przejściowe
 9. Podatek VAT w 2019 i 2020 roku – Inne uchwalone zmiany w podatku VAT – wejście w życie 01.05.2019/ 01.09.2019/ 01.11.2019/01.01.2019.
  • jeszcze o kasach fiskalnych – szczegóły wprowadzania kas raportujących on-line
  • nowe sankcje oraz nowe zobowiązania dodatkowe ( 15% i 100%) wejście w życie – 01.09.2019 i 01.01.2019
  • zmiany w art.113 – obowiązek rejestracji niektórych podatników w podatku VAT – 01.09.2019
  • zmiany (kolejne) w zasadach wykreślania podatników z rejestru VAT
  • nowy obowiązek zgłaszania remanentu likwidacyjnego
  • nowa uchwalona definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli
  • zmiany w zasadach wystawiania faktur przez rolników ryczałtowych i w prawie do odliczania podatku zryczałtowanego z takich faktur
 10. Panel dyskusyjny.

Prowadzący
Anna Kędzierska - Adamczyk: doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji, która sprzyja wypracowaniu właściwej praktyki podatkowej uczestników szkolenia.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

 

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, fax 775453457, e-mail: 

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>