Dziś jest: 01-12-2020, imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Akademia CIT/ PIT od A do Z w działalności gospodarczej (32 godz.)

Termin szkolenia 
 - trwa nabór do nowej grupy !
(łącznie 32 godz. - 4 spotkania)
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48 lok. 51 (II piętro) - godz. 9.00
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką


Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. W trakcie szkolenia uczestnicy na podstawie przekazanej wiedzy rozwiązują problemy z którymi mogą mieć do czynienia w swoim życiu zawodowym w pracy księgowego. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien potrafić samodzielnie obliczyć zobowiązania podatkowe z tytułu prowadzonej działalności, wypełnić niezbędne ewidencje i deklaracje podatkowe.

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie jest dedykowane dla osób które zajmują się rozliczaniem podatku dochodowego i chciałyby usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę , jak również dla osób które dopiero zaczynają lub będą  w przyszłości pracować w działach finansowo-księgowych, biurach rachunkowych itp.

PROGRAM

I - Wprowadzenie do podatków dochodowych:

1.   Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym i ich znaczenie dla rozrachunków:

2.   Formy organizacyjne podmiotów i ich opodatkowanie podatkiem dochodowym PIT lub CIT:

3.   Rodzaje aktywności gospodarczej zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców:

4.   Ogólne i uproszczone formy podatku dochodowego, zasady ich wyliczania oraz porównanie:

5.   Zasada samoopodatkowania:

II – Najważniejsze zagadnienia w CIT i ich odzwierciedlenie w zeznaniu CIT-8:

1.   Zakres podmiotowy i przedmiotowy.

2.   Wyliczenie dochodu i nowe przepisy w zakresie wyodrębnienia źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.

3.   Nowe zasady rozliczenia straty.

4.   Rok podatkowy.

5.   Podatkowe obowiązki ewidencyjne a ustawa o rachunkowości.

6.   Przychody podatkowe – zasady ustalania sumy przychodów:

7.   Różnice kursowe:

8.   Koszty uzyskania przychodów:

9.   Samochód w działalności gospodarczej:

10. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

11. Leasing – Kodeks cywilny a ujęcie podatkowe.

12. Nowe pojęcie hipotetycznych odsetek od reinwestowanego kapitału własnego i zasady zaliczania tych odsetek do kosztów podatkowych.

13. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych  z  pominięciem rachunku bankowego.

14. Podatek od nieruchomości komercyjnych – dodatkowa podstawa opodatkowania.

15. Limitowanie kosztów uzyskania przychodów w zakresie wydatków na nabycie – od podmiotów powiązanych – usług niematerialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

16. Limitowanie kosztów uzyskania przychodów w zakresie kosztów finansowania dłużnego – zarówno od podmiotów powiązanych, jak i niezależnych.

17. Nowy podatek od aktywów przenoszonych za granicę.

18. Ceny transferowe:

19. Dochody wolne od podatku – trudności w stosowaniu przepisu.

20. Odliczenia od podstawy opodatkowania.

21. Preferencje na działalność innowacyjną.

22. Stawka liniowa 19% lub 9% i zasady ich stosowania.

23. Płatności, obowiązki deklaratoryjne i sprawozdawcze:

III – Najważniejsze zagadnienia w PIT na zasadach ogólnych i ich odzwierciedlenie w zeznaniu PIT-36:

Część 1. Zagadnienia ogólne

1.   Trudności w stosowaniu ustawy o PIT – jaki zakres dla osób prowadzących działalność na zasadach ogólnych.

2.   Zakres podmiotowy i przedmiotowy:

3.   Rozliczanie podatku – wspólnie czy osobno.

4.   Zasady wyliczenia dochodu, zakaz kompensaty strat z różnych źródeł, łączenie dochodów z różnych źródeł.

5.   Źródła przychodów i koszty ich uzyskania, w tym:

6.   Wybrane przychody wolne z opodatkowania.

7.   Odliczenia od dochodu – katalog zamknięty.

8.   Skala podatkowa i kwota wolna od podatku.

9.   Odliczenia od podatku.

10. Obowiązki deklaratoryjne.

Część.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (na zasadach ogólnych) w działalności gospodarczej

1.   Dochody z udziału w spółce osobowej.

2.   Analogie między podatkiem PIT w działalności a podatkiem CIT obejmujące:

3.   Obowiązki ewidencyjne w działalności gospodarczej  – ustawa o rachunkowości lub rozporządzenie o KPiR.

4.   Płatności, obowiązki deklaratoryjne i sprawozdawcze:

IV – Pozostałe zagadnienia w PIT i CIT:

Część 1. Formy uproszczone i ich porównanie do zasad ogólnych w działalności gospodarczej

1.   Istotność zakwalifikowania działalności wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU.

2.   Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

3.   Karta podatkowa:

4.   Porównanie form opodatkowania – korzyści i zagrożenia.

Część 2. Elementy prawa międzynarodowego – CIT i PIT a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

1.   Zasada rezydencji i zasada źródła, czyli nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy.

2.   Jak czytać umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

3.   Podatek u źródła, czyli obowiązki płatnika:

4.   Metody unikanie podwójnego opodatkowania w PIT:

5.   Rozliczenie dochodów zagranicznych, uzyskanych przez polskiego rezydenta z pracy:

6.             Rozliczenie dochodów zagranicznych, uzyskanych przez polskiego rezydenta z działalności gospodarczej.

Prowadzący:

Urszula Romaniuk -  wieloletni pracownik  organów podatkowych – poprzednio na stanowisku starszego komisarza skarbowego, a w ciągu ostatnich lat na stanowisku zastępcy naczelnika w Urzędzie Skarbowym,  praktyk z ogromnym doświadczeniem orzeczniczym w zakresie podatków i finansów. 

Forma realizacji kursu:

 • Program szkolenia prowadzony jest przede wszystkim w formie praktycznej poprzez zajęcia warsztatowe 
 • W trakcie zajęć są  angażowani również uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków.
 • Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W ramach kursu są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie   podatku dochodowego CIT/PIT
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie omawianego podatku CIT/PIT,
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia:

 • Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach;
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują  zaświadczenia ukończenia kursu. 

Czas trwania kursu:

 • Liczba godzin zajęć na kursie wynosi 32 godz. lekcyjnych (4 spotkania)

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 1.100,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 1.353,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia lub po otrzymaniu faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Osobom prywatnym opłatę rozkładamy na raty - częstotliwość i wysokość rat uzgadniana indywidualnie.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Szkolenie jest realizowane w formie czterech spotkań w weekendy lub ośmiu 4-godzinnych spotkań popołudniami w dni robocze..
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: