Dziś jest: 22-09-2020, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Rozliczanie świadczeń i benefitów pracowniczych w 2020 r. - w aspekcie składek ZUS i podatku dochodowego - praktyczne warsztaty dla zaawansowanych

Termin szkolenia:
22 wrzesień 2020 - godz. 9.00 - termin potwierdzony !
Cena promocyjna: 350,-zł netto/os. (430,50,-zł brutto)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail biuro@isepszkolenia.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia:
Kompleksowe zaprezentowanie zmian z 2020 r. zakresie płac, ZUS, informacje dla Płatników PIT a także usystematyzowanie wiedzy , uporządkowanie nowości, przybliżenie nowych obowiązków.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowo-płacowych.

PROGRAM

1. Podatnicy i płatnicy

 • Podmioty posiadające status płatnika
 • Podatnicy rozliczani przez płatnika
 • Zaliczkowe i ryczałtowe rozliczanie podatku
 • Rezydenci i nierezydenci podatkowi

2. Skala podatkowa i kwota wolna od podatku 

 • Stawki podatku i zasady ich stosowania
 • Wysokość kwoty wolnej od podatku
 • Kiedy płatnik nie potrąca ulgi miesięcznej
 • Łączne rozliczenie a prawo do ulgi

3. Przychody podatkowe

 • Rodzaje przychodów podatkowych i moment ich uzyskania
 • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13)
 • Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń

4. Koszty uzyskania przychodów

 • Koszty kwotowe ze stosunku pracy (nowe wartości 2020)
 • Kilka umów o pracę a koszty uzyskania
 • Koszty procentowe i kwotowe z działalności wykonywanej osobiście
 • Koszty autorskie 
 • Katalog podmiotów korzystających z kosztów 50%
 • Przychody bez kosztów
 • Koszty i ulga po ustaniu stosunku pracy

5. Składki ZUS

 • Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • Zbieg tytułów ubezpieczeniowych przy zleceniu
 • Umowa zlecenia ze studentem, emerytem, cudzym pracownikiem, przedsiębiorcą itp.
 • Podatkowe skutki korekt ZUS - rozliczanie nadpłat i niedopłat, formularze podatkowe, sposób wykazywania przychodu w formularzach podatkowych

6. Szczególne zasady ustalania przychodów z uwzględnieniem orzecznictwa i interpretacji podatkowych

 • Zerowy PIT (zwolnienie z PIT dla młodych podatników)
 • Podatkowe skutki przystąpienia do PPK
 • Służbowe składniki majątku (samochody, mieszkania, telefony)
 • Pakiety medyczne
 • Imprezy i szkolenia
 • Świadczenia związane z podróżami pracowniczymi - m.in. delegacja a oddelegowanie, posiłki zamiast diet, rozliczanie przejazdów
 • Noclegi a PIT i ZUS
 • Zapomogi 
 • Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów 
 • Podatkowe konsekwencje wypłat świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS
 • Świadczenia socjalne 
 • Opieka nad dziećmi 
 • Wypoczynek dzieci 
 • Świadczenia BHP, w tym odzież robocza, ekwiwalenty za pranie, napoje, badania lekarskie (także zleceniobiorców)
 • Dowóz do pracy
 • Nagrody jubileuszowe
 • Nagrody dla wynalazców
 • Posiłki dla pracowników
 • Składniki wynagrodzenia przysługujące w okresie zasiłkowym
 • Inne zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe
 • Świadczenia bez oznaczonej wartości
 • Rozliczanie cudzoziemców
 • Umowy do 200 zł
 • Konkursy
 • Przegląd orzecznictwa i interpretacji podatkowych oraz ubezpieczeniowych

7. Rozliczenia podatkowo

 • Nowe zasady naliczania zaliczek ze stosunku pracy
 • Formularze podatkowe
 • Rozliczenia Polaków i cudzoziemców

Prowadzący:                                             

Paweł Ziółkowski - Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy (działalność prowadzona jest pod firmą Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego). Autor ponad 14.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1600 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace (GWSH w Katowicach oraz UTH w Warszawie) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Ekspert BDO. Stały współpracownik Universe Properties Group. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Specjalista w zakresie wdrażania PPK i ZFŚS.


Forma realizacji szkolenia:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów dotyczacych zmian w zakresie płac, ZUS oraz informacji dla Płatników PIT. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych dotyczących zmian w zakresie płac, ZUS oraz informacji dla Płatników PIT. ,

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 350,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:430,50 -zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Miejsce szkolenia: dokładny adres miejsca szkolenia zostanie podany najpóźniej na 3 dniu przed planowanym spotkaniem
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, faks: 775453457 e-mail: