Dziś jest: 15-11-2019, imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Zmiany w podatku VAT - przepisy uchwalone i projektowane zmiany - 01.09.19, 1.11.19 / 01.01.20 i 01.07.20 r.

Termin szkolenia
9 grudzień 2019 r.  godz. 9:00 
 miejsce szkolenia : siedziba ISEP-Opole
ul. Ozimska 48 (II piętro)


Celem szkolenia jest przygotowanie podatników na zmiany w przepisach. Wśród nowych przepisów uwagę przykuwają: biała lista podatników VAT od 01.09.2019, nowe zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów, obowiązkowy split payment, czy nowy JPK_VAT, który zastąpi deklarację. Podatnicy muszą przygotować się do zmian w podatkach, a niektóre z tych przepisów wchodzą już w życie po wakacjach.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

PROGRAM

1) Split payment:

 • zasady dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku VAT,
 • zasady dokonywania płatności z rachunku VAT,
 • możliwość wystąpienia o zwrot podatku w trybie 25 dni,
 • możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego o wyrażenie zgody na przeniesienie środków z rachunku VAT na rachunek bieżący,

2) Struktury JPK.

3) Refakturowania usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.

4) Transakcje trójstronne oraz łańcuchowe – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy, sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT i w informacji podsumowującej.

5) Miejsce świadczenia:

 • z tytułu dostawy towarów,
 • z tytułu wykonania usługi,
 • z tytułu WNT

6) Podstawa opodatkowania VAT

 • skonto,
 • transport, ubezpieczenie,
 • zwrot wydatków,
 • nieodpłatne świadczenia,
 • opakowania zwrotne,
 • kurs walutowy
 • zasady dotyczące rozliczenia korekty zwiększającej i obniżającej podstawę opodatkowania

7) Fakturowanie

 • terminy wystawiania faktur, faktur korygujących, duplikatów,
 • zwroty towarów,
 • faktury i noty korygujące,
 • art. 108 ustawy o VAT (m.in. puste faktury, w jakich sytuacjach wystawienie „pustej” faktury nie powoduje powstania obowiązku odprowadzenia podatku należnego),
 • anulowanie faktur,
 • orzecznictwo i interpretacje podatkowe dotyczące przedmiotowego zakresu 

8) Zasady powstawania obowiązku podatkowego,

 • usługi i dostawy wykonywane częściowo,
 • obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym,
 • zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • dostawa „mediów”
 • usługi  budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia,
 • dostawa gruntów, budynków, budowli,
 • zaliczki, zadatki, przedpłaty,
 • obowiązek podatkowy przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
 • obowiązek podatkowy dla małych podatników rozliczających się wg metody kasowej,
 • WNT, WDT, import usług i zakup towaru dla którego podatnikiem jest nabywca

9) Zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego:

 • rozliczenie podatku naliczonego z tytułu samonaliczenia (import usług, WNT art. 9 i 11, zakup towaru dla którego podatnikiem jest nabywca, usługi budowlane)
 • terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych,
 • zasady potrącania podatku naliczonego z tytułu przekazanych zaliczek,
 • terminy do rozliczenia podatku naliczonego w związku z korektą transakcji,
 • przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

10) Zmiany w VAT w 2019 r.

 • ulga na złe długi na gruncie VAT,
 • regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych:
  • bony jednego przeznaczenia a bony różnego przeznaczenia,
  • emisja bonu, transfer bonu, faktyczne wykonanie świadczenia – zasady rozliczania na gruncie VAT,
  • świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów, klientów i pracowników, których przedmiotem są bony,
  • obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.
 • deklaracje VAT od 1 lipca 2019 r.:
  • zmiana struktury JPK,
  • wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
  • wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur.
 • zmiany dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym oraz zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT.
 • nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2019 r.:
  • plany MF dotyczące nowych zasad wystawiania faktur do paragonów,
  • sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,
  • nowe zasady wystawiania paragonów,
  • modyfikacja zakresu zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych,
  • nowe regulacje dotyczące przeglądów technicznych kas,
 • Bieżące problemy związane z rozliczaniem VAT

Prowadzący
Dariusz Polakowski - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Forma realizacji szkolenia

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85 -zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax: 775 453 457 e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>